Vergunningverlening in landschappelijk waardevol agrarisch gebied wordt moeilijker

Opnieuw moet aan de oude strenge toets aan het esthetisch criterium worden voldaan.
Opnieuw moet aan de oude strenge toets aan het esthetisch criterium worden voldaan. - Foto: LBL

Het landschappelijk waardevol agrarisch (hierna LWA) gebied is een bijzondere vorm van agrarische gebied dat op de gewestplannen wordt aangeduid met een zwarte arcering op de gele kleur van de agrarische gebieden. Waar voor agrarische gebieden geldt dat deze bestemd zijn voor de landbouw in de ruimste zin van het woord, komt daar voor de LWA gebieden een beperking bij. Volgens art. 15.4.6.1 Inrichtingsbesluit zijn dit immers gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling...

Dit artikel is voor abonnees

Registreer u gratis om meer artikels per maand te genieten

Ik wil meer artikel lezen
Ik profiteer ervan
Ik ben abonnee en
heb een account
ik meld mij aan
Ik ben abonnee en
ik wil Landbouwleven online lezen
Ik schrijf mij in

Meest recent

Meest recent