Startpagina Melkvee

Arla Foods lanceert klimaatcheckprogramma

De Europese zuivelcoöperatie Arla wil een CO2-reductie over de volledige waardeketen van 30% tegen 2030, en tegen 2050 netto klimaatneutraal produceren. De financiële stimulans om het programma te ondersteunen bedraagt 1 eurocent extra per kg geproduceerde melk.

Leestijd : 2 min

De Europese zuivelcoöperatie Arla Foods lanceert vanaf januari 2020 een klimaatcheckprogramma voor haar 9.900 Arla-melkveehouders in 7 Europese landen, waarvan 1.750 in Duitsland, 667 in België, 200 in Luxemburg en 70 in Nederland.

Bovendien wordt een van ‘s werelds grootste extern geverifieerde digitale datasets met klimaatgegevens van de zuivelindustrie gecreëerd, waarmee de Arla-leden hun klimaatbalans voortdurend kunnen verbeteren. Arla Foods wil de CO2-uitstoot in de hele waardeketen tegen 2030 met 30% per kg melk verminderen en tegen 2050 netto klimaatneutraal produceren.

Succesvol model

in Denemarken

“Arla-melkveehouders zijn vandaag al de meest klimaatvriendelijke melkveehouders ter wereld. Ze hebben minder dan de helft van ‘s werelds gemiddelde CO2-uitstoot van de melkproductie nodig om hun melk te produceren. Zuivelproducten zijn een uitstekende natuurlijke bron van voedingsstoffen wat betreft hun klimaatvoetafdruk. Toch willen we de verhouding tussen nutriënten en de CO2-uitstoot verder verbeteren”, stelt Arla.

De nieuwe, gestandaardiseerde klimaatcontroles zijn gebaseerd op een bestaand model dat sinds 2013 met succes in Denemarken wordt gebruikt. Het proces helpt melkveehouders hun eigen uitstoot te identificeren en een overzicht te krijgen van de individuele maatregelen die ze kunnen nemen om de CO2-emissies te verlagen. Het model is gebaseerd op de internationaal erkende methode voor het berekenen van de CO2-voetafdruk, die ontwikkeld is door de International Dairy Federation.

Digitale dataregistratie

In de eerste stap van de klimaatcheck leggen melkveehouders hun individuele bedrijfsgegevens vast op een digitaal platform: de veestapel, de geproduceerde melkopbrengst, de voederconsumptie en de voederproductie tot het energie- en brandstofverbruik en het genereren van hernieuwbare energie. Dit geeft de melkveehouder een duidelijk beeld van zijn totale CO2-uitstoot per liter geproduceerde melk.

In een tweede stap worden de gegevens gecontroleerd door een externe adviseur, gevolgd door een adviserend gesprek, waarbij verbeteringen met de melkveehouder worden besproken en specifieke maatregelen worden ontwikkeld.

Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een gewijzigde voedersamenstelling, waardoor de door de koeien uitgescheiden gassen kunnen worden verminderd. Het geoptimaliseerde gebruik van mest helpt ook de CO2-emissies van een boerderij te verminderen, bvb. als mest wordt gebruikt in een biogasinstallatie, die vervolgens hernieuwbare energie levert.

Onder het nieuwe, vrijwillige programma wordt van de Arla-leden verwacht dat ze een gemiddelde jaarlijkse CO2-uitstootbesparing van 3% realiseren om Arla te helpen haar algemene klimaatdoelstellingen te bereiken. Melkveehouders die het vorige klimaatcheckprogramma hebben gebruikt, konden hun CO2-uitstoot met maximaal 4% per jaar verminderen. Ter ondersteuning van coöperatieleden die de nieuwe klimaatcheck uitvoeren, heeft Arla besloten dat de melkveehouders die zich bij het programma aansluiten in 2020 een extra vergoeding van één eurocent per kg melk ontvangen.

Bedrijfsbrede initiatieven

Naast de CO2-reductiemaatregelen op de Arla-boerderijen, neemt de zuivelcoöperatie nog initiatieven in de hele waardeketen, van productie via logistiek tot distributie, om nog klimaatvriendelijkere producten te produceren.

Lees ook in Melkvee

Gemiddeld melkveebedrijf verliest 1.500 euro per maand bij hittegolf

Melkvee Landbouweconomen hebben langlopende productiecijfers van alle Vlaamse melkveebedrijven naast opgetekende weersfenomenen gelegd om de economische schade door hitte in kaart te brengen. Hitte kan een negatieve invloed hebben op de hoeveelheid melk die koeien geven en op de melksamenstelling. De economische schade kan oplopen tot 1.500 euro en meer per maand per bedrijf
Meer artikelen bekijken