Richting klimaatneutraliteit in 2050

Richting klimaatneutraliteit in 2050

Wittoeck was in de commissie uitgenodigd om de huidige toestand en de perspectieven van het federaal klimaatbeleid toe te lichten. De hoorzitting paste in de werkzaamheden rond het voorstel van bijzondere klimaatwet. Zijn conclusie luidde dat ons land nood heeft aan een wetenschappelijk onderbouwde, breed gedragen, integrale, geïntegreerde en robuuste langetermijnsvisie en -strategie. “Je kan niet anders dan naar het geheel kijken. Het moet over alles gaan”, luidde het.

Hij gaf daarbij ook een overzicht van hefbomen die per sector kunnen helpen om ons land richting een daling van de CO2-uitstoot met 95% in 2050 te helpen, dus richting klimaatneutraliteit. Een belangrijke sector is de transportsector. In plaats van de verwachte verhoging van de mobiliteitsvraag met 20%, moet die vraag net omlaag gaan. Dat kan via de ruimtelijke ordening (compactere steden), maar uiteraard ook via een gedragswijziging.

Belangrijk daarbij is ook de modal shift, met een verhoging van het aandeel openbaar vervoer. Wittoeck verzekerde dat we heus niet de helft van de afstanden te voet of met de fiets zullen moeten afleggen, maar het aandeel van de auto moet lager, bijvoorbeeld door te werken op de fiscaliteit. En uiteraard is er de uitfasering van de klassieke verbrandingsmotor en de overstap naar elektrische wagens.

Een andere sector slaat op de gebouwen. Daar valt op dat het renovatieritme een pak hoger moet liggen. Vandaag ligt dat op 1% van de woningen per jaar. Dat zou volgens Wittoeck naar 2,6% per jaar moeten. Om dat percentage te halen, kijkt hij naar subsidies, leningen en de financiële markten. En in plaats van te verwarmen op grotendeels gas en stookolie, zou er een groot deel via alternatieve technologieën moeten gebeuren, zoals warmtepompen.

Over andere sectoren, trad Wittoeck minder in detail. In de industrie is sprake van meer energie-efficiëntie en de verbetering van processen. In de landbouw zijn er weinig mogelijkheden om de uitstoot terug te dringen. Volgens hem kunnen gedragswijzigingen, zoals minder vlees eten, een belangrijke rol spelen.

BELGA

Meest recent

Meest recent