Startpagina Wetgeving

Stop polarisatie tussen natuur en landbouw

In het Vlaams parlement groeit het besef dat het voeden van de polarisatie tussen landbouw en natuur niets en niemand vooruithelpt. De toon klinkt al genuanceerder en de geest komt zo stilaan uit de fles. Niemand heeft er baat bij om landbouw en leefmilieu tegenover elkaar te blijven plaatsen.

Leestijd : 2 min

Ruimte om te boeren, de waterkwaliteit en MAP6, het vergunningenbeleid, de emissies, de toekomst van de veehouderij, de roep voor meer biodiversiteit en het aanplanten van bossen...

Het lijkt wel of er elke week een discussiepunt tussen ‘landbouw’ en ‘natuur’ bij komt. Niemand, zowel de ‘landbouw’ als de ‘natuur’ niet, heeft baat bij het voortdurend gekissebis en de groeiende polarisatie die stilaan proporties aanneemt waarbij niemand zich nog gelukkig voelt.

De stellingenoorlog wordt dan ook nog verder gevoed in de media, vaak meer voor de tribune dan met kennis van zaken.

De voorbije weken werd over verschillende thema’s stevig gediscussieerd in de commissies Landbouw en Omgeving/Milieu. Ideologische discussies voeden het geanimeerd debat, maar bij veel parlementsleden groeit het besef dat het nu stilaan genoeg is. Aan de zijlijn wordt dan ook met stijgende verbazing en argwaan bekeken hoe het allemaal verder moet.

Er is maar 1 weg, en dat is die van overleg tussen alle actoren met respect voor ieders eigenheid én belangen. En dan moet een aanvaardbaar compromis worden gezocht en gevonden, waar alle partijen zich goed bij voelen en waarbij vooral het resultaat op de lange termijn telt. In de commissies is er nu al gelukkig plaats voor meer nuance.

Géén wij-zijverhaal

De soep wordt inderdaad niet zo heet gedronken als dat ze wordt opgediend.

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) riep op om te stoppen met de belangen van landbouw en leefmilieu tegenover elkaar te plaatsen. “Dat brengt ons geen stap dichterbij en leidt ons af van de essentie.”

“Het is geen wij-zijverhaal, gezien de uiteindelijke belangen en doelstellingen dezelfde zijn. Zowel de landbouw als de maatschappij is gebaat bij een gezonde bodem, een gematigd klimaat, voldoende (drink)water, een goed bodemleven en een duurzaam landbouwsysteem.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken