Startpagina Melkvee

Melkvee

Melkvee

Verzorg uw zieke dieren in de ziekenboeg

Melkvee Zieke dieren kunnen behoorlijke aantallen ziektekiemen uitscheiden en zo de omgeving en andere dieren besmetten. Om de gezonde dieren te beschermen en de verspreiding van infecties zoveel mogelijk te beperken, zet u de zieke dieren apart in een ziekenboeg. Zorg dat de zieke dieren geen rechtstreeks contact hebben met de groep en gebruik de ziekenboeg ook enkel voor het afzonderen van zieke dieren. Reinig en ontsmet de ziekenboeg na elk gebruik om ook daar de besmettingsdruk te beperken.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Luchtvervuiling veroorzaakt hogere koeiensterfte

Milieu-epidemioloog Bianca Cox van de UHasselt heeft ondervonden dat er meer koeien sterven als de waarde van ozon, stikstofdioxide en fijn stof in de lucht hoger is. "Dat bevestigt de bevindingen die aangetoond zijn bij onderzoeken met luchtvervuiling bij mensen", zegt ze.

Vergoeding melkveehouders bij FrieslandCampina daalt

De melkprijs voor de boeren die zijn aangesloten bij de coöperatie FrieslandCampina daalde het afgelopen jaar met 6,9 procent naar 32,26 euro per 100 kilo melk. Dit kwam door de lagere zogenaamde garantieprijs voor boerderijmelk.

Fedagrim en Preventagri waarschuwen voor mestgasgevaar

Mestgassen dreigen landbouwers steeds meer voor problemen te stellen. Prevent Agri ziet hoe langer hoe meer ongevallen, en wijt dat aan de toenemende schaalvergroting en strengere milieuwetgeving. Samen met Fedagrim ontwierp het een praktische en overzichtelijke brochure.

Behoud van blijvend grasland ook in 2017 een verplichting

Via het nieuwe GLB werden enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd in de manier waarop Vlaamse landbouwers moeten voldoen aan de Europese verplichting voor het behoud van het areaal blijvend grasland. Als alle landbouwers een normale economisch optimale bedrijfsvoering hanteren, kan deze collectieve verantwoordelijkheid van de landbouwsector slagen.

Belgische melkproductie januari omhoog

De Belgische melkproductie voor afgelopen januari bedroeg 311,9 miljoen liter. Daarmee herstelt de binnenlandse melkproductie zich verder van de dip van afgelopen november 2016.

Meest gelezen

“Het moment van oogsten is gekomen“

Huidig Milcobel-voorzitter Dirk Ryckaert is nog geen vol jaar de opvolger van Guido Veys, maar kreeg toch al een flinke portie discussies voor de voeten geworpen. Het diepe prijsdal van halverwege 2016 is daar niet vreemd aan. Maar de nieuwe voorzitter kijkt vol vertrouwen vooruit: “Ik ben ervan overtuigd dat de tijden waarin Milcobel prijsdalingen extra hard voelt niet meer zullen weerkeren”, zo maakt hij zich sterk.

Milcobel-notering voor januari moet stapje achteruit zetten

De Raad van Bestuur heeft - in vergadering van 14 februari 2017 – beslist om de melkprijs voor de voorbije januarileveringen vast te stellen op een standaardprijs van 33,00 €/100 l, hetzij 36,08 €/100 reëel uitbetaald voor een gestandaardiseerde levering.

Milcobel bleef in december bovenaan in Europa

Afgelopen december gingen de Europese melkprijzen gemiddeld 1,23 euro per 100l. omhoog. De Belgische referentie Milcobel steeg met 2,5 euro per 100l. Dat blijkt uit de Europese LTO-melkprijsvergelijking.

Schulden aflossen met betere melkprijzen

De betere melkprijs geeft weer moed. In de melkveesector zijn er in de vorige jaren grote verliezen geleden. ‘Boeren op een Kruispunt’ geeft in zijn nieuwsbrief tips aan melkveehouders om weer snel financieel gezond te worden.

100 melkveehouders ruilen Milcobel voor Laiterie des Ardennes (LDA)

Zo’n 100 coöperant-melkveehouders zijn zinnens Milcobel te verlaten en vanaf april over te stappen naar het Waalse LDA. “Een gevolg van het misprijzen ten opzichte van de boeren”, aldus ABS-voorzitter Hendrik Vandamme in het eigen ledenblad vorige week. “Instroom en uitstroom zijn fenomenen die niet abnormaal zijn en niet uitvergroot moeten worden”, suste Milcobel-woordvoerder Eddy Leloup.