Kamer zet vaart achter klimaatwet

De plenaire Kamer stemde donderdag in met de dringende behandeling van het voorstel van bijzonder klimaatwet.
De plenaire Kamer stemde donderdag in met de dringende behandeling van het voorstel van bijzonder klimaatwet. - Pixabay

De conferentie van voorzitters besliste woensdag al dat volgende week een hoorzitting zou plaatsvinden met de academici in de bijzondere commissie Klimaat. Een week nadien zou de bespreking van de wettekst zelf aanvatten in de commissie Volksgezondheid.

Om tijd te winnen, zal meteen een advies worden gevraagd aan de Raad van State. Het gaat om een gewoon advies, dat normaal gezien dertig dagen duurt, maar kamervoorzitter Siegfried Bracke gaf aan dat hij de Raad van State zal vragen er wat vaart achter te zetten. Het moet er voor zorgen dat het advies binnen is voor de eventuele stemming.

Open Vld-fractieleider Patrick Dewael stelde zich voorafgaand aan de stemming over de urgentie vragen bij de procedure. Van zijn partij is geweten dat ze geen voorstander is van de klimaatwet, net als N-VA en CD&V. Vuye & Wouters zijn vierkant tegen. Volgens het duo zorgt het voorstel voor een herfederalisering en zal de tekst ervoor zorgen dat rechters in de toekomst het klimaatbeleid zullen kunnen bepalen.

Het is met andere woorden allerminst zeker dat de wet finaal groen licht zal krijgen. Het gaat immers om een bijzondere wet: die moet een tweederdemeerderheid achter zich krijgen en bovendien de helft van de Kamerleden binnen elke taalgroep. Bovendien is er nog de tijdskwestie. Het parlement wordt veertig dagen voor de verkiezingen van 26 mei ontbonden; halfweg april dus. Voordien moet het voorstel niet alleen door de Kamer, maar ook langs de Senaat passeren.

BELGA

Meest recent

Meest recent