Het belang van voederconversie is vandaag meer dan duidelijk

Varkens

Het gericht en evenwichtig fokken op een ideale spier-/spekverhouding zorgt ervoor dat de VPF-Piétrain uitermate efficiënt omspringt met voer. Het selectief fokken met afgeteste beren, die praktijkcijfers van hun nakomelingen in de fokkerij inbrengen, blijft vandaag het zwaartepunt binnen het VPF-fokprogramma.

In het bedrijf wordt varkensvlees verwerkt.

Uitbraak Britse variant in varkensvleesverwerkend bedrijf in Kortemark

Actueel

In het vleesverwerkend bedrijf Vannieuwenhuyse in Zarren bij Kortemark is een uitbraak van het coronavirus vastgesteld. Zowat 22 medewerkers zijn besmet met de Britse variant. Het bedrijf besliste om de productie stil te leggen. Dat bevestigt burgemeester Karolien Damman.

Het varkensslachthuis uit Tielt wil van 1,5 miljoen naar 2,4 miljoen varkens per jaar uitbreiden.

Slachthuis uit Tielt wil uitbreiden tot 2,4 miljoen varkens per jaar

Actueel

Het slachthuis Debra-Meat uit Tielt wil de capaciteit tot 2,4 miljoen varkens per jaar opdrijven. Het heeft daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd. Enkele jaren geleden kwam het slachthuis negatief in het nieuws na undercoverbeelden van Animal Rights.

Een opheffing van de embargo’s zal leiden tot een toename van de export van ons varkensvlees en hopelijk ook tot betere varkensprijzen.

FAVV en FOD Buitenlandse Zaken schrijven brief aan ambassades voor (her)openen markten van varkensproducten

Actueel

Voor het (her)openen van markten voor varkensproducten voeren het FAVV en de FOD Buitenlandse Zaken onderhandelingen met verschillende handelspartners die nog een embargo handhaven. Ze verstuurden een brief naar de ambassades van de betrokken landen.

Bert en Wivine kweken 500 biologische varkens voor BioVar.

Biotelers Bert Dhaene en Wivine Stragier: Onze bodem zo optimaal mogelijk kunnen houden, is allergrootste uitdaging

Groenten

In het centrum van de kustprovincie wordt zwaar ingezet op de productie van groenten voor de vers- en de industriemarkt. Bert Dhaene en zijn vrouw Wivine uit Staden beslisten om vast maar zeker volledig om te schakelen naar biologische teelten.

Het mengen van dieren, afkomstig van verschillende bedrijven, zorgt voor een verhoogd risico op een klinische uitbraak van App op bedrijven die endemisch besmet zijn met een hoogvirulente stam.

Meer klinische App-uitbraken en slachthuisletsels door chronische App-infecties in Europa

Varkens

Actinobacillus pleurpneumoniae (App) wordt wereldwijd teruggevonden. De bacterie veroorzaakt pleuropneumonie bij varkens en everzwijnen. Dat gaat gepaard met directe en indirecte grote economische verliezen. Vooral in Europa, Azië en Latijns-Amerika blijven zware App-uitbraken met hoge sterftecijfers een probleem.

Groepsbehandelingen met antibacteriële middelen worden frequent toegepast bij varkens.

AMCRA somt maatregelen op voor een verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens

Actueel

Amcra, het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren, brengt een nieuw advies uit over verantwoord antibioticumgebruik bij groepsbehandeling van varkens. Het uitgangspunt is individuele behandeling.

Immunocastraten worden als big niet gecastreerd. De varkens worden minimaal 4 weken voor slacht een tweede keer gevaccineerd.

Vroeger vaccineren geeft geen betere vleeskwaliteit en is ongunstig voor de portemonnee

Varkens

Immunocastraten worden minstens 4 weken voor slacht gevaccineerd om berengeur effectief te reduceren en om vleeskwaliteit te verbeteren ten opzichte van intacte beren. De tweede injectie vroeger toepassen (op 8 of 6 weken voor slacht) helpt echter niet om de vleeskwaliteit verder te verbeteren, blijkt uit onderzoek van ILVO en UGent (Lanupro). Het blijkt zelfs economisch minder voordelig te zijn voor de varkenshouder aangezien de vroeg gevaccineerde immunocastraten een hogere voederconversie en lagere slachtkwaliteit hebben.

ABS-woordvoerder en varkenshouder Bart Vergote vraagt dringend maatregelen en steun om de Vlaamse varkenshouderij te ondersteunen.

ABS: een bloedbad bij Vlaamse varkenshouders

Actueel

Na de problemen met AVP en de lagere bezetting van arbeiders in de slachthuizen vraagt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) dringend steunmaatregelen voor de noodlijdende Vlaamse varkenssector. “De verliezen zijn immens.”

Al 500.000 biggen per jaar met HyCare-certificaat

Varkens

De teller van het aantal biggen dat met een HyCare-certificaat wordt afgeleverd, passeerde begin dit jaar de 500.000 stuks. Deze mijlpijl werd recent bereikt na certificering van een aantal nieuwe varkensbedrijven.

Europa bekijkt de effecten van private opslag van varkensvlees.

Europa onderzoekt de mogelijkheden voor particuliere opslag van varkensvlees

Actueel

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski onderzoekt de mogelijkheden voor particuliere opslag van varkensvlees. Dat zei hij na afloop van een EU-landbouwraad. Voor zuivel, groenten, fruit en rundvlees bestaat zo’n regeling al.

Gebaseerd op de instructies van een klimaatexpert bouwde Gino een windbreekbak. Zo kan de luchtinlaat altijd open blijven en wordt de inkomende lucht geremd.

Monitoren van het klimaat bij de vleesvarkens had gunstig effect in de hele stal

Varkens

Gino en Nancy Nollet hebben in Veurne een gemengd bedrijf met akkerbouw en varkens. In januari 2019 kampte Nancy met een te hoge uitval bij de vleesvarkens, veroorzaakt door een APP-uitbraak. Dit zette Nancy aan om deel te nemen aan het demonstratieproject “Monitoren en Optimaliseren van het klimaat in varkensstallen”.

In september 2018 werd Afrikaanse varkenspest (AVP) ontdekt bij everzwijnen in de bossen in het zuiden van de provincie Luxemburg.

Varkensbedrijven in het voormalig besmette gebied in de Gaume krijgen groen licht om te herbevolken

Actueel

Op maandag 25 januari 2021 wordt het ministerieel besluit gepubliceerd dat de herbevolking toestaat van de varkensbedrijven die gelegen zijn in de gebieden in de provincie Luxemburg die getroffen werden door AVP. Zij moesten in 2018 hun varkens preventief laten afmaken.

Deze varkens smullen van hun brijvoer.

Brijvoer vraagt sterk bedrijfsmanagement

Varkens

Brijvoer neemt toe aan populariteit in de varkenshouderij. Wie ermee gekend is, breidt erin uit, wie een nieuwbouw zet, weegt de investering voor brijvoerinstallaties af met het rendement. Die oefening draait bijna altijd positief uit. “Doorgaans kan je stellen dat het vanaf 3.000 vleesvarkens interessant is om brijvoer te gebruiken”, legt Eline Geerardyn, brijvoerspecialist bij ForFarmers, uit.

De nieuwe Genesus-beren, hier een Duroc eindbeerlijn, zitten momenteel nog in de quarantainestal.

KI Cobbaert en varkensfokkerijorganisatie Genesus slaan de handen in elkaar

Nieuws van maatschappijen

Eind december 2020 zijn de eerste Genesus-beren in de PRRS-vrije quarantainestal van KI Cobbaert aangekomen. Deze beren zullen na hun quarantaineperiode van 6 weken ingezet worden op de Belgische markt. De genetica zal vrij van licentie beschikbaar zijn.

De rundveeslachtsector toonde in 2020 een divers beeld.

België slachtte meer varkens, maar minder rundvee in 2020

Economie

De Belgische slachtsector kijkt terug op een enerverend 2020. Werd het voorgaande jaar nog gekenmerkt door een gedaalde productie over de hele lijn, dit jaar was er duidelijk onderscheid tussen de ontwikkelingen van de afzonderlijke sectoren, zo blijkt uit de cijfers van Statbel.

Zinko van fokker/eigenaar Luk Vermeiren uit Rijkevorsel behaalde de hoogste index.

Grondige update van de fokwaardeschatting na het invoeren van ssGBLUP-techniek

Varkens

De traditionele berekening van de fokwaardeschatting van Piétrainberen door de Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) werd grondig herbekeken. VPF geeft de nodige duiding bij deze update.

Aankomst van een lading fokzeugen van Choice in China.

