Startpagina Akkerbouw

Groentetelers en verwerkers bereiken prijsakkoord

Prijsafspraken tussen groentetelers en afnemers worden doorgaans in januari gevoerd via de telersvereniging en coöperatieve vennootschap Ingro. Vandaag, 4 november, zijn de prijsafspraken voor volgend jaar al klaar, enkele maanden vroeger dan gebruikelijk.

Leestijd : 2 min

De reden achter het vervroegen van de onderhandelingen zit bij de toegenomen precaire situatie van afgelopen jaar. De teeltkosten zijn spectaculair gestegen, denk hierbij aan de kosten voor meststoffen, energie en personeel. Rendabel groenten telen kwam op de helling te staan. Dus nam telersvereniging Ingro eind augustus een eerste initiatief om met telers en verwerkers prijsonderhandelingen op te starten. Hier is stevig aan doorgewerkt, zodoende dat begin november er een financieel akkoord is en de Raad van Bestuur van Ingro de voorgestelde prijsafspraken aanvaard.

Het is Luc De Waele, key accountmanager Ingro, die ons het verloop van de onderhandelingen toelicht. “We hebben het volledige prijsverhaal onderbouwd en voorgelegd aan afnemers. Die waren zich bewust van de precaire situatie en hadden oor naar ons verhaal. Er is hier echt tussen de 2 partijen constructief samengewerkt.”

Inspanningen geleverd

“Globaal is er een prijsverhoging tussen de 15 en 40%. Voor iedere teelt is dat anders”, licht Luc De Waele ons toe. “De meeste teelten ondergaan een prijsverhoging van 20 à 30%.”

“Wat nu gebeurt in de groenteteelt, heb ik de laatste 30 jaar niet gezien”, geeft hij verder aan. “De afnemende industrie was zich bewust van de situatie en heeft moeite gedaan om de prijsverhoging door te voeren.”

“Ik kijk zeker niet bedroefd terug op de onderhandelingen, voor sommige teelten mocht het effectief wat meer zijn. Maar we moeten opletten dat we onszelf niet in de voet schieten: groenten moeten verkoopbaar blijven en niet onbetaalbaar”, aldus nog Luc De Waele

Hij geeft ook aan dat een exacte prijs per teelt moeilijk te berekenen is én afhangt van het individuele bedrijf. Factoren zoals investeringen en eigen of vreemde arbeid bepalen allen mee de kostprijs aan welke een teler groenten kan produceren. Luc De Waele besluit met de bemerking dat beide partijen tevreden mogen zijn met het onderhandelde akkoord. Echter ligt er hen nu een veel grotere, zelfs enorme uitdaging te wachten: MAP7!

Tim Decoster

Lees ook in Akkerbouw

De limieten van de aardappelteelt afgetast in 2023

Aardappelen Terugkijkend op het aardappelteeltseizoen van 2023 stelde Ilse Eeckhout, coördinator van het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), dat vorig jaar op meerdere vlakken de limieten van de teelt zijn afgetast.
Meer artikelen bekijken