Startpagina Recht

Wat te doen bij deze almaar stijgende energieprijzen?

Met de winter in zicht stijgen de gas- en elektriciteitsprijzen tot ongekende hoogtes. Zo bleek uit een studie van Febeliec dat de energieprijzen voor ondernemingen in een jaar tijd vertienvoudigd zijn. Verschillende landbouworganisaties maken zich grote zorgen. Zo slaakte ook Copa-Cogeca nog vorige week een noodkreet, nu steeds meer agrarische bedrijven en voedselverwerkers in financiële moeilijkheden komen.

Leestijd : 3 min

Hieronder geven wij een overzicht van welke acties je kunt ondernemen.

Vergelijk energieprijzen

De meest voor de hand liggende besparing blijft nog steeds om het goedkoopste energiecontract af te sluiten. Nog te veel ondernemingen betalen onnodige meerkosten aan energie bij hun energieleverancier. Op de website mijnenergie.be kan je aan de hand van je verbruiksgegevens vergelijken wat voor jou de beste formule vormt.

Indien zou blijken dat je bij een andere energieleverancier goedkoper af bent, kunnen gezinnen en kmo’s volgens het Belgische recht te allen tijde hun energieovereenkomst opzeggen en veranderen van leverancier. Dit kan zonder kosten, mits inachtname van een opzegtermijn van één maand. Deze kosteloosheid geldt eveneens voor overeenkomsten van bepaalde duur.

Indien je reeds het voordeligste tarief geniet, maar moeite hebt om je energierekening te betalen, kan je steeds contact opnemen met je energieleverancier om in onderling overleg een gespreid afbetalingsplan af te spreken.

Contractuele mogelijkheden

Voor ondernemingen die geconfronteerd worden met stijgende energieprijzen bestaan tevens contractuele mogelijkheden met of zonder tussenkomst van de rechtbank.

Een eerste mogelijkheid is om de verhoogde energiekosten via een specifieke prijsaanpassingsclausule in je overeenkomsten door te rekenen. Deze clausule geeft de contractuele mogelijkheid om eenzijdig een prijsaanpassing door te voeren. Belangrijk bij zo’n clausule is dat je de aanpassing van de prijs koppelt aan objectieve en duidelijke maatstaven die in het contract worden vastgelegd. Deze mogelijkheid kan voor landbouwers die langlopende contracten hebben een extra beveiliging vormen.

Een tweede mogelijkheid doet zich voor onder toezicht van de rechtbank en werd recent in het leven geroepen in het nieuwe verbintenissenrecht als de ‘imprevisieleer’. Wanneer de uitvoering van een contract voor een onderneming buitensporig verzwaard wordt door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld enorme stijging van energieprijzen), kan een onderneming zich hierop beroepen. Deze imprevisieleer biedt een tussenoplossing voor de zeer strenge voorwaarden van overmacht. Art. 5.74 NBW biedt de mogelijkheid om de rechtbank te vatten tot tussenkomst, zodat zij de overeenkomst kan aanpassen of zelfs gedeeltelijk laten beëindigen indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn.

Gerechtelijke reorganisatie

Verder is ook een gerechtelijke reorganisatie mogelijk indien het voor jouw onderneming niet langer mogelijk is om de hoge energiefacturen of andere facturen te betalen. In dat geval kan je je tot de ondernemingsrechtbank wenden om een tijdelijke bescherming aan te vragen tegen je schuldeisers.

Een essentiële voorwaarde om toegelaten te worden tot de gerechtelijke reorganisatie is dat het voortbestaan van je onderneming op korte termijn bedreigt wordt. Indien dit het geval is en de ondernemingsrechtbank je verzoek goedkeurt, ben je beschermd tegen ieder beslag van gerechtsdeurwaarders. Deze beschermingsmaatregel geldt voor een periode van 6 maanden en kan per uitzondering verlengd worden. Terwijl de gerechtelijke reorganisatie actief is, lopen de activiteiten van je onderneming gewoon voort.

De bedoeling van de gerechtelijke reorganisatie is dat je in de periode van bescherming afspraken maakt met je schuldeisers over een afbetalingsplan van de schulden. Kan er in onderling overleg geen akkoord bereikt worden, dan zal er onder toezicht van de rechtbank een afbetalingsplan voor alle schuldeisers worden opgesteld, met een maximale afbetalingsperiode van 5 jaar. De bedoeling van de gerechtelijke reorganisatie is immers dat jouw onderneming niet failliet gaat en dat het de financiële moeilijkheden overwint om normaal verder te werken.

Overheidssteun

Tot slot nam ook de federale regering zeer recent beschermingsmaatregelen voor ondernemingen.

Voor zelfstandigen die tijdelijk moeten sluiten door de hoge kosten is er tussenkomst van een overbruggingskrediet. Ook wordt opnieuw een zogeheten moratorium op faillissement ingevoerd voor ondernemingen die failliet dreigen te gaan door acties van hun energieleveranciers. De juiste omvang van de bescherming die het moratorium zal bieden, moet nog blijken uit de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Andreas Kentane

Lees ook in Recht

De gevolgen van natuurbeheersplannen correcter afgelijnd

Recht In een eerdere uitvoerige bijdrage werden de natuurbeheerplannen (NBP) gesitueerd en de gevolgen ervan geschetst. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wees ons terecht op het feit dat een natuurbeheerplan op basis van de huidige regelgeving geen afstandsregels voor varkenshouderijen of pluimveebedrijven in werking stelt.
Meer artikelen bekijken