Startpagina Melkvee

Melkprijs Milcobel iets onder gemiddelde Europese zuivelondernemingen

De grote zuivelondernemingen in de EU betaalden in oktober gemiddeld een voorschotmelkprijs uit van 33,51 euro per 100 kg standaardmelk. Dat is 7 cent minder dan een maand eerder. Milcobel bleef met 32,22 euro iets achter bij het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit de Europese melkprijsvergelijking van LTO.

Leestijd : 3 min

Ook het voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden van de grootste Belgische melkerij blijft ruim een euro per 100 kg achter bij het Europese gemiddelde. Milcobel houdt wel de Duitse firma’s Müller en DMK achter zich, en de drie grote Ierse melkerijen: Glanbia, Kerry en Dairygold. Met name de Franse en Nederlanders betalen echter duidelijk beter. Zo betaalt Sodiaal in Pas-de-Calais 36,19 euro en Savencie in Normandië ruim 35 euro. In Nederland betaalt FrieslandCampina 34,27 euro.

De gemiddelde melkprijs van grote Europese melkerijen ligt in oktober 3,6% lager dan in dezelfde maand vorig jaar. De meeste melkprijzen zijn opnieuw niet of nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de vorige maand. Uitzondering is de prijsstijging van Granarolo (+ € 1,9 per 100 kg), een Noord-Italiaans bedrijf dat vaak de ranglijst aanvoert. In oktober betaalden de Italianen ruim 41 euro. Het bedrijf dankt de hoge melkprijs onder meer aan een gunstige productmix, met onder meer veel kwaliteitskazen.

Ook de berekende melkprijzen van Danone en de Britse afdeling van Saputo zijn duidelijk veranderd, maar dit komt door seizoensmatige aanpassingen. De relatief stabiele ontwikkeling van de melkprijzen in 2019 wordt het best geïllustreerd door Saputo, dat vanaf februari tot en met december de melkprijs (exclusief seizoensheffingen en – toeslagen) niet heeft gewijzigd. Behalve van Saputo zijn ook de melkprijzen van Arla, FrieslandCampina, Granarolo en Emmi tot en met december bekend. De melkprijs van Arla blijft in november gelijk, maar daalt in december met 1 euro per 100 kg. De melkprijs van FrieslandCampina stijgt zowel in november als december met 70 cent.

Melkaanvoer

De melkaanvoer in de EU nam in september, net als in de maand daarvoor, met 1% toe. Cumulatief lag de EU-melkaanvoer in de eerste drie kwartalen van 2019 0,5% hoger dan in 2018. Duitsland, Frankrijk en Nederland lieten in september wederom een toename zien. De Ierse melkaanvoer bleef in deze maand nagenoeg gelijk, waarmee een einde kwam aan een periode van exponentiële groei. De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in september een wisselend beeld zien.

De melkaanvoer in Argentinië (+1%) en de VS (+1%) groeide. Het volume in Australië (-5%), Nieuw-Zeeland (-1%) en Uruguay (-3%) daalde in deze maand. Het geaggregeerde groeicijfer van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) was in deze periode met -0,1 nog altijd licht negatief.

Marktprijzen

Na een aantal maanden waarin prijzen stegen, stabiliseerde het prijsniveau van boter in de tweede helft van oktober. Eind november trok de botermarkt weer aan als gevolg van een redelijk goede vraag, ook vanuit diverse exportbestemmingen. De markt voor magere melkpoeder is vast en blijft positief gestemd. De notering steeg door de onveranderd goede vraag, in met name Azië, en het enigszins beperkte aanbod verder door. Op de markt voor volle melkpoeder is nog altijd weinig activiteit. De notering beweegt mee met de ontwikkelingen op de markt voor boter/melkvet en mager melkpoeder en is sinds half augustus toegenomen.

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken