Omschakelen naar zomertijd!

Wetgeving

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd weer in. Het Europees Parlement stelt voor om binnen twee jaar de zomertijd ook in de winter te behouden.

Ketenorganisaties engageren zich voor minder methaanuitstoot

Wetgeving

Vandaag, vrijdag, ondertekenden minister Koen Van den Heuvel en 16 verschillende landbouw- en ketenorganisaties een convenant om de methaanuitstoot van runderen aan banden te leggen.

Culicoides imicola, een vector van blauwtong bij schapen en vee.

Uitbraak blauwtong in provincie Luxemburg

Wetgeving

Het agentschap voor voedselveiligheid FAVV monitorde de afgelopen twee weken de omgeving rond een verdacht rundveebedrijf in Paliseul. Nu blijkt dat op minstens drie andere rundveebedrijven dieren zijn besmet, is er sprake van een uitbraak van blauwtong. Vanaf 28 maart past het FAVV alle wettelijke maatregelen toe. België wordt dan één beperkingsgebied.

Elke belanghebbende beschikt derde weer over de mogelijkheid om zelfs zonder het indienen van bezwaren op het einde van de rit een toegekende omgevingsvergunning aan te vechten.

Recht: Grondwettelijk Hof fluit Vlaamse decreetgever terug

Recht

In een zeer recent arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 maart 2019 wordt opnieuw een deel van de regelgeving rond de omgevingsvergunning vernietigd. Meer in het bijzonder wordt de beperking van de beroepsmogelijkheid voor het betrokken publiek tenietgedaan. Wij situeren het arrest en geven tekst en uitleg over de gevolgen van dit arrest.

Gemeenten gaan beslissen wanneer en waar vuurwerk mag

Wetgeving

Op dit moment mag iedereen in Vlaanderen overal vuurwerk afschieten, tenzij de gemeente een lokaal verbod heeft uitgevaardigd. Het gevolg is dat er heel wat ongelukken gebeuren, dat er geluidsoverlast ontstaat en dat talloze dieren doodsbang zijn. Een aantal Vlaamse parlementsleden bereikten woensdag een akkoord over nieuwe regelgeving.

Rechtbankjury: Roundup droeg bij aan kanker Amerikaan

Wetgeving

De onkruidverdelger Roundup heeft kanker veroorzaakt bij een man uit de staat Californië. Dat heeft de jury in de federale rechtbank in San Francisco dinsdag geoordeeld. Daarmee is de eerste fase van het nieuwe proces tegen het Amerikaanse biotechbedrijf Monsanto afgerond. In de tweede fase zal de jury zich uitspreken over de verantwoordelijkheid van de producent van Roundup.

Extra vergoeding voor wie zijn grond bebost

Wetgeving

Wie een stuk grond in eigendom heeft en die grond wil bebossen kan voortaan rekenen op een extra vergoeding. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist. “Er was al een subsidie voor aankoop en bebossing, nu voorzien we ook een tegemoetkoming voor het verlies van de grondwaarde”, zegt Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V).

Het verbod op de kweek van pelsdieren en op dwangvoederen werd nu ook unaniem door het Vlaamse Parlement goedgekeurd.

Verbod op pelsdierkweek en dwangvoederen unaniem goedgekeurd in Vlaams Parlement

Wetgeving

Het Vlaams Parlement keurde het decreet goed dat verbiedt om pelsdieren te houden en te kweken. Daarnaast geldt een verbod op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering.

Glyfosaat behoort tot de meest gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

EFSA verplicht om studies rond glyfosaat openbaar te maken

Akkerbouw

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) moet de studies rond toxiciteit en carcinogeniteit van onkruidverdelger glyfosaat openbaar maken. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie beslist. De zaak werd aanhangig gemaakt door een aantal leden van het Europees Parlement, onder wie Bart Staes (Groen).

Omdat er op veel meetplaatsen in Vlaanderen nog te hoge concentraties aan nitraat in het rivierwater zitten, is het volgens minister Van den Heuvel cruciaal dat MAP 6 zo snel mogelijk wordt omgezet in Vlaamse regelgeving.

Van den Heuvel hoopt nieuw mestactieplan deze legislatuur nog goedgekeurd te krijgen

Wetgeving

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) hoopt het zesde mestactieplan nog deze legislatuur goedgekeurd te krijgen. De komende weken wil hij ‘het laatste stukje van de puzzel leggen, namelijk een politiek akkoord’.

Het percentage MAP-meetpunten voor oppervlaktewater met een overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter bedroeg in winterjaar 2017-2018 28
%.

‘Teveel mest in Vlaamse beken en rivieren’

Wetgeving

De waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren boert steeds verder achteruit, schrijft De Morgen. De krant baseert zich op cijfers die de West-Vlaamse Milieufederatie presenteert en die bevestigd worden door de Vlaamse Milieumaatschappij. Ondertussen dreigt een nieuw mestactieplan (MAP6) uitgesteld te worden.

Het Grondwettelijk Hof streeft naar eenduidigheid in wetgeving rond gewasbescherming

Wetgeving

In twee arresten van 28 februari 2019 heeft het Grondwettelijk Hof duidelijke bakens uitgezet wat betreft de interactie tussen de bevoegdheid van de federale overheid over het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen enerzijds en de bevoegdheden van de gewesten over milieu anderzijds.

Van de zeventien bestaande ondernemingsstructuren blijven er nog vier over. De Landbouwvennootschap (LV) verdwijnt in het nieuwe wetboek.

Kamer keurt hervorming vennootschaps- en verenigingsrecht goed

Wetgeving

De Kamer keurde gisteren een hervorming van het vennootschap- en verenigingsrecht goedgekeurd. Die hervorming van justitieminister Koen Geens (CD&V) moet komaf maken met de huidige wirwar aan ondernemingsstructuren en moet meer ondernemingen naar ons land halen. Je zal alleen een onderneming kunnen oprichten - nu moet je daarvoor met twee zijn - en de wettelijke kapitaalvereiste verdwijnt.

Richting klimaatneutraliteit in 2050

Wetgeving

Minder kilometers afleggen met de wagen, een pak meer woningen renoveren en investeringen in infrastructuur. Het is maar een greep uit de waaier aan maatregelen die wellicht nodig zullen zijn om de CO2-uitstoot in ons land tegen 2050 met 95 procent terug te schroeven. Dat bleek woensdag uit een uiteenzetting van Peter Wittoeck, het diensthoofd Klimaatverandering bij de FOD Leefmilieu, in de Kamercommissie Klimaat.

Door de opwarming van de aarde komen droogtes en hevige regenval steeds vaker voor, denken experts.

Brede weersverzekering raakt opnieuw niet gestemd in commissie

Wetgeving

Het decreet over de invoering van een weersverzekering in Vlaanderen is woensdag opnieuw niet gestemd geraakt in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. De oppositie heeft een tweede lezing aangevraagd, waardoor de behandeling (en eventuele stemming) van het voorstel over de krokusvakantie wordt getild.

Uitbater van Tieltse slachthuis moet voor rechter verschijnen

Wetgeving

De uitbater van het Exportslachthuis in Tielt moet maandag voor de correctionele rechtbank van Ieper verschijnen. Hij moet zich verantwoorden voor inbreuken op het dierenwelzijn. De wet voorziet in een gevangenisstraf van een tot zes maanden en boetes tot 2.000 euro. Drie dierenrechtenorganisaties stellen zich burgerlijke partij.

Brussel verhoogt staatshulp aan landbouw "in geval van crisis"

Wetgeving

De staatshulp voor landbouwers wordt verhoogd van 15.000 tot 25.000 euro «in het geval van een crisis in hun land». Dat heeft de Europese Commissie vrijdag beslist, aan de vooravond van de opening van het Landbouwsalon in Parijs. De nieuwe regels worden op 14 maart van kracht.

Recht: gerechtelijke procedure sinds februari goedkoper

Wetgeving

Sinds 1 februari 2019 is het opstarten van een gerechtelijke procedure een stuk vlotter en op het eerste gezicht goedkoper geworden. Dit is het gevolg van een aanpassing van het systeem van de rolrechten. Op het einde van de rit zal echter hoe dan ook één van de procespartijen voor de kosten moeten opdraaien.

Oneerlijke handelspraktijken tegen handelaren verboden

Wetgeving

Na consumentenbescherming, bestaat in België nu ook bescherming voor handelaren tegen oneerlijke handelspraktijken. De Kamercommissie bedrijfsleven keurde daartoe een wetsvoorstel van N-VA goed.

Spoedverpleegkundige Veerle Maertens gaf een uitgebreide presentatie over veiligheid  in de varkensstal.

Vijf simpele trucs om gevaren in de varkensstal het hoofd te bieden

Varkens

Veerle Maertens, deeltijds vleesveehoudster, werkt al 20 jaar op de spoedafdeling van een West-Vlaams ziekenhuis. Daar viel haar het hoge aantal landbouwers onder de patiënten op. Om collega-landbouwers bewust te maken geeft ze nu praktijkgerichte lezingen over veilig werken. Landbouwleven selecteerde daaruit vijf handige tips.

Een grasstrook langs een houtig landschapselement.

Inkomen aanvullen met beheerovereenkomsten

Wetgeving

Strenge milieuwetten plagen Vlaamse landbouwers. Tegelijk verwachten burgers steeds meer inspanningen, waar ze als consumenten niet voor willen betalen. Vrijwillige maatregelen, waar een faire vergoeding tegenover staat, zou dat niet werken? De 3.081 Vlaamse landbouwers met een beheerovereenkomst menen van wel.

Europa keurt handelsakkoord met Singapore goed

Wetgeving

Het Europees Parlement keurde op woensdag een handels -en investeringsakkoord met Singapore goed, alsook een Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord. Het is het eerste handels -en investeringsakkoord dat de EU sluit met een lid van de ASEAN. Singapore is vandaag de belangrijkste partner van de EU in Zuidoost Azië.

Drugsbendes jagen op ruimte om hun illegale productie te huisvesten. Het oog valt daarbij soms ook op de grote loodsen van landbouwers.

Celstraf voor landbouwer die loods verhuurt aan drugsproducenten

Wetgeving

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een dertiger uit Merksplas tot een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel veroordeeld omdat hij zijn loods ter beschikking stelde van een drugsbende.

Burgerlijke vennootschap afgeschaft, landbouwvennootschap blijft bestaan

Recht

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2018 verscheen de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie. Tussen de 208 artikels van deze wet was er één kort artikel dat onze bijzondere aandacht trok. Het artikel 204 van voornoemde wet heeft immers “de landbouwvennootschap” opnieuw ingevoerd in artikel 2, § 2, van het Wetboek van vennootschappen.

De plenaire Kamer stemde donderdag in met de dringende behandeling van het voorstel van bijzonder klimaatwet.

Kamer zet vaart achter klimaatwet

Wetgeving

De plenaire Kamer stemde donderdag in met de dringende behandeling van het voorstel van bijzonder klimaatwet. Het voorstel van Ecolo-Groen en PS herneemt de tekst die een reeks academici had neergepend om het klimaatbeleid in ons land te coördineren en doelstellingen op lange termijn te bepalen. N-VA en Open Vld stemden niet mee.