Tienjarenplan om wilde bijen te redden

Actueel

Er komt een actieplan voor tien jaar om wilde bijen, zweefvliegen en vlinders in België en Noord-Frankrijk in stand te houden. Dat meldt milieuorganisatie Natuurpunt, partner in het project in Vlaanderen. In tien jaar zullen 35 acties uitgevoerd worden om de wilde bestuivers te helpen.

Het opsturen van de certificaten is één van de voorwaarden voor het telen van hennep en essentieel voor de betaling van de betalingsrechten en andere premies.

Officiële zaaizaadcertificaten voor hennep ten laatste indienen op 30 juni

Actueel

Landbouwers die de toestemming hebben gekregen van het departement Landbouw en Visserij om in 2019 hennep in te zaaien als hoofdteelt, moeten de officiële zaaizaadcertificaten na het inzaaien uiterlijk op 30 juni opsturen naar het departement Landbouw en Visserij. Wanneer de certificaten niet worden ingediend, kan dit perceel niet in aanmerking komen voor de uitbetaling van betalingsrechten en andere premies.

Het perceel Peleman, een dotterbloemgrasland langs de Scheldeoever te Berlare.

Het gras is niet altijd groener aan de overkant

Veeteelt

In de operationele groep AgroMeatsNature werd onderzocht wat de economische waarde is van kruidenrijke graslanden voor de veehouders die ze beheren. Uit de cijfers blijkt dat zowel de opbrengst als de voederwaarde zeer variabel kan zijn.

Uit het resultaat van de voedselagentschappen blijkt dat de pesticiden in zowat 5,5
% van alle geteste voedingswaren in Europa gevonden worden, onder meer in komijnzaad, citroenen, grapefruits, sinaasappels, mandarijnen, cherimoyas en koolrapen. De belangrijkste landen van herkomst zijn Laos, Cyprus, Tunesië, China en de VS.

Europa onderzoekt verbod op insectenvergif dat in onze voeding opduikt

Actueel

De pesticiden chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl worden aangetroffen in 5,5 % van alle onderzochte voedingsstalen in de EU. Dat blijkt uit gegevens van het Europese Voedselveiligheidsagentschap die maandag in Knack staan. De komende maanden beslist Europa of de pesticiden van de markt moeten verdwijnen.

Zwerfvuil doodt jaarlijks dieren. De voedingsindustrie is tegen statiegeld maar zegt met andere initiatieven zwerfvuil tegen te gaan.

Belgische voedingsbedrijven werken aan 6 verpakkingsengagementen

Actueel

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, lanceert verpakkingen2025.be: een website die de 6 verpakkingsengagementen van de sector richting 2025 samenvat. Met concrete voorbeelden tonen de sector en 9 individuele bedrijven hoe ons land Europees koploper wil blijven voor een duurzamer verpakkingsbeheer. Doel is onder meer zwerfvuil tegen te gaan.

Ravage na zware onweders in Franse Auvergne-Rhône-Alpes is enorm

Actueel

De ravage na de zware onweders van zaterdag in de regio Franse Auvergne-Rhône-Alpes is enorm. "Dit is een catastrofe. Ik heb dit nog zelden of nooit gezien", verklaarde de Franse minister van Landbouw Didier Guillaume zondag.

Metselbijen zijn heel geschikt voor de bestuiving van appel en peer: ze vliegen in het vroege voorjaar, zijn sterk behaard, bloemvast en teeltbaar. In tegenstelling tot honingbijen vliegen ze ook bij minder gunstige weersomstandigheden.

Metselbijen klaren de klus

Actueel

De bij kreeg de voorbije week veel aandacht, maar ook heel wat andere nuttigen leveren een bijdrage aan de bestuiving. De voorbije drie jaar werden tijdens het Interreg-project ‘Meer Natuur voor Pittig Fruit’ bij 120 fruittelers in het Hageland, Haspengouw, Zeeland en Nederlands-Limburg maatregelen genomen om de bestuivingszekerheid door wilde bijen te vergroten. Met gunstig resultaat!

Foto: Veetournee

Veetournee: actief werken aan meer melk

Melkvee

Actief werken aan een beter management loont. Een gerichte aanpak volgens het PDCA-principe (Plan – Do – Check – Act) op 3 melkveebedrijven levert alvast mooie resultaten. Het uittekenen van een strategisch plan met concrete actiepunten kan de jongvee-opfok en het transitiemanagement aantoonbaar verbeteren. Het resultaat is een kleiner aandeel benodigd jongvee en een lager vervangingspercentage.

In haar arrest van 2 mei 2019 oordeelt de Raad van State dat de afstandsregels voor pluimveestallen uit 2008 onwettig zijn omdat ze in strijd zijn met het zogenaamde standstill-beginsel.

Afstandsregels pluimveestallen terug naar af?

Recht

In een recent arrest van 2 mei 2019 (arrest nr. 244.351) sprak de Raad van State zich uit over de versoepeling van de afstandsregels voor pluimveestallen van september 2008. De Raad van State besliste dat deze soepelere afstandsregels buiten toepassing worden gesteld omdat ze onwettig zijn. Wat is de consequentie?

De markt voor Fontane en Challenger is stabiel.

Seizoen Bintje klaar, prijzen Fontane en Challenger stabiel

Actueel

Omdat het seizoen was afgelopen was er geen Belgapom-notering voor Bintje deze week. Het seizoen eindigt dus op 250 euro per ton ex BTW. Wat Fontane en Challenger betreft noteert Belgapom een prijs van 300 tot 318 euro per ton. Dat is evenveel als een week eerder.

Gezamenlijk de kwaliteit van Peruaanse aardappel-tunta’s opkrikken

Actueel

ILVO, HOGENT en TRIAS hebben sinds woensdag een Peruaanse delegatie op bezoek in de Food Pilot om de productie van zogenaamde tunta’s (gevriesdroogde aardappelen) in een coöperatief fabriekje in de Andes op punt te krijgen. Vlaamse voedingstechnologen voeren in België samen met de Peruanen experimenten en analyses uit. Het ontwikkelingssamenwerkingsproject moet de fabriekstunta’s op een hoog kwaliteitspeil tillen en moet het mogelijk maken om jaarrond – ook in het regenseizoen – te produceren.

Het grootste deel van de tarwepercelen staat momenteel in bloei. Op een kwart van de waarnemeningsvelden van het LCG werd de schadedrempel voor bladluizen bereikt.

Toename van aantal bladluizen in wintertarwe

Granen

Volgens het Graanbericht van het Landbouwcentrum granen (LCG) van deze week zijn de huidige weersomstandigheden ongunstig voor de ontwikkeling van plaaginsecten.

Het akkoord voorziet dat de Verenigde Staten tot 35.000 ton van de Europese importquota voor rundvlees mogen uitvoeren.

Europa regelt oud geschil met VS over import rundvlees

Economie

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een oud geschil over de import van hormonenvrij rundvlees geregeld. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag gemeld. De deal moet helpen om de bredere handelsgesprekken met Washington in de goede richting te duwen.

Pekka Pesonen vertegenwoordigt boeren in het Europese debat.

Opinie: uitkomst van de Europese verkiezingen voor de Landbouw…

Actueel

In een opiniebijdrage gaat het hoofd van de Europese landbouwlobby, de Fin Pekka Pesonen, in op de Europese verkiezingen. Zijn centrale boodschap: de EU heeft een sterke landbouw nodig, en andersom.

Om de waterkwaliteit te verbeteren, is het de bedoeling dat op de 1 meter teeltvrije zone geen gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen mogen worden toegepast.

1 meter teeltvrije zone wordt beter nageleefd

Actueel

Al jaren streven land- en tuinbouwers en verschillende organisaties en instanties naar een betere waterkwaliteit. Toezichthouders van verschillende instanties lopen sinds begin 2018 waterlopen af en controleren of de 1 meter teeltvrije zone langs oppervlaktewaterlichamen wordt nageleefd. Na twee jaar op rij controleren, bleek dat landbouwers steeds minder in de fout gaan.

Bayer investeert miljarden in alternatief voor glyfosaat

Actueel

Chemiereus Bayer investeert 5 miljard euro in de ontwikkeling van alternatieven voor glyfosaat, een omstreden bestanddeel van onkruidverdelgers. Het Duitse concern wil telers uiteindelijk meer keuze bieden bij de bestrijding van onkruid.

Amerikaanse bedrijven vragen Trump handelsoorlog met China te stoppen

Economie

Honderden bedrijven uit het Amerikaanse binnenland smeken de Amerikaanse president Donald Trump om geen nieuwe tarieven op te leggen en om een punt te zetten achter de handelsoorlog met China.

Managing & Sales Director Joris Vanmeirhaeghe loodst het publiek doorheen de rassen.

Jorion Philip-Seeds: graantoppers en vaste waarden in het gamma

Actueel

Al enkele jaren op rij verwelkomt Jorion Philip-Seeds in juni heel wat publiek op zijn proefvelden in Doornik, meer specifiek op de Ferme de Liessart. Ook dit jaar werd een heel gamma aan rassen getoond, waaronder de vaste referenties, maar ook de toppers en nieuwigheden worden met veel bravoure getoond.

Het ondergrondse leidingnetwerk is 24 kilometer lang en vertrekt aan het diepvriesgroentenbedrijf Ardo.

Ardooise boeren irrigeren akkers met gezuiverd afvalwater

Actueel

In de regio rond Ardooie hoeven boeren bij droogte niet langer water uit waterlopen te pompen. Het project F2AGRI ontwikkelde een irrigatienetwerk waarbij gezuiverd afvalwater van een diepvriesgroentenbedrijf gebruikt kan worden. "Dat geeft de landbouwers meer zekerheid in droge periodes", zegt Charlotte Boeckaert, projectcoördinator bij kenniscentrum Vlakwa.

Jaap Korteweg ziet de bourgondische Belg langzaam maar zeker ook naar een plantaardiger dieet opschuiven.

Interview met De Vegetarische Slager

Economie

De Vegetarische Slager: het is onmiskenbaar een succesverhaal. Het door Jaap Korteweg opgerichte bedrijf - dat plantaardige kopieën van bekende vleesgerechten maakt – is in 8,5 jaar tijd enorm gegroeid. Van één slagerij in Den Haag naar 4.000 verkooppunten in 17 landen. Eind 2018 volgde een nieuwe stap. Multinational Unilever nam De Vegetarische Slager over. “Unilever was de grootste kans dat we snel kunnen blijven groeien. Bovendien zie ik dat de veehouderij ook niet in hun toekomstbeeld past”, zegt Korteweg.

De eerste hamburger van kweekvlees, gebakken.

Brouwen we binnenkort ook vlees in Vlaanderen?

Economie

Vlaanderen lanceert een nieuw programma met focus op de eiwittransitie, getrokken door Flanders' FOOD. Zowel hybride vleesproducten als insecten en volledig plantaardige producten hebben een plaats in het programma maar de eiwittransitie blijft volgens de initiatiefnemers vooral een en-en-verhaal waar ook ruimte is voor vleesproducten.