Startpagina Wetgeving

Demir plant versnelling en vereenvoudiging vergunningsprocedures

Vlaanderen wil de procedures voor omgevingsvergunningen vereenvoudigen en versnellen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaat daarvoor procedures samenvoegen, behandelingstermijnen inkorten en bepaalde investeringen versnellen. Ook het milieueffectenrapport wordt vereenvoudigd.

Leestijd : 2 min

Minister Demir wil de beslissingen in de loop van het jaar omzetten in regelgeving en voorleggen aan het Vlaams Parlement zodat ze in 2023 kunnen ingaan.

Vertraging

Het is een oud zeer. De procedures voor bouw- en infrastructuurprojecten zijn in Vlaanderen vaak complex en projecten durven door procedureperikelen al eens vertraging op te lopen. De Vlaamse regering heeft de voorbije jaren al stappen gezet om de regels te stroomlijnen, maar minister Demir wil nu een volgende stap zetten met een pakket ingrepen.

Een van de meest opvallende ingrepen is de beslissing om infrastructuurprojecten met een algemeen belang, zoals fietspaden, wachtbekkens, rioleringen of windturbineprojecten, in de toekomst op Vlaams niveau zullen beslist worden. Mensen zullen wel nog steeds in beroep kunnen gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar de bedoeling is om te vermijden dat dossiers eerst maandenlang op het bord van de provincie liggen, nadien bij de Vlaamse overheid moeten passeren om vervolgens toch bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te belanden.

“Door Vlaanderen voor die projecten bevoegd te maken, wordt minstens 4 tot 6 maanden tijdswinst geboekt voor de aanvragers”, stelt Demir.

Er komt ook een manier om herbestemmingen en vergunningen in één procedure mogelijk te maken. Nu kan dat enkel via 2 afzonderlijke en opeenvolgende procedures. In de toekomst kunnen verschillende stappen gebundeld worden: één MER-rapport, één infomoment, één openbaar onderzoek en één finale beslissing. “Vooral voor handelingen van algemeen belang of uitbreiding van bedrijven biedt dit instrument een grote meerwaarde, zonder de rechten van derden in gevaar te brengen”, klinkt het.

Milieueffectenrapport

Ook de milieueffectenrapporten (MER) zelf wordt vereenvoudigd “zodat de impact op ons leefmilieu en de gezondheid niet verzuipt in literatuurstudies en duizenden bladzijden overbodige informatie”. Er zal in geval van twijfel wel sneller een MER moeten worden opgemaakt. “We gaan dus voor meer, maar slankere MER's. Milieueffecten zullen meer meespelen in de beslissingsprocedures, maar de procedures worden wel helderder en focussen zich op échte milieuknelpunten zonder duizenden bladzijde overbodige informatie”. De verschillende geplande wijzigingen worden de komende maanden verder besproken. Alles wordt dan in regels gegoten en minister Demir hoopt dat die in de loop van 2023 kunnen ingaan.

Belga

Lees ook in Wetgeving

Term ‘samengestelde landbouwer’ wordt afgeschaft

Wetgeving Het decreet over de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffen- en landbouwbeleid (EPR-decreet) werd gewijzigd met het oog op de afschaffing van de constructie van de samengestelde landbouwer (SLB).
Meer artikelen bekijken