Startpagina Actueel

Opinie: Hoogmoed komt voor de val

Melkveehouder Marcel Heylen kroop in zijn pen. Het beleid van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zit hem hoog.

Leestijd : 3 min

Volgens Marcel heeft dit beleid immers een enorme impact op het mentale welzijn van onze Vlaamse boeren.

Wat zouden mijn voorouders denken?

“Wanneer ik deze tekst schrijf, is het 1 november, het feest van Allerheiligen. Ik ben nog opgegroeid in een tijd toen men op 1 november, nadat men naar de mis geweest was, naar het kerkhof ging om het graf van de overleden dierbaren te bezoeken. Vandaag stel ik vast – wij wonen niet zo ver van pretpark Bobbejaanland – dat een massa mensen op 1 november uren in de file gaan staan om in het pretpark Halloween te gaan vieren. Tja tijden veranderen.

Toch denk ik op deze dag veel aan mijn ouders en aan mijn grootouders. Ik probeer mij voor te stellen wat zij zouden denken en vinden van wat er vandaag allemaal aan het gebeuren is in Vlaanderen. Hoe de landbouw belaagd en met de vinger gewezen wordt! Alle inspanningen die onze voorouders en wijzelf als boeren gedaan hebben – om binnen de steeds wisselende regels in dit sterk verstedelijkte Vlaanderen aan landbouw te doen en om voor onze bevolking betaalbaar, gezond en veilig voedsel te produceren – worden in één legislatuur door een Vlaamse minister, die duidelijk geen enkele voeling heeft met de landbouw, geofferd in het belang van milieu en natuur.

Tenminste dat beweert ze toch, want er is geen enkele studie die aantoont dat wanneer de landbouw in Vlaanderen verdwijnt de gehanteerde normen wel zullen gehaald worden! Dat er voor haar plannen geen impactstudie gemaakt wordt, zegt genoeg.”

Impact van oorlog

“Ik ben opgegroeid toen de Tweede Wereldoorlog nog niet zo heel lang voorbij was. Mijn ouders waren tieners tijdens die verschrikkelijke periode, mijn grootouders maakten de 2 wereldoorlogen mee. Er werden toen dikwijls verhalen verteld over hoe de mensen uit de stad bij de boeren om eten kwamen schooien. Ze kwamen zelfs na de graanoogst nog afgevallen aren oprapen, hoewel er al gier over uitgereden was!

Vandaag zien we door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland de prijzen van energie de pan uit swingen. Het is dus onbegrijpelijk dat er nog een minister is die het nodig acht om – nadat we de gevolgen gezien hebben van het uit handen geven van onze eigen energieproductie – nu met de ogen open opnieuw richting afgrond te rennen en die omwille van ideologische doelen ook de voedselproductie in Vlaanderen de nek wil omwringen.”

Mentale welzijn onder druk

“Maar waar ik me nog het meest aan stoor, is de manier waarop de bevoegde minister over boeren praat!

Toen de organisatie ‘Boeren op een Kruispunt’ enkele dagen geleden een persbericht uitgaf waarin zij nog eens uitdrukkelijk de aandacht vestigde op de problematische toestand van het mentale welzijn van de landbouwers ten gevolge van de vele onzekerheden door het steeds wijzigende beleid, werd de betreffende minister daar door de parlementsleden op attent gemaakt. Toen er gevraagd werd of ze wel besefte – en toen ging het nog vooral over het PAS-verhaal – welke impact deze plannen hebben op het mentale welzijn van onze landbouwbevolking en wat ze er ging aan doen, gaf ze als antwoord: “Ik zal daar de nodige middelen voor voorzien.”

Wanneer een parlementair vraagt of ze misschien al een tipje van de sluier kan oplichten in verband met de bezwaarschriften en welke richting het zal uitgaan, dan antwoordt de minister: “Neen dat ga ik niet doen. Ik ga de boeren niet nog zotter maken!” Dan houdt het voor mij op! Ik respecteer dat mensen een andere mening hebben, maar wanneer ze denigrerend doen over een bevolkingsgroep, lager kan je echt niet vallen. Voor dergelijke arrogante mensen is er een heel toepasselijk Vlaams spreekwoord namelijk ‘Hoogmoed komt voor de val’!

Ondertussen is er door dezelfde minister, met de voorstellen voor MAP 7, nogmaals op dezelfde hoogmoedige manier een aanslag gepleegd op het mentale welzijn van onze Vlaamse landbouwbevolking!”

Marcel Heylen

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken