Startpagina Aardappelen

Volg de kieming in aardappelbewaarloodsen op

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) geeft als raad mee om van zodra de mogelijkheden zich voordoet, en zeker in loodsen waar dat nodig is, verder drogend te ventileren. Mede door de hoge temperaturen van oktober zijn de aardappelen in bewaring zeer kiemlustig.

Leestijd : 2 min

Het is ook het PCA niet ontgaan dat we uitzonderlijke tijden meemaken: eind oktober dagtemperaturen van meer dan 20°C en nachttemperaturen boven 10°C. Dit maakte het tot dan onmogelijk om aardappelen met buitenlucht te koelen. Gelukkig zijn de aardappelen relatief droog binnen gekomen. Toch is verdere droging aangewezen volgens het PCA, zeker waar doorwas (ontvelde knollen) en rotte knollen zijn ingeschuurd. De lucht is drogend als zijn temperatuur lager of gelijk is aan die van de aardappelen. Of als zijn temperatuur hoger is, maar de relatieve vochtigheid onder de grens blijft zoals in het Mollierdiagram aangegeven.

Doordat er amper tot geen natuurlijke afkoeling in de bewaarplaats is, kunnen bewaarproblemen de kop opsteken.

Het PCA stelde ondertussen ook vast dat heel wat aardappelpartijen geen maleïnehydrazide-toepassing op het veld kregen. Ook dit bevordert nu kieming. Ze adviseren om zowel de bovenste laag, waar makkelijker condens optreedt, als dieper in de aardappelhoop te controleren op kieming.

Kiemremming starten

Een behandeldrempel is bereikt als er 20 à 30 % van de knollen witte puntjes (maximaal 3mm) vertonen. Argos of Biox-M zijn dan de geschikte middelen om de kiemremming mee te starten, geeft het PCA aan. Wie voor een preventieve aanpak met 1,4Sight kiest, mag die eerste kieming zelfs niet afwachten. Zijn er toch enkele beperkte kiemen aanwezig, dan zal 1,4Sight deze wel aanpakken. Eerst afbranden met Argos of Biox-M is niet altijd nodig. Het verdere advies luidt om direct een hoge dosis in te zetten en snel terug te keren, zelfs na 3 à 4 weken.

Wie kiest voor Restrain als kiemremmingsmiddel, moet kunnen wachten tot de meeste activiteit uit de knollen is; bemerkt het PCA. Om hier zicht op te krijgen is een opvolging van het CO2-gehalte nodig. Pas bij waarden lager dan 2.500 ppm kan de ethyleenproductie opgestart worden. Om succesvol Restrain in te zetten was een eerdere geslaagde inzet van een maleïnehydrazide-middel op het veld gewenst.

PCA - TD

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken