Mestrapport 2016: stagnering in verbetering

Wetgeving

Uit dat ‘Mestrapport 2016’ blijkt dat de land- en tuinbouwsector en andere betrokken actoren stevige inspanningen hebben geleverd, maar dat de verbetering van de waterkwaliteit stagneert. Minister Schauvliege wil verplichte bufferstroken in focusgebieden.

Vlaams-Brabant registreert als eerste digitale aanvraag voor omgevingsvergunning

Wetgeving

De provincie Vlaams-Brabant heeft naar eigen zeggen als eerste bestuur in Vlaanderen een digitale aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning geregistreerd.

Verdubbelde exportcel FAVV presenteert eerste resultaten

Wetgeving

Minister van Landbouw Borsus maakte van het openen van nieuwe markten voor Belgische producten een prioriteit. De FAVV-exportcel verdubbelde van 9 tot 18 mensen. En met resultaat, zo meldt minister Borsus.

O.a. twee ministers en een staatssecretaris ondertekenden naast vakverenigingen en de syndicaten een Plan voor eerlijke concurrentie voor de Groene Sectoren.

Eenvoudiger en duidelijker regels moeten sociale fraude tegengaan

Actueel

Een harmonisering van het aantal dagen dat seizoenarbeiders mogen werken en de ontwikkeling van een app Green@Work om makkelijker te controleren of iemand alle sociale regels volgt. Het zijn maar enkele van de 19 maatregelen in het Plan voor eerlijke concurrentie voor de Groene Sectoren, dat vorige maand werd voorgesteld.

Europa vraagt uw mening over GLB, geef ze!

Wetgeving

Via een Nederlandstalige enquête kan iedereen zijn mening geven over het GLB. Boerenstemmen mogen hierbij niet afwezig blijven.

De uitbreiding van het toepassingsgebied van grensbeweiding vergemakkelijkt schaalvergroting om bedrijven efficiënter te maken.

Meer mogelijkheden om vee tijdelijk over de grens te laten grazen

Actueel

De Benelux-landen ondertekenden een Benelux-Besluit dat de bestaande regels over ‘grensbeweiding’ actualiseert en aanpast aan de noden op het terrein. Grensbeweiding is het tijdelijk laten grazen van – in dit geval runderen – in een weide over de grens en komt vaak voor in de grensstreken die de drie Benelux-landen rijk zijn. Tot voor kort kon enkel de landbouwer van wie het bedrijf zelf ook in een grensgemeente lag, een aanvraag tot grensbeweiding indienen. Met dit nieuwe Besluit wordende regels verruimd.

Er zijn checklists voor de teelt van vlinderbloemigen (VLI), mechanische onkruidbestrijding (MOB) en verwarringstechniek in de fruitteelt (VER).

Doe de zelftest voor je agromilieumaatregel

Wetgeving

Om de landbouwers te helpen met de correcte uitvoering van hun agromilieumaatregelen, voorziet het Departement Landbouw en Visserij vanaf 2017 in zogenaamde checklists. Aan de hand van deze checklists kan de landbouwer snel nagaan of aan de vereiste voorwaarden voldaan is.

Het nieuwe GLB moet het inkomen van de landbouwers stabiliseren op een voldoende hoog niveau, aldus de ministers.

Landbouwministers Europa willen GLB dat inkomen stabiliseert

Wetgeving

De Europese Landbouwraad besprak afgelopen maandag de toekomst van het GLB na 2020. De ministers van landbouw van de lidstaten willen voor het nieuwe GLB onder andere voldoende budget, een stabilisering van het landbouwinkomen en vereenvoudiging.

Rekenhof kritisch voor voedselagentschap

Belga

Wetgeving

Het federaal voedselagentschap (FAVV) houdt onvoldoende toezicht op één van de belangrijke instrumenten in het streven naar een veilige voedselketen: het systeem van autocontrole bij bedrijven. Dat zegt het Rekenhof.

Mensen met beperking kunnen ook kiezen voor "groene zorg"

Actueel

Mensen met een beperking kunnen hun persoonsvolgende financiering voortaan ook gebruiken voor "groene zorg". Denk aan zorg en begeleiding op een boerderij, kinderboerderij of een erkend dierenasiel. Het ministerieel besluit van Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) daarover is ondertekend, meldt N-VA-parlementslid Tine van der Vloet.

Plan voor betonstop heeft betere data en meer monitoring nodig

Actueel

De plannen van de Vlaamse regering over de invoering van de zogenaamde "betonstop" moeten ondersteund worden met meer data en moeten tegelijk ook een beter opvolgingssysteem voorzien. Dat zegt de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) in een advies aan Vlaams minister van van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) over het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).

Phytofar steunt het Europees Parlement inzake toelating bio-pesticiden

Akkerbouw

Phytofar, de vereniging van de industrie van zowel biologische als chemische gewasbeschermingsmiddelen, is ingenomen met de resolutie van het Europees Parlement om voor bepaalde biologische pesticiden met laag risico een snellere toegang tot de markt te vragen.

Verzamelaanvraag campagne 2017 van start

Actueel

Vanaf 23 februari is de verzamelaanvraag 2017 voor land- en tuinbouwers op het e-loket beschikbaar. Ze kunnen de verzamelaanvraag indienen tot en met vrijdag 21 april 2016.

Juncker: "Binnen twintig jaar zal de echte concurrentie niet plaatsvinden onder staten, maar onder regio's"

Wetgeving

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bezocht dinsdag de plenaire Kamer. In zijn toespraak blikte hij nog eens terug op de Belgische problemen om het licht op groen te zetten voor de ondertekening van het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA vorig najaar. "Wij zijn er niet om het werk van België te doen. België moet zelf zijn werk doen", zo verklaarde de heer Juncker.

Léon Faas, voorzitter van de Nederlandse LLBT, is niet mals voor de politici in Den Haag.

Voorzitter Nederlandse LLTB Faassen: “Laat jullie niet hetzelfde overkomen”

Wetgeving

Op de tweede dag van Agriflanders keek Boerenbond over de grens voor z’n landbouwpraatje. Léon Faassen, boomkweker en voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) in Nederland, besprak er ondermeer het gebrek aan steun van de Nederlandse overheid.

Minister Tommelein voorziet een toekomst waarin bedrijven zelf hun energie opwekken en de overschotten verdelen via het net.

Minister Tommelein bezoekt energieleverende komkommerteler

Groenten

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker nodigde vorige week donderdag Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein uit bij komkommerteler Nico Perneel in Staden. Die produceert, naast komkommers, ook elektriciteit, dat voor een deel naar het stroomnet gaat. Zijn bedrijf toont aan hoe sterk de Vlaamse land- en tuinbouw kan bijdragen aan het stroomversnellingstraject voor energietransitie van de minister.

Landbouwbedrijf van familie Van Look gelegen vlakbij de spoorlijn en de dorpskern. ©Provincie Antwerpen

Antwerpen stad, en de rest is... platteland?

Wetgeving

Hoewel het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen jaar na jaar daalt, neemt de bebouwing in agrarisch gebied wel toe. Om deze evolutie te begrijpen, gaf provincie Antwerpen de opdracht aan ILVO om het Antwerpse platteland te bestuderen.

Klassieke manier van verkoop van vee overleeft juridische aanval

Recht

In een zeer recent vonnis van 27 januari 2017 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, een boer tot betaling veroordeeld die op de klassieke manier rundvee had aangekocht van een veehandelaar.

"Geen rechtsgrond voor distelbestrijdingsplicht"

Akkerbouw

Door een recent arrest van de Raad van State kunnen provincies en lokale overheden terreineigenaars niet langer verplichten om vier distelsoorten integraal te verdelgen op basis van een dertig jaar oud koninklijk besluit. De zogeheten ‘distelbestrijdingsplicht’ mist rechtsgrond, meldt Natuurpunt en zo blijkt ook uit de beschikking.

 

“Ik wil veehouders waarderen voor de bovenwettelijke inspanningen die zij leveren”, aldus de minister.

Uitbetaling crisissteun 2016 onderweg

Wetgeving

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege betaalt de crisissteun voor de varkensbedrijven met registratie in het AB-register en de melkveebedrijven met IKM-certificaat deze week uit.