Startpagina Akkerbouw

Verkoop OCMW-gronden aan Fernand Huts nietig verklaard

Het hof van beroep in Gent heeft op 8 november de zaak rond de verkoop van 72 percelen landbouwgrond in Nederland aan Fernand Huts nietig verklaard. Huts kocht de gronden, goed voor 450 ha landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen, van het Gentse OCMW in 2016 voor 17,5 miljoen euro. Maar het hof verklaarde de verkoop ongeldig omdat de gronden niet voor een marktconforme prijs werden verkocht.

Leestijd : 2 min

Fernand Huts, de topman van Katoen Natie, had de 79 percelen, goed voor 450 ha landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen, kunnen kopen via zijn Luxemburgs vennootschap Bijloke BV voor 17,5 miljoen euro. Een Belgisch landbouwerskoppel verzette zich echter tegen de verkoop. Hun advocaat, Nic Reynaert, vond de verkoop discriminerend en enkel bedoeld voor mensen die veel geld hebben.

Onder de prijs verkocht

Bovendien vond hij dat de gronden onder de prijs werden verkocht. "Het stuk grond was 20 miljoen euro waard volgens het taxatieverslag, en in 2016 was dat al 22,5 miljoen. Dat is een reële staatssteun van 5 miljoen euro bij een verkoop voor 17,5 miljoen euro." Hij vroeg daarom de nietigverklaring van de verkoop, iets wat in eerste aanleg werd afgewezen.

Geen bewijs van fout

De stad Gent argumenteerde dat het niet bewezen is dat de verkoop in meerdere loten een meerprijs zou hebben opgebracht. "Er is geen bewijs van fout, noch dat er meer geld zou zijn." De advocaten van Huts vonden zelfs dat ze erbuiten staan. "Wij hebben enkel de procedure gevolgd."

Onwettig voordeel

Maar het hof oordeelde nu toch dat het OCMW van Gent een fout heeft gemaakt. "De fout van het OCMW Gent bestaat erin dat zij aan Bijloke BV op onwettige wijze een voordeel heeft verleend die deze laatste onder normale marktvoorwaarden niet had kunnen verkrijgen. Het is door de beslissing van het OCMW van Gent om de gronden in één lot te verkopen (en zich enkel te richten op institutionele investeerders) dat de transactie niet middels een concurrerende inschrijvingsprocedure is verlopen", oordeelt het hof in zijn arrest.

"Door deze fout heeft de appellant schade geleden. Hij heeft namelijk geen daadwerkelijke kans gekregen om zich in concurrentie te stellen met de door het OCMW Gent geviseerde doelgroep, waaronder Bijloke BV. Gelet op de niet-concurrerende aard van de inschrijvingsprocedure opgesteld door het OCMW van Gent heeft zijzelf verhinderd dat de appellant als geïnteresseerde partij deelnam aan de procedure."

Het hof verklaarde daarom de verkoop van de gronden aan Bijloke BV ongeldig en vernietigde de verkoopsakten uit 2016.

Belga

Lees ook in Akkerbouw

Zonneboer(in) en klanten investeren samen

Akkerbouw Te midden de ‘Week van de Korte Keten’ lanceerde het Steunpunt Korte Keten de tweede editie van het concept ‘Zonneboeren’. Dit project brengt boer(inn)en en consumenten samen die willen investeren in groene energie en lokaal voedsel.
Meer artikelen bekijken