Startpagina Wetgeving

‘Teveel mest in Vlaamse beken en rivieren’

De waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren boert steeds verder achteruit, schrijft De Morgen. De krant baseert zich op cijfers die de West-Vlaamse Milieufederatie presenteert en die bevestigd worden door de Vlaamse Milieumaatschappij. Ondertussen dreigt een nieuw mestactieplan (MAP6) uitgesteld te worden.

Leestijd : 1 min

Bij één op de drie meetpunten (33%) werd tot nu toe de Europese nitraatnorm overschreden. Het meetjaar loopt nog tot in juni. In de voorgaande periode van juli 2017 tot en met 2018 werd een overschrijding gemeten bij 28% van de meetpunten. Het richtpunt van beleid is overschrijding bij niet meer dan 5% van de meetpunten.

De oorzaak van de overschrijdingen wordt deels in de droogte gezocht. Niet alle mest kon door gewassen worden opgenomen.

Een ontwerp van het nieuwe mestactieplan MAP6 werd eerder door Vlaanderen met de Europese Commissie afgetoetst. De Commissie ging akkoord zodat de Vlaamse regering het ontwerp om kan zetten in Vlaamse wetgeving. Met het mestactieplan moet een verlenging van de derogatie worden bekomen. De derogatie is in feite een vrijstelling van bepaalde mestregels.

MAP6 is nog niet goedgekeurd door de Vlaamse regering. De N-VA uit zich binnen de regeringscoalitie kritisch, omdat het teveel lijkt op het vorige. Binnen de N-VA wordt getwijfeld of de regering nog tot een gezamenlijk standpunt komt binnen deze legislatuur, die afloopt op 26 mei. De landbouwminister Joke Schauvliege is inmiddels vervangen door Koen Van den Heuvel, die tegen De Morgen optimistisch blijft.

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken