Startpagina Aardappelen

Mooie daling van CIPC-residuen in heel Europa

Vanuit Belgapom werd een CIPC residumonitoringscampagne opgezet om het gehalte aan CIPC in de infrastructuur van de bewaarinstallaties van aardappelen te reduceren. Europa liet de kiemremmer immers sinds 2019 niet meer toe. Zowel de campagne in 2020 als die in 2021 vertonen mooie resultaten.

Leestijd : 3 min

In de zomer van 2019 besliste Europa om de chemische kiemremmer chloorprofam (CIPC) niet langer toe te laten. In België werd het einde van het CIPC-gebruik op 30 juni 2020 gelegd. De brancheorganisatie Belpotato.be nam toen initiatieven om dit mee in goede banen te leiden. Belpotato.be stelde toen een reinigingsprotocol voor loodsen op, maar zocht ook mee naar een oplossing voor het uitrollen van een tijdelijke MRL. Bij een verbod van gebruik van een gewasbeschermingsmiddel omwille van gezondheidsredenen wordt normaliter snel een Europese verordening gepubliceerd die de MRL op 0.01 mg/kg brengt (detectielimiet).

Tijdelijke MRL

Als gevolg van de historische contaminatie in bewaarloodsen waar CIPC werd toegepast, stemden de lidstaten en de Europese Commissie in met de uitzonderlijke piste van een tijdelijke MRL (tMRL). De tMRL werd door Verordening 2021/155 op 09/02/2021 vastgelegd op 0.4 mg/kg en werd van toepassing op 02/09/2021. Deze tMRL zal nog verlaagd worden in de toekomst.

Tijdens de voorbije jaren heeft elke schakel van de Potato Value Chain (PVC) in België zich geëngageerd om te waken over de voedselveiligheid voor de consument door deel te nemen aan de CIPC residumonitoringscampagne die vanuit Belgapom werd opgezet. Het gemeenschappelijk doel van deze campagne was om maximaal het gehalte aan CIPC in de infrastructuur van de bewaarinstallaties van aardappelen te reduceren.

Campagne 2020

Tijdens de campagne van 2020 werden 913 stalen genomen, waarvan de meerderheid negatief. 156 stalen hadden een CIPC residu hoger dan de detectielimiet van 0.01 mg/kg. Deze waarden bevonden zich in de range van 0.01 – 5.3 mg/kg.

De resultaten van de acties van Potato Value Chain en Europese sectorfederatie EUPPA in seizoen 2020-2021 toonden bijgevolg een positieve daling van CIPC-residuen in heel Europa, evenals naleving van de tMRL.

Na de publicatie van het CIPC rapport, stelde EUPPA aan de Commissie voor om de huidige tMRL in aardappelen te verlagen naar 0.35 mg/kg, op basis van de ingezamelde data. Om deze tMRL te kunnen blijven handhaven en omdat er meer tijd nodig is om de CIPC residuen te verminderen, was het belangrijk om residuen ook in het opslagseizoen 2021-2022 te blijven monitoren.

Campagne 2021

In de periode van februari tot juni 2022 werden 220 stalen genomen. De meerderheid van deze stalen (95%) toonde geen CIPC – residu. Slechts 5% was positief voor CIPC met residuen in de range van 0.033 en 0.27 mg/kg (allen onder de tMRL van 0.4 mg/kg). De resultaten tonen dus een graduele afname aan van de CIPC residuen in aardappelbewaarloodsen in België.

De data werden in anonieme vorm gedeeld met Arvalis, een Franse onderzoeksinstelling, die in opdracht van de Potato Value Chain en EUPPA het eindrapport opmaakt. Hiervoor wordt ook data aangeleverd uit andere Europese landen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de totale dataset een overzicht doorheen het bewaarseizoen en over de verschillende landen weergeeft.

Ook het komende bewaarseizoen zullen weer stalen genomen worden in aardappelbewaarloodsen.

Belgapom

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken