Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden

Akkerbouw

De aanleg van grasbufferstroken en het aanbrengen van drempels in de aardappelteelt zijn courante praktijken om te voldoen aan de erosiebestrijdingsverplichtingen onder de randvoorwaarden. Het departement Landbouw en Visserij zet deze maatregelen daarom nog eens op een rijtje.

Wijs je loonwerker of aannemer op voorhand op de aanwezigheid van ondergrondse leidingen en op het belang van tijdig overleg met Fluxys.

Fluxys zet in op veiligheid en efficiëntie

Actueel

Wat als je een boom wil kappen die vier meter naast een Fluxys-leiding staat? De meeste betrokken landbouwers weten goed welke activiteiten in de nabijheid van de gasleiding op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd en vooraf moeten worden gemeld, zegt onderhandelaar Bernard Plouvier. Met persoonlijke sensibiliseringsgesprekken wil gasbeheerder Fluxys het wederzijds begrip en de veiligheid nog verder opkrikken.

Geen verandering in Belgapom-notering

Aardappelen

Belgapom deed op 19 april volgende prijsnotering voor Bintje, Challenger en Fontane.

Extremen, zoals de lange droogte in 2018, zullen in de toekomst nog meer voorkomen.

Meer CO2 betekent meer oogst ‘maar dat blijft niet duren zonder water’

Akkerbouw

Klimaatopwarming is een ‘hot’ topic. “Als die niet wordt stopgezet, zal de landbouw de eerste sector zijn die er de dupe van is”, aldus Eline Vanuytrecht, die onderzoek verrichtte naar de gevolgen van klimaatverandering op gewassen. Als er meer CO2 in de lucht zit, kan de oogst in goede jaren verhogen, maar de extreme weersomstandigheden zullen bij ongewijzigd beleid vaker zorgen voor slechte jaren.

Er wordt geschat dat 54
% van de totale Belgische aardappelvoorraad bestaat uit Fontane.

Aardappelvoorraad lager dan vorige seizoenen

Aardappelen

In de nieuwsbrief van het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) werd een stand van zaken gegeven rond de aardappelvoorraad. De aardappelvoorraad begin april is een pak lager in vergelijking met de voorbije vijf seizoenen. Als het om de afzet van de in 2018 geproduceerde consumptieaardappelen gaat, valt de vlotte verkoop van Fontane op.

LCG: pas op voor bladseptoria en gele roest

Granen

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) stelt vast dat gele roest verder is uitgebreid en veel aanwezig is in wintertarwe. Bij verschillende percelen is volgens de organisatie een vroege behandeling noodzakelijk, zeker bij gevoelige rassen. Daarnaast is ook bladseptoria nog steeds veel en steeds meer aanwezig. Gezien het stadium van de wintertarwe is het wat bladseptoria aan gaat nog te vroeg om te behandelen.

KBIVB adviseert te kijken naar eigen percelen om de opkomst en toestand van bieten, maar ook op onkruiden te checken.

Pas correct FAR-behandelingen toe in bieten

Bieten

Voor de landbouwers die afgelopen twee weken gezaaid hebben en een bietenopkomst hebben van 80 tot 100%, wordt er verwacht dat het in de loop van deze week het gepaste moment is om de eerste FAR-behandeling toe te passen.

Voor de Tiense Suikerraffinaderij wordt de zaai van bieten op ongeveer 85% geschat.

80% van het areaal bieten en cichorei is gezaaid

Bieten

KBIVB meldt dat de zaai van bieten en cichorei goed vooruitgaat. Bij bieten waren er bij opkomst en ontwikkeling door de koude temperaturen soms problemen te melden.

Ongunstige studies niet onder de mat vegen, zegt Europees Parlement

Akkerbouw

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) moet voortaan alle studies publiceren die ze gebruikt om de veiligheidsrisico's van stoffen te beoordelen. Die aanscherping van de Europese voedselwetgeving is woensdag met ruime meerderheid goedgekeurd in het Europees Parlement.

Het aantal bietentelers is al geruime tijd in vrije val. In 2018 waren ze nog met 7.044 tegenover 7.414 in 2016.

Afschaffing suikerquota doet aantal Belgische bietentelers verder dalen

Bieten

Sinds de afschaffing van de Europese suikerquota op 1 oktober 2017 is het aantal bietentelers in ons land verder gedaald. In 2018 waren ze nog met 7.044 tegenover 7.414 in 2016. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Koen Van Den Heuvel, onder meer bevoegd voor Landbouw, op een schriftelijke vraag van Katrien Partyka (CD&V).