Het Jaar van het Varken wordt voortgezet

Varkens

Volgens de Chinese astronomische kalender eindigde op 24 januari 2020 het Jaar van het Varken. Voor de Chinese varkenshouderij stopte het echter niet die dag. Het afgelopen jaar waren de varkensprijzen er ontzettend hoog door de problemen in de voorgaande jaren. Door een tekort aan varkensvlees profiteerde eigenlijk heel de wereld mee. Europa, Amerika en Brazilië pikten hun graantje mee. Nu de Chinezen terug op kruissnelheid zijn om hun varkensvlees zelf te produceren, kunnen deze vleesexporterende landen zich maar beter focussen op de eigen markten of uitkijken naar andere afzetmogelijkheden.

De varkenshouderij in Rusland is zelfvoorzienend. Nu wordt meer op de export gericht.

Expansie van varkenshouderij in Rusland schakelt versnelling hoger

Actueel

Tegen 2025 zou Rusland de varkensstapel met maar liefst 50 % willen verhogen. Dat heeft een toppoliticus in Rusland verteld. Hoge investeringen in supermoderne varkensstallen zijn gepland.

ILVO werkt nu ook aan rekentool voor varkenshouders, er bestaat al een voor melkveehouders.

Na hulpmiddel voor melkvee werkt ILVO aan Routeplanner Varkens

Actueel

ILVO, Boerenbond, Hooibeekhove en Inagro stelden enkele jaren geleden de rekentool Routeplanner Melkvee voor. Een handig instrument voor melkveehouders om belangrijke keuzes op het bedrijf te maken. ILVO werkt aan een soortgelijke tool voor varkenshouders.

De AVP-vrije status is zeer belangrijk voor de Belgische export van varkensvlees.

Belgian Meat Office wil snel exportkansen voor varkensvlees verzilveren

Actueel

Op 21 december werd de Afrikaanse varkenspest-vrij status van alle Belgische varkens bevestigd door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). De AVP-vrije status is zeer belangrijk voor de Belgische export van varkensvlees. Deze kan nu, mede onder impuls van het Belgian Meat Office van VLAM, heropgestart worden in een aantal landen. Dat is vooral belangrijk voor de handel naar landen buiten de EU, maar beïnvloedt ook de Europese handel.

De goedkeuring van de AVP-vrije status bij de OIE is in deze moeilijke tijden een opsteker voor onze varkenshouderij. De handel naar derde landen kan in de nabije toekomst hervatten.

Landbouworganisaties verheugd over herwonnen AVP-vrij statuut

Actueel

Gisteren werd ons land op internationaal niveau officeel vrij van Afrikaanse varkenspest verklaard. De landbouworganisaties, Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS), zijn weliswaar verheugd en kijken uit naar een snel herstel van de handel met derde landen. ABS pleit bovendien voor een gedetailleerd draaiboek bij een eventuele AVP-uitbraak in Vlaanderen.

Ook voor de Wereldorganisatie diergezondheid is varkenspest uitgeroeid in België.

België nu ook varkenspest-vrij verklaard door Wereldorganisatie voor dierengezondheid

Varkens

Nadat op Europees niveau ons land het label kreeg van vrij te zijn van de Afrikaanse varkenspest (AVP), heeft België op 21 december hetzelfde label gekregen van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Deze status laat toe om de internationale handel in varkensproducten weer op gang te brengen.

De bouw van de RTTC een belangrijke stap naar een duurzaam verdienmodel voor zowel China als Nederland.

Nederlands consortium werkt aan verantwoorde varkenshouderij in China

Nieuws van maatschappijen

Een consortium van 12 Nederlandse bedrijven is gestart met de ontwikkeling van een innovatief, verantwoord en diervriendelijk groeimodel voor varkenshouderijen in China. Het eerste wapenfeit is de bouw van een Research Test & Training Center (RTTC) in Anping, waar Nederlandse kennis en expertise wordt ingezet om betere leefomstandigheden te creëren voor mensen en dieren in en rond Chinese varkenshouderijen.

Een goede ventilatie in de varkensstal is belangrijk voor de luchtcirculatie en -verversing en voor de juiste temperatuurregeling.

Klimaat in de varkensstallen: vaak te warm en te weinig ventilatie

Varkens

Er wordt in varkensstallen in Vlaanderen vaak te weinig geventileerd en het is er ook dikwijls te warm. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse klimaatexpert Peter van der Voorst, die tijdens een virtueel webinar van de Varkensacademie praktische tips gaf voor een betere ventilatie in varkensstallen.