Startpagina Wetgeving

In 2021 voerde het FAVV 6.250 importcontroles uit op Britse goederen

Het Verenigd Koninkrijk behoort niet meer tot de EU. Daarom moeten alle Britse voedingsbedrijven zich aan dezelfde invoerregels houden als bedrijven uit andere derde landen. In 2021 controleerde het FAVV hierdoor significant meer zendingen op hun (voedsel)veiligheid. Echter, ook het FAVV leverde zo’n 6.200 certificaten af voor de productenuitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.

Leestijd : 4 min

Tijdens de controles van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) wordt gekeken of de zending vergezeld is van de noodzakelijke documenten en of de goederen aan de Europese wetgeving voldoen.

Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder FAVV: “Van bij de aankondiging van de uittrede van het VK, is het FAVV gestart met een intensieve voorbereiding op Brexit. Heel wat factoren waren lange tijd onzeker. De controles zijn gestart maar de echte proef staat ons te wachten op 1 juli wanneer de definitieve UK-vereisten van kracht zullen zijn. We zijn er klaar voor.”

Vooral producten van dierlijke oorsprong

Aan de Belgische grens werden in 2021 maar liefst 5.859 zendingen producten van dierlijke oorsprong aangemeld voor controle. Het ging om vetten voor technisch gebruik (56%, dit zijn voornamelijk vetten en huiden), diervoeders zoals petfood (25%) en levensmiddelen zoals vlees en zuivelproducten (19%). Voor België is de haven van Zeebrugge het belangrijkste punt van binnenkomst voor Britse goederen (94% van de Britse zendingen die via België wordt ingevoerd). Uit de controles die het FAVV uitvoerde bleek dat 95% van de zendingen voldoen aan de Europese wetgeving.

Dit cijfer ligt binnen de verwachtingen, omdat de Britse bedrijven vertrouwd zijn met de Europese wetgeving. De meeste zendingen werden dan ook geweigerd omdat de documenten niet helemaal in orde waren (217 van de 261 geweigerde zendingen).

Maar even goed plant(aardige) producten en levende dieren

Ook planten en plantaardige producten zijn sinds januari vorig jaar onderhevig aan een controle. In totaal werden 356 zendingen ingevoerd via België, waarvan 76% conform was. Ook hier waren onjuiste en/of onvolledige documenten de grootste oorzaak van een geweigerde zending.

Verder werden ook 24 zendingen levende dieren (voornamelijk paarden) en 15 zendingen levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong gecontroleerd door het FAVV.

Ook controles op export naar het VK

In 2021, heeft het FAVV zo’n 950 gezondheidscertificaten afgeleverd voor de uitvoer van levende dieren en levende producten die werden uitgevoerd naar het Verenigd Koninkrijk. Het ging vooral om paarden, paardensperma en honden.

De controleurs van het FAVV leverden daarnaast ongeveer 5.250 fytosanitaire certificaten af voor planten en plantaardige producten met een hoog risico bestemd voor het Verenigd Koninkrijk. Het ging voornamelijk om zendingen van sierplanten, struiken en bomen.

Meer certificaten in 2022

In 2022 zal het aantal certificaten dat het FAVV aflevert nog sterker stijgen. Vanaf 1 juli moeten – gefaseerd over 3 periodes - ook alle producten van dierlijke oorsprong en zowat alle planten en plantaardige producten (zoals de meeste groenten en fruit) vergezeld zijn van een gezondheids- of fytosanitair certificaat en worden gecontroleerd aan de Britse grenzen.

Bart Buysse, CEO Fevia: “Fevia en het FAVV hebben samen de handen in elkaar geslagen om de Belgische voedingsbedrijven zo goed mogelijk klaar te stomen voor de Brexit. De grootste uitdaging ligt nog voor ons, namelijk wanneer vanaf 1 juli in verschillende fases de volgende Britse vereisten rond onder andere vlees-, zuivel- en visproducten ingaan.”

Meer info via het Border Operating Model van de Britse overheid.

Meer personeel ingezet

Omdat de Brexit een impact heeft op het aantal in- en uitvoercontroles startte het FAVV in 2020 met de aanwerving van 115 extra personeelsleden. De profielen varieerden van controleurs en inspecteurs, administratieve personeelsleden, tot bio-ingenieurs, industrieel en dierenartsen.

Daarnaast richtte het FAVV in 2020 een contactcenter op voor bedrijven die vragen hebben bij de import of export van hun goederen. In 2021 kregen de medewerkers 194 vragen, voornamelijk over de export naar het Verenigd Koninkrijk.

Tools voor KMO’s

Voor Belgische KMO’s die niet vertrouwd zijn met uitvoercontroles zijn op Europees en Belgisch niveau verschillende tools ontwikkeld zodat men zich zo goed mogelijk kon voorbereiden: Brexit Impact Scan die een idee geeft van de impact van Brexit op het bedrijf, een Brexit-portaal van de Belgische overheid, of de "Brexit Preparedness Checklist" van de Europese Commissie.

Clarinval tevreden

David Clarinval, federaal minister van Landbouw: "De Brexit zorgde opnieuw voor strengere regelgeving inzake in- en uitvoercontroles voor alle operatoren in de voedingsmiddelensector. Van de 6.250 invoercontroles op Britse producten voldoet 95% van de zendingen aan de Europese wetgeving, wat goed nieuws is! Met de doelstelling om in 2022 nog meer certificaten te moeten afgeven en het certificeringsproces te versoepelen, ben ik zeer tevreden over de middelen die ik heb gekregen om de digitalisering van deze certificering te versnellen en te versterken door middel van de BeCert-tool. Soepelere certificeringsprocedures zullen de uitvoer vergemakkelijken.”

FAVV-MV

Lees ook in Wetgeving

Wijzigingen met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter

Recht Op donderdag 9 februari 2023 werd de volledige tekst van het voorstel van het Vlaams Pachtdecreet bekendgemaakt. In een aantal artikels bespreken we de belangrijkste nieuwigheden, ook al kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd. Vandaag belichten we de nieuwigheden met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter.
Meer artikelen bekijken