Startpagina Actueel

Nog steeds geen concrete voorstellen voor gebruik Renure-meststoffen

Een verzekerde toevoer voor producenten bij gastekorten, staatssteun, de vervanging van kunstmest door organische meststoffen... De Europese Commissie heeft op 9 november een aantal aanbevelingen opgelijst om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen te vrijwaren.

Leestijd : 3 min

De coronapandemie had de meststoffensector al in moeilijkheden gebracht, maar de Russische invasie in Oekraïne heeft de situatie helemaal bemoeilijkt. In vergelijking met vorig jaar waren de prijzen voor kunstmeststoffen in september al met 149 % gestegen. Aangezien ze een niet onaanzienlijk aandeel in de inputkosten voor de boeren vertegenwoordigen - tot 12 % in de akkerbouw - vormen de prijzen ook voor de landbouw een hele uitdaging.

Aanbevelingen opgesteld

In een mededeling zet de Commissie woensdag uiteen hoe de lidstaten de sector te hulp kunnen schieten. Zo kunnen ze in hun nationale noodplannen laten opnemen dat meststofproducenten bij een tekort aan gas voorrang genieten. Ook kunnen de lidstaten een deel van de afgeroomde overwinsten in de energiesector naar de meststoffensector laten vloeien. De Commissie gaat ook een marktobservatorium lanceren om gegevens over productie, gebruik en prijzen uit te wisselen.

Om de sector minder afhankelijk van gas te maken, wil de Commissie waar mogelijk ook de overschakeling van kunstmest naar organische meststoffen bespoedigen. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie moedigt de lidstaten ook aan om te investeren in de productie van groene ammoniak. Tenslotte lanceerde de Commissie ook een zoektocht naar leveranciers die de vroegere aanvoer uit Rusland en Wit-Rusland kunnen vervangen. Net als Oekraïne is Rusland immers een belangrijke producent van meststoffen.

Geen concrete voorstellen over Renure-meststoffen

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) vindt dat de Commissie onvoldoende alternatieven op tafel legt om de slinkende voorraden aan meststof te vervangen. Hij wijst erop dat het Europees Parlement al maanden vraagt om kunstmest van dierlijke oorsprong toe te laten. "De huidige technologie laat toe dat dit kan zonder negatieve impact op de omgeving. Het is positief dat de Commissie hiervoor na herhaaldelijke oproepen eindelijk de deur op een kier zet, maar ik had gehoopt op concrete voorstellen".

Hilde Vautmans, lid van de Europese landbouwcommissie (Open Vld), is tevreden dat de Europese Commissie het probleem erkent maar mist een concrete Europese aanpak op lange termijn.

“Hoewel ik zeer tevreden ben dat de Europese Commissie het probleem in de sector erkent en ook het belang van meststoffen voor onze voedselzekerheid, mis ik opnieuw een concrete Europese aanpak om de beschikbaarheid van kunstmeststoffen aan te pakken. Ondanks we dit jaar een stijging van 25% zien in de opbrengsten, wordt dit volledig teniet gedaan door een enorme stijging van de kosten met 40%. De cijfers van onze landbouwers gaan in het rood. Op korte termijn zien we wel een aantal goede voorstellen, zoals de overheidssteun aan producenten én landbouwers of de overheidstussenkomst in de aankoop van kunstmeststoffen. Het is vooral op lange termijn dat ik een echte Europese strategie mis. We moeten onafhankelijk worden van derde landen voor onze kunstmeststoffen, inzetten op precisielandbouw en ook kijken naar dierlijke mest als vervanging voor kunstmeststoffen. De maatregelen die nu werden voorgesteld wijzen vooral terug naar de lidstaten. Ik hoop dat er ook nog een Europees antwoord volgt mét een strategie op lange termijn.”

Belga

Lees ook in Actueel

Opnieuw een uitdagend jaar voor aardappeltelers

Aardappelen De Verenigde Naties (FAO) riep 30 mei uit tot de ‘Internationale Aardappeldag’. Het gewas is van wereldbelang voor de voedselvoorziening, maar onze aardappelboeren hadden het vorig jaar niet makkelijk met de teelt. Ook dit jaar kampen ze alweer met heel wat uitdagingen.
Meer artikelen bekijken