Nieuwe richting in het landbouwonderwijs: HBO5 of Graduaat Productiebeheer Land- en Tuinbouw

Actueel

In september gaat een geheel nieuwe opleiding in het hoger onderwijs van start: het graduaat Productiebeheer Land- en Tuinbouw. Het onderwijs komt daarmee tegemoet aan een prangende vraag uit de sector. Wie na twee jaar zijn of haar diploma haalt, is een direct inzetbare productiemedewerker met zin voor organisatie en verantwoordelijkheid.

Onderwijs zoekt verbinding tussen praktijk en theorie

Edito

Het schooljaar loopt op zijn laatste benen, en leerlingen werpen dus een blik op de toekomst. Niet alleen zij, maar ook mensen die al werken, maar in deze tijd van snelle verandering hun kennis op peil willen houden. We presenteren daarom een scholendossier met extra aandacht voor HBO5, een nieuwe toegangspoort tot het hoger onderwijs.

Volgens Francesco Vanderjeugd loopt Weyts teveel achter de dierenrechtenbeweging aan.

Opinie: Ben Weyts, kom op het terrein!

Uw stem

Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd roept minister van dierenwelzijn Ben Weyts op om kennis te nemen van de veehouderij, vooralleer de verrijkte kooien te verbieden. In onderstaand opinie-artikel noemt de liberaal Weyts een “een echo van de dierenrechtenverenigingen”.

Marc Sneyders vindt dat het debat over glyfosaat meer om emotie dan om feiten draait.

Opinie: het grote verschil tussen ideologie en wetenschap

Uw stem

Wat is waarheid? Daarover lopen de meningen uiteen, want: ieder zijn waarheid, ieder zijn kijk op de wereld. Daar is niets mis mee. Maar wat is dé waarheid? Met die vraag begeven we ons volgens duurzaamheidsmanager Marc Sneyders exclusief op het terrein van wetenschap en feiten, van objectieve en verifieerbare waarnemingen. Om feiten en cijfers correct te interpreteren, is een correcte context volgens zijn betoog cruciaal.

Edito: melkpoederexport legaal, maar ook moreel in orde?

Edito

Actievoerders eisen een verbod op de ‘dumping’ van Europees melkpoeder in West-Afrika. Of er van dumping sprake is, is nog maar de vraag, maar we mogen niet blind zijn voor de mogelijke gevolgen van export naar de Derde Wereld.

Edito: voor Vlaamse landbouw is export een zegen

Edito

Deze zondag denderen de koersmannen in Vlaanderens mooiste over de kasseien. Aan De Hoogmis doen duizenden amateurs en zowat 200 profrenners mee. De wielrensport heeft veel gemeen met de landbouw. Succes hangt af van de symbiose tussen mens en machine, geluk met het weer, instinct, lef en de bereidheid

door de pijngrens heen te stampen.

Bart Staes vindt dat het algemeen belang boven het zakelijke belang van bedrijven gaat, en studies naar gewasbeschermingsmiddelen dus openbaar moeten zijn.

Meer transparantie rond glyfosaat komt iedereen ten goede

Actueel

Het Europees Hof van Justitie besloot vorige week dat alle studies en alle data over de herbicide glyfosaat moeten worden vrijgegeven. Daarmee behaalde Bart Staes samen met drie collega-groene leden van het Europees Parlement een klinkende overwinning. In onderstaande opinie betoogt Staes dat dit goed nieuws is voor de wetenschap, burgers en het leefmilieu, maar ook voor de boeren.

De ‘Super Monster Wolf’ robot houdt everzwijnen van Japanse akkers weg.

Edito: Wie is er bang voor de grote boze wolf?

Edito

Niemand, lijkt het. Deftig hekje om je vee, en klaar is Kees. De minister trekt subsidies uit, de milieu-organisaties richten het ‘Wolf Fencing Team Belgium’ op, allemaal om je te helpen. Een wolf is niets om bang voor te zijn. Nee, de echte vijanden van de landbouw, dat zijn technologie en grootschaligheid. Qué?

Edito: terechte aandacht voor agrarische onderneemsters

Edito

Deze week ontving landbouwminister Koen Van den Heuvel een infogids voor vrouwen in de land- en tuinbouw: leven en ondernemen. Het boek onderstreept een vaak vergeten feit: dat vrouwen de ruggengraat zijn van het platteland.

ABS-voorzitter en akkerbouwer Hendrik Vandamme vindt dat de landbouw onterecht wordt geviseerd in het klimaatdebat.

ABS-voorzitter Hendrik Vandamme: ‘De grootste lasten voor de kleinste ‘vervuiler’ ’

Uw stem

Onterecht legt een deel van de klimaatbetogers de schuld van klimaatopwarming voor een groot deel bij de landbouw, betoogt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. De cijfers die worden genoemd, deugen vaak niet. Als de grootste lasten bij de kleinste vervuiler worden neergelegd, is het klimaat verder van huis.

Edito: belang van ketenbrede samenwerking

Edito

Begin volgende week richten de landbouworganisaties van het Agrofront en de zuivelindustrie vertegenwoordigd in BCZ een brancheorganisatie op. De sector reageert daarmee op een overheid die zich op verschillende beleidsniveaus terugtrekt, en op het toenemende belang van een goed functionerende zuivelketen.

Edito: beter leiden dan volgen

Edito

VLOG, weidegang en andere initiatieven voor alternatieve melkstromen, bieden melkerijen de kans om zich te onderscheiden. Wie te lang wacht, loopt achter de feiten aan.

Edito: doet goed voorbeeld volgen?

Edito

Het is hoopgevend dat de supermarkt van de laagsteprijsgarantie landbouwers een contract aanbiedt voor 5 jaar. Natuurlijk is de deal beperkt in omvang en valt op de geboden prijs best wat af te dingen, maar de richting - een partnership gericht op de lange termijn - is alvast goed.

Edito: Hollandse prijzen, Belgische pijn

Opinie

Albert Heijn en Jumbo dreigen een oer-Hollands fenomeen te importeren: de supermarktoorlog. De consument kan zich verheugen op lagere prijzen, terwijl de duimschroeven voor leveranciers verder worden aangedraaid. Op de langere termijn is de tactiek van de mastodonten van de distributie voor niemand goed.

Edito: megastallen soms megagoed

Edito

België is te klein om de wereld te voeden en het klimaat in toom te houden. Tegelijk is België een ideale broedplaats voor nieuwe producten, nieuwe technologie en nieuwe methodes die het mogelijk maken om meer en beter voedsel te produceren tegen minder milieuschade. Of dat met ‘megastallen’ gebeurt, is irrelevant.

Julie Van Boven hoopt dat burgers snel onderkennen wat de landbouw al allemaal voor het klimaat doet.

De avonturen van een boerenmeid: inspanningen voor het klimaat

Actueel

Al enkele weken roepen klimaatbetogende tieners op om te stoppen met vlees eten. Journalisten zeggen dat de landbouw serieuze inspanningen zal moeten leveren voor het klimaat. Weten betogers en journalisten wel écht hoeveel de invloed van de Vlaamse landbouw op het klimaat bedraagt? Weten ze hoeveel én welke inspanningen de landbouw in Vlaanderen al heeft geleverd voor het klimaat?

Joke Schauvliege op werkbezoek bij een varkensbedrijf in Nederland.

Edito: de erfenis van Joke

Edito

Joke Schauvliege bereikte best wat als landbouwminister, maar laat ook enkele grote dossiers achter. Voor de landbouw valt te hopen dat een serie grote, onafgewerkte dossiers met spoed en verstand worden opgepakt door haar opvolger en de nieuwe legislatuur. In het algemeen mogen we hopen dat in het debat over het klimaat

meer op de bal en minder op de man gespeeld wordt.

Is het de schuld van de consument, die weigert extra te betalen? Of is het de schuld van het beleid, dat er maar niet in slaagt de echte ‘klimaatzondaars’ en ‘dierenbeulen’ te onderscheiden van de landbouwers?

Edito: de kip of het ei?

Edito

Kinderen komen op straat om de regering te dwingen een samenhangend klimaatbeleid uit te schrijven. Minister van Landbouw en Natuur, Joke Schauvliege, wijst naar de maatschappij, die meer moed en draagvlak voor het klimaat moet tonen. Wie blijft in gebreke? De politiek, of de samenleving? Intussen bloeden de landbouwers: ze kunnen niets goed doen, maar betalen het gelag van zowel klimaatactivisten als klimaatzondaars.

Landbouwgrond is steeds schaarser. Een grondenbank naar Frans voorbeeld is volgens de heer Derwa geen oplossing.

Huts, boer en grondbank

Uw stem

Circa 450 hectare is voor een prijske verkocht aan Fernand Huts. Had het O.M.C.W Gent zelf gespeculeerd in plaats van te verkopen, dan was die grond elk jaar met minstens 5 % in waarde gestegen. Ten voordele van al die sukkelaars, in hun kartonnen dozen. Winst voor de armen? ‘t zal wel, het is vooral winst voor Huts... en die is verre van arm.

Neutrale cijfers cruciaal

Uw stem

Het is heel geloofwaardig van een firma om te zeggen dat alle proefresultaten ongeloofwaardig zijn als "toevallig" hun rassen het minder goed doen. Deze techniek van resultaten onderuit te halen is in het verleden ook al toegepast als sommige rassen door de mand vielen in de proeven. Als de resultaten goed zijn horen we de kritiek plots veel minder en worden de resultaten met veel plezier WEL gebruikt.