Pas correct FAR-behandelingen toe in bieten

Bieten

Voor de landbouwers die afgelopen twee weken gezaaid hebben en een bietenopkomst hebben van 80 tot 100%, wordt er verwacht dat het in de loop van deze week het gepaste moment is om de eerste FAR-behandeling toe te passen.

Voor de Tiense Suikerraffinaderij wordt de zaai van bieten op ongeveer 85% geschat.

80% van het areaal bieten en cichorei is gezaaid

Bieten

KBIVB meldt dat de zaai van bieten en cichorei goed vooruitgaat. Bij bieten waren er bij opkomst en ontwikkeling door de koude temperaturen soms problemen te melden.

Het aantal bietentelers is al geruime tijd in vrije val. In 2018 waren ze nog met 7.044 tegenover 7.414 in 2016.

Afschaffing suikerquota doet aantal Belgische bietentelers verder dalen

Bieten

Sinds de afschaffing van de Europese suikerquota op 1 oktober 2017 is het aantal bietentelers in ons land verder gedaald. In 2018 waren ze nog met 7.044 tegenover 7.414 in 2016. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Koen Van Den Heuvel, onder meer bevoegd voor Landbouw, op een schriftelijke vraag van Katrien Partyka (CD&V).

Er zijn alternatieve wijzen om bosmuizen te bestrijden.

Pas op voor bosmuizen in bieten en cichorei

Bieten

Waarnemers uit het waarnemingsnetwerk van het KBIVB hebben schade door bosmuizen gemeld. Er zijn echter geen erkende producten meer om de aanvallen van bosmuizen in grote teelten te bestrijden. Er zijn wel alternatieven mogelijk.

Volgens de laatste schattingen van Iscal Sugar en de Tiense suikerraffinaderij is 53% van het Belgische bietenareaal ingezaaid.

Zaai bieten en cichorei gaat vooruit

Bieten

Het seizoen is gestart voor bieten en cichorei. Respectievelijk 53 % en 47 % wordt geschat uitgezaaid te zijn.

Zaai suikerbieten en cichorei eindelijk echt begonnen

Bieten

Volgens de Dienst berichtgeving en waarschuwing van het KBIVB was eind vorige week bijna een derde van de suikerbieten ingezaaid en een vijfde van de cichorei.

Aandachtspunten bij zaai en vooropkomstbehandeling bieten

Bieten

De weersvoorspellingen zien er voor de komende weken goed uit. Stilaan beginnen de velden op te drogen maar ze zijn nog niet overal geschikt om te starten met de zaaibedbereiding.

Bereken de stikstofbemesting van uw bieten

Bieten

De stikstofstaalnames uitgevoerd in februari vertoonden zeer variabele, soms zeer hoge stikstofgehaltes in de bodem. Je kan nu ook zelf de stikstofdosis berekenen.

Wees in het begin van het bietenseizoen al voorbereid op wat komt en denk na over  onkruidbestrijding.

Gecombineerde onkruidbestrijding biedt potentieel in de suikerbietenteelt

Bieten

Vorige week brachten we een artikel over de stand van zaken rond de chemische onkruidbestrijding in de suikerbietenteelt. In plaats van enkel chemisch te bestrijden zijn er nog de mechanische opties, zoals de schoffelmachine, rijenspuit, wiedeg of de kappenspuit. Die kunnen tot hun recht komen in een gecombineerde onkruidbestrijding.

Uitdagingen in de suikerbietenteelt

Bieten

Teelttechnisch staat de bietenteelt voor enkele veranderingen. Zowel in zaadcoatings als in de onkruidbestrijding zijn er uitdagingen.

Blijf je fytokast de baas

Maïs

Bent u al geregistreerd als professionele gebruiker van biociden? Is uw fytokast in orde? Stond u al eens aan de kassa zonder fytolicentie? Weet u hoeveel opleidingen u volgde dit jaar? Blijf uw ‘chemische’ administratie de baas met deze vijf handige wenken van preventie-adviseur en vleesveehoudster Veerle Maertens.

Wacht met de zaai van bieten

Bieten

Het KBIVB waarschuwt dat de landbouwer best even wacht met zaaien, aangezien maart nog koud kan worden. Wacht tot de nachttemperaturen boven de 5°C zijn. Daarnaast raadt het instituut aan zitstokken te plaatsen om roofvogels aan te trekken ter bestrijding van bosmuizen.

Een overschot aan suiker zet druk op de suikerprijs.

Tiense Suikerraffinaderij hoeft geen fabriek te sluiten

Economie

De Tiense Suikerraffinaderij hoeft geen fabriek te sluiten. Dat heeft de onderneming bekendgemaakt. De gevreesde productievermindering van moederbedrijf Südzucker wordt volledig gerealiseerd door sluitingen in Duitsland, Frankrijk en Polen. De Tiense Suikerraffinaderij belooft alle bieten van haar planters te verwerken.

De suikermarkt wordt momenteel geherstructureerd, we zitten in een unieke kans, vandaag moeten producenten hun toekomst in eigen hand nemen, zegt Benoît Haag.

Nieuwe suikerraffinaderij Seneffe komt nog niet van de grond

Economie

De nieuwe suikerbietencoöperatie CoBT is er niet in geslaagd voldoende kapitaal op te halen bij boeren en andere partijen. CoBT haalde bijna €40 miljoen op. Dit bedrag vertegenwoordigt 68% van de kapitaaldoelstelling van het financiële plan van CoBT voor zogeheten A-, B- en S-aandelen. De initiatiefnemers geven de strijd niet op en openen in maart een tweede inschrijvingsronde.

Een overschot aan suiker zet druk op de suikerprijs.

Südzucker sluit Poolse en Franse fabrieken

Economie

Südzucker sluit na twee vestigingen in Duitsland ook een suikerfabriek in Polen en twee fabrieken in Frankrijk. De Poolse fabriek wordt nog dit jaar gesloten terwijl de deuren in de Franse fabrieken in 2020 dicht gaan. De Franse fabrieken zouden goed zijn voor ongeveer 10% van de totale Franse productie. Door de sluitingen lijkt de Tiense Suikerraffinaderij in minder gevaarlijk vaarwater terecht te komen.

De uitbetalingsprijs van Cosun biedt weinig hoop voor leveranciers van de Belgische verwerkers.

Nederlandse bietenprijs gekelderd

Bieten

Cosun-dochter Suiker Unie betaalt voor in 2018 geleverde quotumbieten van gemiddelde kwaliteit €35,59 per ton en dat is €10 minder dan het jaar ervoor. De prijs voor surplusbieten bij gemiddelde kwaliteit is vastgesteld op €30,72 (2017: €28,98) per ton. Niet alleen is de prijs laag, de oogst was door de droogte ook kleiner dan gewoon.

Moederbedrijf Tiense Suikerraffinaderij bezuinigt vanwege malaise suikermarkt

Economie

Südzucker, het moederbedrijf van de Tiense Suikerraffinaderij, wil de kosten met €100 miljoen per jaar verlagen. Vanwege de historisch lage suikerprijzen in de EU wil het bedrijf 700.000 ton per jaar minder produceren. Twee Duitse fabrieken worden daarom gesloten terwijl elders mogelijk de productie wordt verlaagd. De herstructurering staat niet op zichzelf, maar kadert binnen een algemene crisis in de EU-suikersector.

Resultaten bietencampagne

Bieten

Op 27/01/2019 waren de gemiddelde resultaten van de campagne de volgende.

Op basis van de genetica van het Amerikaanse zaadbedrijf Betaseed is de biet na maïs het tweede grootste bedrijfssegment van Limagrain België.

Dankzij Betaseed genetica verbetert Limagrain België de ontwikkeling van suikerbieten

Bieten

In acht jaar tijd is het Betaseed-assortiment in ons gebied verder gegroeid. Wat betreft het marktaandeel staat het bedrijf nu op de tweede plaats op het podium. De groei wordt door Limagrain België toegeschreven aan de uitstekende genetica van zijn Amerikaanse partner.

De suikerfabriek van Seneffe is ontworpen om 14.000 ton bieten per dag te verwerken. ©COBT

Het bietenleveringscontract in Seneffe wordt betaald naar vermogen

Bieten

De nieuwe coöperatie van bietenplanters (Coopérative des Betteraviers Transformateurs - CoBT) wil landbouwers overtuigen om in het project te investeren. Toekomstige leden hebben nog tot 31 januari 2019 de tijd om zich in te schrijven.