Startpagina Wetgeving

Verlengingen aflopende agromilieuverbintenissen indienen tot 30 november 2021

Tot en met uiterlijk dinsdag 30 november 2021 kunnen landbouwers de verlenging van aflopende verbintenissen en de uitbreiding van lopende verbintenissen indienen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het e-loket.

Leestijd : 2 min

Omdat het GLB afliep eind 2020, zijn in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen uitgewerkt. Vanaf 2021 zijn de verbintenisaanvragen hierdoor beperkt. Voor de LV-agromilieuverbintenissen voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruiteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen betekent dit:

- Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021 en 2022), dus geen nieuwe inschrijvingen en hernieuwingen meer mogelijk.

- Aflopende verbintenissen (eind 2021) kunnen indien gewenst met één jaar verlengd worden in 2022, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte/hetzelfde verbintenisaantal.

- Voorafgaand aan het derde jaar van lopende verbintenissen, kan indien gewenst de verbintenisoppervlakte/het verbintenisaantal tot maximaal 20% verhoogd worden. De looptijd van de verbintenis blijft hierbij behouden.

- Géén vervangingen (verbintenisoppervlakte/-aantal verhogen met meer dan 20 %, waardoor een nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen.

Op de website van het departement (www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen) vinden landbouwers per maatregel een informatiefiche met de subsidievoorwaarden.

Verlenging eind 2021 aflopende verbintenissen indienen via e-loket

Landbouwers die een in 2021 aflopende verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruiteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen hebben, kunnen indien gewenst vanaf 5 oktober tot uiterlijk 30 november 2021 een aanvraag indienen om hun verbintenis in 2022 met 1 jaar te verlengen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het startscherm van het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be).

De verbintenisoppervlakte (of het verbintenisaantal voor de lokale veerassen) blijft hierbij behouden. Deze landbouwers ontvangen in de eerste helft van oktober 2021 een e-mail of brief met meer informatie over het verlengen van hun verbintenis.

Wat met de nog lopende agromilieuverbintenissen?

Landbouwers met een nog lopende verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruiteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen hoeven dit najaar geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Voorafgaand aan het derde jaar van een lopende verbintenis kunnen ze, indien gewenst, wel een uitbreiding aanvragen om hun verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal tot maximaal 20% te verhogen met behoud van het eindjaar van de lopende verbintenis. Ook deze aanvraag verloopt via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het startscherm van het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be)

Voor de hectaresteun voor de biologische productiemethode is geen voorafgaande inschrijving vereist: een nieuwe verbintenis kan aangevraagd worden via de verzamelaanvraag 2022.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Departement Landbouw en Visserij - TD

Lees ook in Wetgeving

Nieuwe niet-productieve investeringen in de bestaande lijst

Wetgeving Landbouwers kunnen ervoor kiezen om investeringen te doen die niet direct inkomsten genereren, maar wel bijdragen aan de biodiversiteit, aan het landschap en aan bodem- of waterbeheer. De lijst werd recent geüpdatet. Hier kan je de nieuwe lijst met investeringen uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 raadplegen.
Meer artikelen bekijken