Startpagina Wetgeving

Minister Diependaele wil toekomst historische landgoederen verzekeren

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele wil te toekomst van historische landgoederen verzekeren. Daarom heeft de minister een intentieverklaring getekend voor de opmaak van een onroerenderfgoedrichtplan voor historische landgoederen.

Leestijd : 2 min

Met dit onroerenderfgoedrichtplan willen we een toekomstvisie ontwikkelen voor het bijzondere erfgoed dat op historische landgoederen aanwezig is, zegt minister Matthias Diependaele.

Onroerenderfgoedrichtplan

Vlaanderen telt een groot aantal historische landgoederen. Het gaat daarbij om kasteeldomeinen maar ook over omliggende bossen, landbouwgronden en open natuur. Minister Diependaele wil eigenaars van die landgoederen nu helpen om de historische landgoederen door te geven aan toekomstige generaties. Dat gebeurt aan de hand van een onroerenderfgoedrichtplan. “Het onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen bouwt verder op het Europese Interregproject Innocastle. Dit onderzoeksproject bekijkt hoe beleid kan bijdragen tot een toekomstgerichte ontwikkeling van landgoederen in hun ruimere omgeving”, aldus de minister.

“Het landschapspark Bulskampveld is een goed voorbeeld van een gebied waar historische landgoederen hun stempel drukken op het hedendaagse landschap. Daarom fungeert het landschapspark als proeftuin voor het onroerenderfgoedrichtplan. Toch is het de ambitie om oplossingen aan te reiken die relevant kunnen zijn voor historische landgoederen in heel Vlaanderen”, benadrukt minister Diependaele.

Actieprogramma

Nu de intentieverklaring ondertekend is, starten de partners met de visievorming. Het is de bedoeling om tegen 2023 te komen tot een aantal ambities voor de ontwikkeling van historische landgoederen. Na goedkeuring door de Vlaamse regering worden die ambities dan omgezet in een actieprogramma. Het agentschap Onroerend Erfgoed zal dat programma samen met de partners van het onroerenderfgoedrichtplan realiseren.

Belga

Lees ook in Wetgeving

Wijzigingen met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter

Recht Op donderdag 9 februari 2023 werd de volledige tekst van het voorstel van het Vlaams Pachtdecreet bekendgemaakt. In een aantal artikels bespreken we de belangrijkste nieuwigheden, ook al kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd. Vandaag belichten we de nieuwigheden met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter.
Meer artikelen bekijken