Startpagina Actueel

EU scherpt emissiereductiedoelstellingen voor lidstaten aan

De Raad en het Europees Parlement hebben vandaag een voorlopig politiek akkoord bereikt over strengere emissiereductiedoelstellingen voor de lidstaten in het kader van de zogenaamde inspanningsverdelingsverordening.

Leestijd : 3 min

In afwachting van een formele aanneming onderschrijft het voorlopige akkoord een broeikasgasemissiereductiedoelstelling op EU-niveau van 40% ten opzichte van 2005 voor de sectoren die niet onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) vallen, namelijk wegvervoer en binnenlands zeevervoer, gebouwen, landbouw, afval en kleine industrieën.

Overeenstemming net op tijd

"Deze sectoren, die rechtstreeks verband houden met ons dagelijks leven, genereren ongeveer 60% van de broeikasgasemissies. Ik ben blij dat we er net op tijd voor de COP 27 in geslaagd zijn overeenstemming te bereiken over dit voorstel. Zo kan de EU de wereld laten zien dat zij serieus van plan is de uitstoot te verminderen, zoals ze de verbintenis aanging in het kader van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde binnen veilige grenzen te houden. Het is onze verantwoordelijkheid om onze planeet te behouden voor alle toekomstige generaties”, aldus de Tsjechische minister van Milieu Marian Jurečka.

Het voorlopig akkoord staat de lidstaten toe emissierechten te "sparen en lenen". Met betrekking tot het jaar 2021 kunnen de lidstaten, indien hun emissies lager waren dan hun jaarlijkse emissieruimte, tot 75% van hun jaarlijkse emissieruimte voor dat jaar opsparen voor de volgende jaren tot 2030. Wat de jaren 2022 tot en met 2029 betreft, zullen de lidstaten tot 25% van hun jaarlijkse emissieruimte tot dat jaar kunnen opsparen en in de daaropvolgende jaren tot 2030 gebruiken.

Daarnaast zullen de lidstaten in jaren waarin de emissies de jaarlijkse limiet overschrijden, vanaf het volgende jaar tot 7,5% van hun jaarlijkse emissieruimte kunnen lenen voor de jaren 2021 tot en met 2025 en tot 5% voor de jaren 2026 tot en met 2030.

Emissierechten kopen en verkopen

De voorlopige overeenkomst maakt het ook mogelijk emissierechten tussen de lidstaten te kopen en te verkopen, tot 10% van hun jaarlijkse emissierechten voor de jaren 2021 tot en met 2025 en tot 15% voor de jaren 2026 tot en met 2030.

De lidstaten zullen een beperkte hoeveelheid credits kunnen gebruiken die zijn gegenereerd door de verwijdering van broeikasgassen in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) om te voldoen aan hun doelstellingen in het kader van de verordening inzake de verdeling van de inspanningen. Deze flexibiliteit wordt verdeeld in 2 perioden, van 2021 tot en met 2025 en van 2026 tot en met 2030, zonder mogelijkheid tot overdracht tussen de perioden.

Het voorlopige akkoord handhaaft ook een ETS-flexibiliteit die 9 lidstaten toestaat een beperkte hoeveelheid ETS-rechten te gebruiken om emissies in de sectoren met gedeelde inspanning van 2021 tot en met 2030 te compenseren.

De medewetgevers zijn overeengekomen de extra reserve die zou bestaan uit "ongebruikte" netto broeikasgasverwijderingen die de lidstaten boven hun doelstellingen in het kader van de LULUCF-verordening genereren, uit het voorstel te schrappen.

Achtergrond

Het voorstel voor een verordening inzake de verdeling van de inspanningen herziet de bestaande regels, die in 2018 voor het laatst zijn gewijzigd. Het voorlopige politieke akkoord dat vandaag tijdens de handelingen is bereikt, moet nu formeel worden goedgekeurd door de Raad en het Parlement.

Het voorstel tot herziening van de verordening inzake de verdeling van de inspanningen maakt deel uit van het pakket "Fit for 55". Dit pakket, dat op 14 juli 2021 door de Europese Commissie is voorgesteld, moet de EU in staat stellen haar nettobroeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 en in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Het Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van 8 juni 2022 een reeks amendementen op het Commissievoorstel aangenomen. Op 29 juni 2022 kwam de Raad Milieu tot een algemene oriëntatie over het voorstel.

Europese Commissie

Lees ook in Actueel

Opnieuw een uitdagend jaar voor aardappeltelers

Aardappelen De Verenigde Naties (FAO) riep 30 mei uit tot de ‘Internationale Aardappeldag’. Het gewas is van wereldbelang voor de voedselvoorziening, maar onze aardappelboeren hadden het vorig jaar niet makkelijk met de teelt. Ook dit jaar kampen ze alweer met heel wat uitdagingen.
Meer artikelen bekijken