Witte asperges zijn een typisch seizoensgebonden groente, het seizoen duurt slecht twee maanden.

Nieuwe aspergeseizoen van start

Groenten

Het aspergeseizoen is dinsdag officieel geopend met de eerste steek bij aspergeteler Bries-Tijskens in Grote-Brogel (Peer). Het aspergeseizoen loopt traditioneel af op 24 juni met het feest van Sint-Jan.

VIB mag veldproeven met maïs van de federale overheid verder zetten.

VIB mag DNA-veldproeven op maïs verderzetten

Maïs

Het VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, mag een reeks veldproeven op maïs verderzetten. De federale overheid heeft groen licht gegeven voor experimenten, nadat het Europese Hof van Justitie de proeven in juli 2018 liet stilleggen. Er was een vergunning nodig voor de gebruikte CRISPR-techniek, waarbij het DNA van de planten wordt verknipt.

Een correcte toepassing van halmverstevigers moet legeren voorkomen.

Vermijd legering in wintertarwe en -gerst

Granen

Nu de granen volop in groei zijn, moet de landbouwer alert zijn, zowel voor graanziekten als voor legering. Vorige week bracht Landbouwleven een uiteenzetting rond ziekten en behandelingen in granen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van mogelijke halmverstevigers in wintertarwe en -gerst, aangereikt door het Landbouwcentrum Granen.

De grutto, een trekvogel gebonden aan landbouwgebied, is een zeldzaamheid geworden door het verlies van leefgebied in Vlaanderen.

Aantal Vlaamse akker- en weidevogels blijft dalen

Akkerbouw

Het aantal vogelsoorten gebonden aan landbouw is de voorbije twaalf jaar aanzienlijk gedaald. Bijgevolg zijn er in sommige landbouwgebieden nauwelijks nog vogels te horen.

Belgapom: algemene marktstemming is stabiel

Aardappelen

Belgapom deed op 12 april volgende prijsnotering voor Bintje, Challenger en Fontane.

ILVO: meer onderzoek naar sorghum nodig

Maïs

Sorghum is een nieuw gewas voor de noordelijke Europese regio’s en zeker in Nederland en Vlaanderen. De sorghumplant is, net als snijmaïs, geschikt als veevoer. Maar voordat het in de praktijk op grote schaal kan worden toegepast moeten diverse eigenschappen van sorghum nog worden verbeterd en/of beter onderzocht.

Paul François schreef eerder een boek over zijn ervaring.

Landbouwer krijgt opnieuw gelijk van Frans gerecht in zaak tegen Monsanto

Akkerbouw

Landbouwer Paul François heeft vrijdag in Lyon een nieuwe gerechtelijke strijd gewonnen tegen het Amerikaanse bedrijf Monsanto, een filiaal van het Duitse Bayer. De man diende een klacht in nadat hij in 2004 ziek was geworden door een onkruidverdelger.

Er zijn alternatieve wijzen om bosmuizen te bestrijden.

Pas op voor bosmuizen in bieten en cichorei

Bieten

Waarnemers uit het waarnemingsnetwerk van het KBIVB hebben schade door bosmuizen gemeld. Er zijn echter geen erkende producten meer om de aanvallen van bosmuizen in grote teelten te bestrijden. Er zijn wel alternatieven mogelijk.

Honingbijen kunnen via natuurlijke weg resistentie tegen de varroamijt ontwikkelen, aldus onderzoekers.

Zicht op bijenvolken die resistent zijn tegen varroamijt

Economie

De grote sterfte onder Europese honingbijen komt vooral door de varroamijt, aldus de Tjeerd Blacquiere, onderzoeker van Wageningen University & Research (WUR). Wageningse onderzoekers begonnen tien jaar terug met natuurlijke selectie, zodat uiteindelijk de meest weerbare bijenvolken overbleven. “We wilden het de natuur zelf laten oplossen, en dat gaat veel sneller dan verwacht”, aldus Blacquiere op de site van de WUR.

Volgens de laatste schattingen van Iscal Sugar en de Tiense suikerraffinaderij is 53% van het Belgische bietenareaal ingezaaid.

Zaai bieten en cichorei gaat vooruit

Bieten

Het seizoen is gestart voor bieten en cichorei. Respectievelijk 53 % en 47 % wordt geschat uitgezaaid te zijn.