Vlaams besluit tegen geblokstaarte paarden

Paarden

In Vlaanderen mogen geen geblokstaarte paarden meer deelnemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden. Op die manier wil Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een einde maken aan het massale omzeilen van het wettelijke verbod op het blokstaarten van paarden.

Belgische voedingsbedrijven zijn voorlopers in wend- en werkbaar werk

Veeteelt

Wend- en werkbaar werk: zeer actuele termen, maar ook containerbegrippen bij uitstek. De bedrijven uit de Belgische voedingsindustrie zijn er de voorbije jaren actief mee aan de slag gegaan.

Eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan en voorzitter Rumen Porodzanov bespreken de voorbije landbouwraad.

Niet noodzakelijk minder, maar meer gerichte inkomenssteun

Wetgeving

Op de tweede landbouwraad van dit jaar lieten alle Europese landbouwministers hun licht schijnen over de lijn van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Directe steun blijft een belangrijk onderdeel, maar vraagt een aanpak op maat. Op het budget is het wachten tot mei.

Ducarme verdedigt Belgische landbouwers tegen negatieve impact Mercosur-verdrag

Veeteelt

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) heeft maandag, op een vergadering met zijn Europese collega’s, gewaarschuwd voor de negatieve impact van het op stapel staande handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen.

Het actieplan voor meer diversiteit behelst verschillende fases.

Diversiteit op de werkvloer, een prioriteit voor werkgevers

Wetgeving

BECI, Boerenbond, VBO, UCM, Unisoc, Unizo, UWE en VOKA lanceren de eerste fase van een interprofessioneel plan voor meer diversiteit op de werkvloer.

Landbouwers kunnen hun verzamelaanvraag indienen tot en met zaterdag 21 april 2018.

Elektronische verzamelaanvraag 2018 beschikbaar op e-loket

Wetgeving

Vanaf 20 februari is de verzamelaanvraag 2018 voor land- en tuinbouwers op het e-loket beschikbaar.

Met de sterke inzet op een gebiedsgerichte aanpak, streeft de VLM naar meer resultaten van de maatregelen uitgevoerd via een beheerovereenkomst.

VLM streeft naar meer resultaten door gebiedsgerichte inzet van beheerovereenkomsten

Akkerbouw

De bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaan dit jaar actief de boer op in die gebieden waar beheerovereenkomsten de meeste kans op resultaten hebben.

Er zijn meerdere types focusbedrijven die elk hun eigen maatregelen hebben.

Status focusbedrijf 2018 staat op het Mestbankloket

Wetgeving

We staan aan de vooravond van een nieuw bemestingsseizoen waarbij de Mestbank begin deze week bekend maakte dat landbouwers op het Mestbankloket kunnen nakijken of hun bedrijf in 2018 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft. Focusbedrijven moeten extra maatregelen nemen op het vlak van bemesting.

De Vlaamse uitstoot van broeikasgassen is opnieuw toegenomen tot boven het niveau van 2005.

C02-uitstoot in Vlaanderen neemt jongste jaren toe

Wetgeving

Vlaanderen slaagt er niet in om haar CO2-uitstoot te verminderen. De totale uitstoot kwam in 2016 uit op 46.645 kiloton CO2. Daarmee wordt de stijgende lijn sinds 2014 (43.269 kton) - na 2015 met 45.242 kton - doorgetrokken.

Minister Bellot verduidelijkt dat landbouwers tijdens carnaval wel praalwagens mogen voorttrekken met hun tractor.

Geen extra keuring of rijbewijs voor tractors van carnavalswagens

Wetgeving

Landbouwers die met hun tractors praalwagens trekken tijdens carnaval, moeten daarvoor geen extra keuring doorlopen of een speciaal rijbewijs hebben. De strenge interpretatie van regels die sommige politiediensten hanteren, klopt niet. Dat vernam CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh van minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

Er werd een administratieve fout gemaakt waardoor duizenden landbouwers ten onrechte werden aangemaand om hun forfaitaire belastingsaangifte in te dienen.

Herinneringsbrieven voor belastingaangifte onrecht verstuurd

Wetgeving

Eind vorige week kregen ruim 6.000 forfaitaire land- en tuinbouwers een brief in de bus waarin ze werden aangemaand om onmiddellijk hun belastingaangifte in te dienen met betrekking tot het inkomstenjaar 2016.

Premier Michel (rechts) naast federaal minister voor landbouw Denis Ducarme op Libramont.

Ook premier Michel heeft vragen bij Landbouw-luik Mercosur-akkoord

Veeteelt

Het luik over landbouw in het associatieverdrag tussen de EU en de Mercosur-landen (Paraguay, Uruguay, Argentinië en Brazilië) is "onaanvaardbaar in de huidige vorm." Dat zegt premier Charles Michel. De Zuid-Amerikaanse onderhandelaars en de eurocommissarissen ontmoeten elkaar dinsdag in Brussel.

Doordat het OCMW van Gent alle 72 percelen in hetzelfde lot verkocht, sloot het individuele landbouwers uit van de verkoop.

OCMW Gent sloot in feite boeren uit van verkoop 450 ha landbouwgrond

Wetgeving

Landbouwgrond is schaars. Tegelijk zijn vele landbouwers op zoek naar grond, om uit te breiden of te starten. Die extra grond is broodnodig om hun bedrijf leefbaar te houden in de toekomst. Toch konden landbouwers niet meedingen naar de 450 ha Zeeuwse landbouwgrond van het Gentse OCMW. Hoe kon dit gebeuren, en kan dit in de toekomst vermeden worden?

16 inbreuken tegen de wetgeving over de kilometerheffing begingen landbouwvoertuigen reeds.

Beperkte boetes voor landbouwvoertuigen

Akkerbouw

Vorig jaar heeft de Vlaamse belastingdienst 16 boetes uitgedeeld omdat de vrijstellingsvoorwaarden van de kilometerheffing niet werden nageleefd, of omdat geen vrijstelling is toegekend en evenmin een actieve tolteller aan boord was. De boetes zijn samen goed voor een totaalbedrag van 16.144 euro.

Geen Europees verbod op verbranden bomen voor hernieuwbare energie

Wetgeving

Ondanks de oproep van honderden wetenschappers wil het Europees Parlement geen dam opwerpen tegen het verbranden van bomen voor hernieuwbare energie. Dat bleek gisteren in Straatsburg bij de stemming over een belangrijk pakket maatregelen voor hernieuwbare energie.

Europees parlement start onderzoek naar glyfosaat

Akkerbouw

Het Europees parlement richt een bijzondere commissie op die gaat analyseren hoe pesticiden precies toegelaten worden op de Europese markt.

Voor 2016 erkende het KMI vier calamiteiten als ramp.

Dien uw aanvraag tegemoetkoming 2017 in vóór 31 januari

Wetgeving

Voor erkende rampen in het jaar 2017 kunt u nog tot 31 januari een aanvraag tot schadevergoeding indienen. U bezorgt het formulier ofwel persoonlijk, ofwel via de post of een e-mail aan de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, samen met de nodige bijlages. U hoeft slechts één aanvraag in te dienen, al heeft u percelen in verschillende gemeenten.

De advocaat sprak over een verkoopprijs van 39.000 euro per hectare, een koopje voor Huts.

Strijd om Zeeuwse landbouwgrond

Wetgeving

De eigenaar van Katoen Natie en havenmagnaat Fernand Huts kocht vorig jaar 450 ha landbouwgrond van het Gentse OCMW aan een erg gunstige prijs. Enkele landbouwers uit het Gentse betwisten die verkoop nu. In tegenstelling tot het OCMW vragen ze de rechtbank om een snelle behandeling, vóór de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft hun advocaat Nic Reynaert dinsdag gesteld voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent.

Landbouwers moeten beseffen dat zij juridisch als handelaar kunnen  beschouwd worden en dat zij snel en schriftelijk moeten reageren op elke handelstransactie of handelsdocument waarmee zij het niet eens zijn.

Hof van beroep te Gent beschouwt melkveehouder juridisch als handelaar

Recht

In een arrest van het hof van beroep te Gent van 31 maart 2017, dat deze week in het Rechtskundig Weekblad werd gepubliceerd, blijkt nogmaals dat landbouwers er niet zomaar kunnen vanuit gaan dat zij niet als handelaar zullen worden beschouwd.

Publieke bevragingen in het kader van Pijler II van het toekomstige GLB

Wetgeving

Nu de Europese Commissie de grote lijnen voor het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit de doeken heeft gedaan, zijn de voorbereidingen van het nieuwe GLB na 2020 echt op gang getrokken. Daarom organiseert het Departement Landbouw en Visserij een publieke bevraging over de invulling van Pijler II van het GLB na 2020. Iedereen is welkom op 15 februari 2018 in Rillaar of op 22 februari 2018 in Waregem.

Voor 2016 erkende het KMI vier calamiteiten als ramp.

Alle schadedossiers 2016 uitbetaald in 2018

Wetgeving

Vlaams minister-president Geert Bourgeois maakt zich sterk dat alle 6.537 schadedossiers voor de vier erkende rampen in 2016 eind 2018 zijn verwerkt én uitbetaald. Dat antwoordde hij op een vraag in het Vlaams parlement.

Teeltinschrijving zaaizaadvermeerdering 2018 via het e-loket

Akkerbouw

Zaaizaadfirma’s die in 2018 zaaizaden willen vermeerderen, kunnen de ingezaaide of nog in te zaaien partijen met hun noodzakelijke gegevens aangeven via het e-loket.

Charter tegen moedwillig gebruik van vergiftigd lokaas

Wetgeving

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) en Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) hebben dinsdag samen met elf belangenverenigingen een charter ondertekend tegen het moedwillig gebruik van vergiftigd lokaas.

Europa verlengt economische sancties tegen Rusland

Economie

De Europese Unie gaat haar economische sancties tegen Rusland opnieuw verlengen. Dat hebben de staatshoofden en regeringsleiders gisteren beslist op een top in Brussel.

Landbouwsector krijgt sociale controle in 2018

Wetgeving

In 2018 krijgen tien sectoren de sociale controle over de vloer. Dat schrijft La Dernière Heure vandag. De controles zijn gericht op bepaalde beroepsgroepen.