Startpagina Bieten

Suikerproducenten krijgen suikerheffingen terug

De Europese Landbouwraad heeft besloten dat bietenplanters en bietenverwerkers suikerheffingen terugbetaald krijgen. Het gaat om heffingen die tussen 1999 en 2001 bij nader inzien teveel betaald is. In totaal kunnen de producenten €195,3 miljoen terug verwachten.

Leestijd : 1 min

Het grootste deel van dit bedrag, €102,2 miljoen, betreft rente die bovenop het daadwerkelijk teveel betaalde bedrag komt.

Een jaar geleden kwam het Europese Hof van Justitie in Luxemburg tot de conclusie dat de heffingen niet gestoeld waren op een correcte berekening. Het Hof werd ingeschakeld nadat de Tiense suikerraffinaderij zich over de heffingen beklaagde, eerst alleen maar later met andere verwerkers. De Europese Commissie stelde daarop voor dit bedrag terug te betalen en de lidstaten hebben dit voorstel nu aangenomen.

De gemeenschappelijke marktordening in de suikersector werd in 1968 ingesteld met als doel een eerlijk inkomen voor EU-producenten te garanderen. Ook was het doel dat de EU voor haar suikerbehoefte onafhankelijk is van importen. Om de suikerproducenten te steunen, was de sector lang onderworpen aan prijssteun en productiequota. Dit regime werd op 30 september 2017 beëindigd.

Suikerheffingen waren een vast onderdeel van het suikerquotum-regime. Bedrijven die meer dan het aan haar toegekende quotum hadden geproduceerd, moesten over dit overtollige volume heffingen betalen. Deze heffingen werden opgenomen in de EU-begroting.

JCB

Startpagina Wetgeving Leestijd : 3 min 3 photos Chapitre Niet noodzakelijk minder, maar meer gerichte inkomenssteunNiet noodzakelijk minder, maar meer gerichte inkomenssteun 1 photo

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken