Startpagina Wetgeving

Wetgeving

Wetgeving

Kan een schenking worden teruggevraagd?

Recht In het verleden deed ik meerdere schenkingen aan mijn broer. Soms deed ik dit bij handgift, soms door overschrijving en eenmaal ook via de notaris. De laatste jaren is er echter ruzie ontstaan en nu wordt mijn broer ronduit agressief tegen mij. Hij houdt ook niet op mij te beledigen. Ik zou al wat ik mijn broer heb geschonken willen terugvragen. Kan dit?
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Wat met een gepensioneerde pachter?

Als eigenaar van een perceel landbouwgrond word ik geconfronteerd met een gepensioneerde pachter die maar niet wil stoppen met het gebruiken van mijn perceel.

Erfdienstbaarheid door de bestemming van de huisvader

Enkele jaren geleden kocht ik een perceel akkerland dat beschikt over een goede drainage die uitgeeft op een gracht. Nu werd het perceel aan de andere kant van de gracht recent ook verkocht en beginnen er problemen met de nieuwe eigenaar.

Zaak Huts pas in december gepleit

De zaak van de boeren die de verkoop betwisten van landbouwgrond van het Gentse OCMW aan Fernand Huts, de topman van Katoen Natie, wordt op 11 december gepleit. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Gent dinsdag beslist. Ook het bedrijf van Huts dat de gronden kocht, werd gedagvaard in de zaak. “Dat doen we om te vermijden dat het OCMW onontvankelijkheid pleit”, legt advocaat van de landbouwers Nic Reynaert uit.

Meest gelezen

Uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten is verlengd

Ondanks de neerslag die in augustus is gevallen, zijn diepe grondbewerkingen momenteel nog niet goed mogelijk door de extreme droogte van de voorbije maanden. Daarom verlengt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en specifieke teelten tot 10 september.

Gesplitste aankoop als techniek van successieplanning

In een recent arrest (nr. 241.761 van 12 juni 2018) vernietigde de Raad van State het standpunt nr. 15004 van de Vlaamse Belastingdienst. Door dit arrest wordt de gesplitste aankoop als techniek van successieplanning terug volop bruikbaar. Wij geven onze lezers tekst en uitleg.

Minister De Block voert vrijwillige nutri-score in

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) voert de nutri-score in, op vrijwillige basis. Het gaat om een voedingslabel dat aangeeft in welke mate een product bijdraagt tot een evenwichtige voeding. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, doet het systeem af als “te simplistisch” en “stigmatiserend voor bepaalde producten”.

Steunpunt Levend Erfgoed wil einde handels- en expositieverbod voor hobbypluimvee

Het Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) vroeg gisteren de opheffing van het handels- en tentoonstellingsverbod voor pluimvee van hobbykwekers aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De organisatie, die de belangen van niet-professionele dierhouderijen en -kwekerijen verdedigt, verwijt het FAVV “steevast op te treden als beschermheer van de vleesindustrie”.