Startpagina Actueel

Voedselverlies kost veel geld

Vlaanderen heeft nog een hele weg af te leggen in de strijd tegen voedselverlies. In de nasleep van de ‘Week tegen voedselverspilling’, die Too Good to Go eind september organiseerde, vroeg volksvertegenwoordiger Chris Steenwegen landbouwminister Brouns om meer informatie over het actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen.

Leestijd : 3 min

D at actieplan is zijn tweede jaar ingegaan. Steenwegen (Groen) herinnerde eraan dat het Rekenhof bij de start van dit plan veel opmerkingen had. Het plan is volgens hen vooral niet consequent, monitoring blijft moeilijk liggen, er zijn onvoldoende kwantitatieve indicatoren en er is geen apart budget voor dat plan.

Burger, landbouwer en voedselketen

Het is nochtans belangrijk om voedselverlies tegen te gaan. Voedselverlies kost zowel de burger als de landbouwer en de voedselketen geld. Door voedselverlies te reduceren, kan Vlaanderen ook heel wat CO2 uitsparen. Bovendien is vanuit ethisch perspectief het verspillen van voedsel niet aanvaardbaar.

Minister Crevits, toen nog verant-woordelijk voor de Vlaamse landbouw, gaf eerder aan dat ze maximaal tegemoet wilde komen aan de opmerkingen van het Rekenhof. Een betere monitoring stond vooraan op het lijstje van de dingen die ze wilde aanpakken.

Voedseltop

De Europese Commissie vraagt om volgend jaar tot bindende doelstellingen te komen op het gebied van voedselverliezen. Volgens volksvertegenwoordiger Steenwegen moet de naderende voedseltop – op 29 november 2022 in Roeselare – ons eraan herinneren dat we nog werk op de plank hebben wat voedselverlies betreft.

Ook Vlaams minister voor landbouw Jo Brouns (cd&v) verwees naar de voedseltop in het najaar die in volle voorbereiding is. Hij omschreef de top als een van de belangrijke speerpunten en een van de 4 grote thema’s binnen het circulaire verhaal waaraan hij bijzonder veel aandacht zal besteden.

Europese monitoring

De minister maakte de landbouwcommissie attent op de extra aandacht die men besteedt aan de samenhang tussen de Vlaamse en Europese doelstellingen en de doelstellingen en begrippen van de Verenigde Naties. Een veel nauwere samenwerking met de andere gewesten is voorzien in het kader van de monitoring aan Europa. Dit jaar is een nieuwe Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) opgestart omtrent recyclagedoelstellingen en Europese rapporteringen. Een van de vaste agendapunten is de EU food waste monitoring. Hiervoor moeten jaarlijks Belgische hoeveelheden food waste doorgegeven worden met de opdeling eetbaar versus niet-eetbaar. Op de CCIM-werkgroep wordt tussen de 3 gewesten afgestemd hoe we aan verschillende rapporteringen willen voldoen en hoe we de berekeningswijzen en inspanningen op elkaar kunnen afstemmen, ook wat voedselverlies aangaat.

Dataverzameling

Wat de monitoring aangaat, verduidelijkte minister Brouns dat er voor het actieplan 2021-2025 een tweejaarlijkse dataverzameling plaatsvindt voor de Europese Commissie. Die wordt gecoördineerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). De OVAM is bezig met de dataverzameling voor 2020, wat niet evident is gezien de coronacrisis in dat jaar. Voor de uitvoering van het actieplan is er geen specifiek budget voorzien. De partners van het plan zetten acties op en waar financiering nodig is, worden via samenwerkingen projecten uitgewerkt vanuit bestaande financieringskanalen.

De Vlaamse landbouwminister deelde nog mee dat de Europese Commissie tegen het einde van volgend jaar een voorstel zal doen voor de wettelijk bindende doelstellingen voor de EU. Momenteel lopen de besprekingen hierover op Europees niveau.

Fons Jacobs

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken