Europa verlengt economische sancties tegen Rusland

Economie

De Europese Unie gaat haar economische sancties tegen Rusland opnieuw verlengen. Dat hebben de staatshoofden en regeringsleiders gisteren beslist op een top in Brussel.

Landbouwsector krijgt sociale controle in 2018

Wetgeving

In 2018 krijgen tien sectoren de sociale controle over de vloer. Dat schrijft La Dernière Heure vandag. De controles zijn gericht op bepaalde beroepsgroepen.

Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 18 december

Wetgeving

De laatste indienperiode van 2017 voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 18 december. Wacht niet tot één van de laatste dagen van een blokperiode om uw aanvraag in te dienen.

Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse

Akkerbouw

Op 1 januari 2018 verandert de werkwijze om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen bij de VLM. Volgens de nieuwe regeling moeten de landbouwers hun aanvraag indienen voordat de bodemanalyse gebeurt. Bovendien moeten ze hun aanvraag online indienen via een nieuwe toepassing op het Mestbankloket: de StaalName-applicatie, kortweg ‘SNapp’.

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Wetgeving

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning. Er zullen dan geen aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden.

Opzeg voor eigen gebruik toch mogelijk voor gestopte landbouwer die bedrijf verpachtte

Recht

In een recent arrest van 23 november 2017 heeft het Grondwettelijk Hof een belangrijke interpretatie van art. 9 Pachtwet gegeven. Bij de beantwoording van twee prejudiciële vragen heeft het Grondwettelijk Hof immers geoordeeld dat art. 9 Pachtwet zo moet worden gelezen dat ook een stoppende landbouwer die zijn bedrijf verpacht heeft, later wel nog opzeg kan geven voor het eigen gebruik van bijvoorbeeld zijn kleinkinderen.

Phytofar brengt duidelijke info rond glyfosaat

Akkerbouw

Op 27 november 2017 besliste de Europese Unie om de goedkeuring van de actieve stof glyfosaat te verlengen voor 5 jaar. De stemming kwam net op tijd aangezien de licentie voor glyfosaat op 15 december 2017 zou vervallen.

EU-lidstaten krijgen opnieuw meer inspraak in landbouwbeleid

Wetgeving

Het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet veel flexibeler en moderner. Dat staat in een nota die Eurocommissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan woensdag heeft voorgesteld. De lidstaten zelf moeten weer meer inspraak krijgen, en zelf strategische plannen voor de landbouwsector indienen die zijn afgestemd op de gezamenlijke EU-doelstellingen rond bijvoorbeeld klimaat. "Maar van hernationalisatie is geen sprake", benadrukt de Europese Commissie.

Boerenbond hoopvol over GLB-plannen maar noemt budget ‘grote onbekende’

Wetgeving

Vandaag maakte Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan zijn plannen bekend voor een nieuwe periode van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Met de “The future of food and farming” mededeling wordt het officiële startsein gegeven voor de discussie over de invulling van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat dit jaar net 60 jaar bestaat.

Opleggertrekkende motorvoertuigen van minder dan 3,5 ton MTM worden kilometerheffing-plichtig

Wetgeving

Vanaf 1 januari 2018 zullen opleggertrekkende voertuigen met een maximaal toegelaten massa (MTM) kleiner of gelijk aan 3,5 ton (categorie N1, carrosseriecode BC) ook onder de kilometerheffing in België vallen. Zij zullen dus verplicht een steeds ingeschakelde On Board Unit (OBU) aan boord moeten hebben wanneer zij op de Belgische wegen rijden.

“Ik heb nog nooit zoveel onzekerheid gezien over de toekomst als nu”, vangt Tassos Haniotis (DG AGRI) aan.

“Het nieuwe GLB moet doelgerichter”

Economie

Vorige maand lekte een nota van de Europese Commissie i.v.m. het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB 2020). De tekortkomingen van de directe inkomenssteun krijgen daarin de nodige aandacht. De Europese Commissie (EC) wil die gerichter toekennen, maar tegelijk ook vereenvoudigen. Verdere afbouw lijkt bovendien onvermijdelijk.

Vrijspraak voor veevoederfabrikant in zaak schadevergoeding dioxinecrisis

Wetgeving

Veevoederfabrikant De Brabander uit Roeselare, die door vetsmelters Verkest beschuldigd werd van het gebruik van valse creditnota's om hun schadevergoeding voor de dioxinecrisis te verhogen, is vrijgesproken van alle tenlasteleggingen. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank woensdag beslist.

De verdeling van de Vegaplan gecertificeerde loonwerkers over België.

Meer dan 1.000 Vegaplan gecertificeerde loonwerkers

Akkerbouw

Op 1 oktober 2017, waren er meer dan 1.000 loonwerkers gecertificeerd voor de ‘Vegaplan Standaard voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken’.

Bij de aanschaf van een nieuwe tractor kan men verlangen om een degelijke tractor af te leveren ofwel om de koopovereenkomst te ontbinden.

Verborgen gebrek in aangekochte tractor

Recht

Ik kocht ruim een half jaar geleden een nieuwe tractor aan van 130 pk. Sinds de aankoop heeft onze tractor ons al meer frustratie dan gebruiksgemak opgeleverd. Niet minder dan 8 keer dienden wij onze tractor terug binnen te brengen bij onze dealer omdat er steeds weer motorproblemen optraden.

SALV verwelkomt verdere coördinatie van verschillende besluiten in uitvoering Mestdecreet

Wetgeving

De SALV verwelkomt dat verschillende besluiten in uitvoering van het Mestdecreet verder worden gecoördineerd en overzichtelijk in één geheel worden samengebracht.

Op 1 januari 2018 zou het Vlaams Onteigeningsdecreet in werking kunnen treden.

Vlaams Onteigeningsdecreet weer een stap dichterbij

Wetgeving

In onze eerdere berichtgeving stonden we al meermaals stil bij het Vlaamse Onteigeningsdecreet dat de tot op de draad versleten federale onteigeningswetgeving moet vervangen.

De vleesveehouderij in Europa vreest Zuid-Amerikaanse concurrentie.

‘Nog binnen 2017 handelsakkoord met Zuid-Amerikaans handelsblok’

Economie

De EU zet in op een serie handelsverdragen. De eerste die zich aandient, is een akkoord met een serie Zuid-Amerikaanse landen. De landbouw in de EU lijkt vooral nadeel van dit akkoord te gaan ondervinden.

Nieuw is dat vanaf dit jaar ook voor forfaitaire belastingplichtigen het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten kan worden toegepast.

Aandachtspunten bij het invullen van uw forfaitaire belastingaangifte

Wetgeving

Wie nog een papieren belastingaangifte ontving, weet inmiddels dat het jaarlijkse moment is aangebroken om alle nodige gegevens en documenten te verzamelen om deze aangifte tijdig te kunnen indienen. De aangifte voor de inkomstenbelasting voor landbouwers die belast worden op basis van het landbouwforfait moet immers dit jaar door de landbouwer ten laatste worden ingediend op 10 december 2017, ongeacht het feit of hij deze op papier indient of via Tax-On-Web.

Ook Waalse regering wijst bouw grote biomassacentrale af

Wetgeving

De Waalse regering staat niet langer achter de plannen voor de bouw van een grote biomassacentrale in Wezet, in de provincie Luik. Enkel kleine biomassacentrales, die lokaal bevoorraad kunnen worden, zullen nog toegelaten worden.

Gentse boeren zijn niet content

Wetgeving

Voor de landbouwers uit Gent is het genoeg geweest. Het beleid van Stad Gent vindt al langer geen draagvlak meer bij de lokale landbouwers, maar de recente plannen van Stad Gent gaan nu echt wel een brug te ver.

Voor de wettelijk aangeplante aanplantingen kan de pachter aanspraak maken op een vergoeding, voor zover de aanplantingen aanleiding hebben gegeven tot een waardevermeerdering van het onroerend goed.

Heb ik recht op eindepachtvergoeding na pachtontbinding?

Wetgeving

Vorig jaar werd mijn pachtovereenkomst door de Vrederechter ontbonden. Ik heb mij daarbij neergelegd, maar wil wel nog mijn eindepachtvergoeding ontvangen. Mijn verpachter stelt dat ik daar geen recht zou op hebben omdat de pacht in mijn nadeel ontbonden werd. Klopt dit?

Sonja De Becker sprak lovende woorden voor de fipronilaanpak van het FAVV, en volgde daarmee in de voetsporen van voorganger  Piet Vanthemsche.

Boerenbond ziet in fipronil-crisis bevestiging van het autocontrolesysteem

Veeteelt

De jaarlijkse nazomerontmoeting van Boerenbond vond dit jaar plaats in het gebouw van het Vlaams Parlement. Toch was het vooral het federale niveau, en in het bijzonder het FAVV dat van de Boerenbond-voorzitter bloemetjes toegeworpen kreeg. Minister Schauvliege kondigde er extra middelen voor fipronilmest en beheerovereenkomsten aan.

Burgerplatform wil hoorzitting over CETA afdwingen

Actueel

De burgerplatformen d19-20 en Constituante hebben 15.000 handtekeningen verzameld om een hoorzitting over CETA af te dwingen in het Vlaams parlement. Als de handtekeningen geldig blijken, moeten de organisaties volgens het reglement worden gehoord in de commissie Buitenlands Beleid.

Monsanto voorlopig niet meer welkom in Europees Parlement

Wetgeving

Werknemers van de Amerikaanse biotechnologiereus Monsanto zijn tot nader order niet welkom in het Europees Parlement. Dat heeft de conferentie van voorzitters van het Europees halfrond donderdagochtend unaniem beslist.

Phytofar zoekt antwoorden en duidelijkheid over toepassing van Europese spelregels in België

Wetgeving

Of het nu gaat over uw wagen, uw lippenstift, uw griepvaccin of een ander product, Europa harmoniseert de veiligheidsnormen en voorwaarden om producten op de markt te brengen, kortweg "productnormen". Op deze manier genieten alle Europese burgers van veilige kwaliteitsproducten met éénzelfde standaard.