De Castro wil oneerlijke handelspraktijken aanpakken

Economie

De voorstellen van de Europese Commissie om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan, zijn onvoldoende. Dat schrijft Europarlementariër Paolo De Castro in een rapport aan de leden van het landbouwcomité van het Europees Parlement. De Italiaanse sociaaldemocraat is namens het Parlement rapporteur op het onderwerp.

Jongeren weten volgens de overheid nog te weinig waar hun voedsel vandaan komt, en welke voeding gezond is en welke niet.

Versoepelde subsidieregeling schoolfruit

Wetgeving

Om meer scholen de kans te geven om fruit en melk aan te bieden op de schoolbanken, wordt de subsidieregeling "Oog voor lekkers" versoepeld. Dat hebben de Vlaamse ministers Hilde Crevits (Onderwijs), Joke Schauvliege (Landbouw) en Jo Vandeurzen (Volksgezondheid) vrijdag bekendgemaakt.

Op 29 juni 2018 werden een aantal betalingen aan de Vlaamse landbouwers uitgevoerd.

Uitbetaling rechtstreekse inkomenssteun

Actueel

Op 29 juni 2018 werden een aantal betalingen aan de Vlaamse landbouwers uitgevoerd. Het Departement Landbouw en Visserij licht de eindberekening van de verschillende steunregelingen toe.

De overheid kan gegevens over vee opvragen zonder de boer lastig te vallen.

Departement zet in op data

Wetgeving

In het ‘Jaar van de data in de landbouw’ zet het Departement Landbouw en Visserij in op het once only-principe. Het departement vraagt de gegevens zo weinig mogelijk bij de landbouwer op en haalt ze zoveel mogelijk uit al beschikbare gegevensbronnen. Voor boer en overheid moet dat beter uitpakken.

Plattelandsontwikkelingsprogramma zet in op innovatie, weerbaarheid en duurzaamheid

Wetgeving

In de periode 2014-2017 heeft het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III (2014-2020) al meer dan 126 miljoen euro steun uitgekeerd. Het merendeel van het geld ging naar investeringssteun, agromilieuklimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten. Daarna volgen steun voor opleidingen en overnamesteun voor jonge landbouwers.

Ducarme ligt al weken onder vuur vanwege vermeende misstanden bij de FAVV.

Ducarme is ‘halve waarheden’ voedselveiligheid beu

Actueel

Minister van Landbouw Denis Ducarme is de "buzz-creatie" en de "halve waarheden" in het debat rond voedselveiligheid beu. Dat zegt hij in een reactie op Ecolo-Kamerlid Jean-Marc Nollet, die in Le Soir klaagt over een "systematische afwezigheid" van controle op pesticiden in voedingswaren in de winter.

ABS lanceert ‘stop met doen alsof uw neus bloedt’-campagne

Wetgeving

Om de eis tot statiegeld die het zwerfvuil kan verminderen extra te beklemtonen en om het effectieve zwerfvuil-gevaar voor runderen, en dus ook voor de veeboeren, te verminderen, lanceert het Algemeen Boerensyndicaat een ‘stop met doen alsof uw neus bloedt’-campagne. Met het beeld van een bloedende koe wil het ABS haar eis voor de invoering van statiegeld herhalen en benadrukken.

De leden gaven hun visie over de stellingen in een ‘lagerhuisdebat’.

Ovocom helpt fraude voorkomen

Wetgeving

Belgisch overlegplatform voor de diervoedersector Ovocom vzw presenteerde vorige week zijn jaarverslag. Daarin meldde het een stijging van het aantal door hen gecertificeerde bedrijven met 4  %. Naast buitenlandse bedrijven zijn ook 92  % van de Belgische voederbedrijven aangesloten. Nieuw dit jaar is een checklist voor fraude.

Nieuwe glyfosaatstudie bevat geen onrustwekkende info

Akkerbouw

Nieuwe studies over glyfosaat bevatten geen onrustwekkende informatie, zo staat te lezen op Fytoweb. De studies werden uitgevoerd op ratten door een coöperatieve vzw, het Ramazzini-instituut.

Slechtere prijzen maar  gestegen opbrengsten  voor aardappelen en  suikerbieten zorgden  voor een beperkte daling  van de semi-brutowinst  bij akkerbouwers.

Akkoord over landbouwbarema’s 2017

Economie

Tussen de beroepsgroeperingen en de administratie van Financiën werd vorige week een akkoord bereikt over het landbouwbarema en het barema van de varkenshouders met betrekking tot de inkomsten van 2017.

Een betaling is doorslaggevend om de aard van de overeenkomst die werd gesloten te kunnen bepalen.

Wat ondernemen tegen de gebruiker die niet betaalt?

Recht

Samen met mijn broer heb ik een perceel landbouwgrond geërfd van onze ouders. Het perceel is sinds jaren in gebruik bij een landbouwer, die ons hier echter niets voor betaalt.

Donderdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag

Wetgeving

Donderdag 31 mei is de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag. Tot deze datum wordt elke wijziging aan het dossier aanvaard, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig werd ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.

Neonics zouden schadelijk zijn voor honingbijen, hommels of wilde bijen.

Europees Hof: ‘neonics’ schadelijk voor bijen

Actueel

Het Europees Hof van Justitie bevestigt de Europese inperking van een aantal pesticiden die schadelijk zijn voor bijen. Producenten Bayer en Syngenta waren naar de Europese rechter gestapt om de maatregel aan te vechten, maar krijgen nu ongelijk. De beperking op het gebruik van fipronil wordt dan weer grotendeels nietig verklaard door het hof.

Het zou wel eens kunnen dat er in de toekomst heel veel nieuwe landbouwwagens met luchtremmen worden uitgeleverd.

Beter kiezen voor luchtremmen?

Mechanisatie

Inspelend op ons artikel van vorige maand over de Tractor Mother Regulation horen we wel eens zeggen dat pneumatische remsystemen verplicht worden. Wij konden deze bewering alvast niet terugvinden in de wet. Luchtdrukberemming zou echter wel eens richting standaardtechniek kunnen evolueren. We leggen onze visie hierbij uit.

Teeltinschrijving pootaardappelen via het e-loket

Akkerbouw

Telers die in 2018 pootaardappelen vermeerderen, moeten hun teeltinschrijving indienen via het e-loket. De einddatum voor het inschrijven van de teelt is 15 mei 2018.

Afrikaanse varkenspest: aanbevelingen voor het jachttoerisme in Oost-Europa

Veeteelt

Het FAVV wenst enkele aanbevelingen te verspreiden voor jagers die op jachttoerisme gaan in Oost-Europa. Dit om een verdere verspreiding van het zeer besmettelijke Afrikaanse varkenspest te voorkomen.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker spreekt het Waals parlement toe.

Juncker stelt Walen gerust: steunfondsen blijven

Actueel

Een week na de presentatie van de voorstellen voor de nieuwe Europese meerjarenbegroting heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in Namen de Waalse parlementsleden proberen gerust te stellen over de veranderingen aan het landbouw- en cohesiebeleid. Waals minister-president Willy Borsus meldde na afloop van zijn onderhoud met Juncker dat Wallonië als zogenaamde overgangsregio ook na 2020 nog steeds in aanmerking zou komen voor steunfondsen.

In de nieuwe biologische richtlijn is geregeld dat wanneer twee keer de detectielimiet van een verboden middel wordt gevonden, deze niet automatisch wordt afgekeurd. Onderzocht moet eerst of de contaminatie gevolg is van bijvoorbeeld een spuitgrage buurman.

Nieuwe regels voor biologische sector

Actueel

Het Europees Parlement heeft voor de nieuwe biologische verordening gestemd. In de verordening staat onder meer dat als biologisch gecertificeerde landbouwers nog maar elke twee jaar gecontroleerd moeten worden wanneer al drie jaar lang geen onregelmatigheden zijn vastgesteld. Ook kunnen kleinschalig werkende landbouwers voortaan als groep zich laten certificeren. De regels kwamen na een lang politiek gevecht tot stand.

Wie moet de herstelwerken aan een gemeenschappelijke muur betalen?

Herstellingen aan een gemene muur

Recht

Tussen onze eigendom en de eigendom van onze buur staat een muur, waarvan mij altijd verteld is dat dit een gemene muur is. Een twintigtal jaar geleden heeft mijn buurman, zonder ons daarin te kennen, bovenop deze muur nog een extra muur van 1,5 meter opgetrokken.

Landbouwimpactstudie toont de gevolgen van beslissingen rond ruimtelijke ordening en ontwikkeling op landbouw

Wetgeving

Via de landbouwimpactstudie (LIS) ondersteunt het Departement Landbouw en Visserij zijn adviezen over het landbouwgebruik op het platteland. Hierdoor worden beslissingen snel, objectief en transparant genomen. Ook andere openbare besturen kunnen deze tool op vraag gebruik maken.

Neonics zouden schadelijk zijn voor honingbijen, hommels of  wilde bijen.

Verbod op neonicotinoïden dichterbij

Wetgeving

Experten van de 28 EU-lidstaten hebben hebben vandaag het licht op groen gezet voor een verbod op het gebruik van neonicotinoïden in open lucht. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de Belgische bietentelers. Ons land onthield zich en wil een uitzondering vragen.

Overgangsmaatregel putstalen niet verlengd

Wetgeving

Sinds 1 januari 2018 is het verplicht om gebruik te maken van vrachtstalen voor varkensmengmest en zijn putstalen en mengstalen voor die mestsoort niet meer toegelaten. Omdat er echter onvoldoende staalnamecapaciteit was om alle varkensmengmest met vrachtstalen te laten analyseren, voorzag de Mestbank in een tijdelijke overgangsmaatregel tot eind april 2018.

De belangrijkste wijziging van het Bodemdecreet betreft de invoering  van een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden.

Verschillende wijzigingen Bodemdecreet van kracht

Wetgeving

Hoe Vlaanderen met mogelijke bodemverontreiniging omgaat wordt sinds 1995 geregeld in het Bodemsaneringsdecreet, dat in 2006 werd vervangen door het Bodemdecreet. Op 29 november 2017 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van dit Bodemdecreet goed.

Veviba vraagt nieuwe vergunning aan FAVV

Wetgeving

Vleesbedrijf Veviba in Bastenaken heeft een nieuwe vergunning gevraagd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dat heeft Waals minister van Landbouw René Collin gisteren meegedeeld.

Door nieuwe spelregels bij openbare verkopen wordt het recht van hoger bod nu afgeschaft.

Nieuwe spelregels openbare verkoop

Wetgeving

Vanaf 1 mei 2018 treden een aantal wetswijzigingen in voege die het verloop van de openbare verkoop regelen. De wettelijke bepalingen over de openbare verkoop zijn terug te vinden in het Gerechtelijk Wetboek en waren in de eerste plaats bedoeld voor de gedwongen en gerechtelijke verkopen.