Gouverneur West-Vlaanderen verbiedt oppompen water

Gouverneur West-Vlaanderen verbiedt oppompen water

Gouverneur Decaluwé vaardigt een watercaptatieverbod uit voor beregening op het grondgebied van de Polder Bethoostersche Broecken, Polder De Moeren, Polder Noordwateringen en de Zuidijzerpolder. De gouverneur neemt die maatregel door de aanhoudende droogte. "Het uitzonderlijk lage waterpeil en de drooglegging van beken zetten een rem op de watercaptatie voor beregening, beschadigen oevers van waterlopen en bedreigen drinkwatervoorziening voor mens en dier. Op de oevers is verzilting mogeli jk waard oor het probleem structureel kan worden", aldus de gouverneur.

Het resterende oppervlaktewater is maximaal gereserveerd voor de drinkwaterconsumptie en voor het laven van de veestapel. In de rest van West-Vlaanderen is er nog enige watervoorraad, zo blijkt uit contacten met de waterbeheerders. Het is onduidelijk hoe lang deze waterschaarste in het omschreven gebied aanhoudt. Daar is het voortaan niet meer toegelaten water uit de waterlopen te tappen voor beregening.

Aan alle West-Vlamingen is er het verzoek om spaarzaam met het water om te springen en niet onnodig te sproeien. "We moeten ons ervan bewust zijn dat water een steeds schaarser goed wordt, waar we heel duurzaam moeten mee omspringen. Er is ook de oproep aan alle gemeenten en overheidsdiensten om het openbaar domein niet te besproeien, indien dit niet strikt noodzakelijk is. Voetbalterreinen sproeien in tijden van waterschaarste kunnen we moeilijk verantwoorden", aldus de gouverneur.

Belga

Meest recent

Meest recent