Startpagina Edito

Edito: Uit ideologie (verkeerd) handelen

De gelekte voorstellen voor het zevende mestactieplan (MAP 7) zorgden voor de nodige ophef in de media en de landbouwsector. Dat is begrijpelijk als je ziet wat deze laatste overkomt door wat wij ideologie noemen in plaats van rationele kennis.

Leestijd : 2 min

Minister van Omgeving Zuhal Demir wil via MAP 7 de biologische landbouw stimuleren, omdat dit volgens haar een ‘gewenste’ vorm van landbouw in de toekomst is. Het is dan wel straf wanneer net die biologische sector – via sectororganisatie Bioforum – laat weten dat de voorstellen die in MAP 7 genoemd worden biolandbouw niet bevorderen, maar net de doodsteek van deze landbouwvorm betekenen.

Ook de Europese Unie heeft vragen bij MAP 7. Zij kregen al wel de voorstellen voor MAP 7 te zien, de Vlaamse landbouworganisaties pas veel later. Dat is een bedenkelijke manier van handelen, zeker om draagvlak te vinden in de sector.

De minister kan dan wel zeggen: “ja, maar het zijn voorstellen, nog niets definitiefs”. Toch stellen we ons ernstige vragen bij de kennis en kunde van de (beleids)mensen die dit op papier durven zetten, zowel politiek geëngageerde als administratieve krachten. Sorry, dan kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat je niets – of toch veel te weinig – van landbouw kent.

Hoe erg is het met onze maatschappij gesteld als mensen die het beleid moeten bepalen, zo een slechte kennis hebben over de sector waar ze bevoegd voor zijn? We denken dat je dan handelt vanuit ideologie, in plaats vanuit objectieve (wetenschappelijk onderbouwde) kennis. Het gaat nu over het mestactieplan, maar het is hetzelfde wat het stikstofdossier betreft, of de omgang met gewasbeschermingsmiddelen. Enkele weken terug schreven we het nog in dit edito: door ideologie zijn de neonicotinoïden afgeschaft. Maar dat bracht een groter probleem met zich mee, namelijk nog meer chemie op het veld. Daar sta je dan met je mooie ideologie...

Vanuit de landbouwsector kwam na de voorstellen van MAP 7 op sociale media uit het niets – en niet gecoördineerd of gestimuleerd – een beweging op gang waarbij mensen hun profielfoto spontaan uit eigen beweging vervingen door een beeld met een protestslogan waarop te lezen viel ‘C4 voor Demir’. In het edito riepen we eerder al op in het kader van het stikstofdossier om dit te ‘ontzenuwen’ door een ministerwissel door te voeren. Dit kunnen we nu dus herhalen.

Hiermee zeggen we niet dat er niet gewerkt moet worden aan een goede waterkwaliteit. De slechte resultaten worden momenteel echter enkel aan de landbouw toegeschreven en de sector is in dit verhaal te veel als enige in beeld, net zoals we vaststellen in het stikstofdossier. Daar ligt ook enkel de focus op de landbouw. Industrie, transport, gezinnen... blijven er wederom buiten schot. Nogmaals: we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het politieke beleid handelt uit (donkergroene) ideologie. Dan ben je verkeerd bezig.

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Edito: Herwonnen veerkracht na een belabberd gevoel

Edito Een belabberd gevoel... dat overheerste nadat het stikstofdecreet was gestemd door het Vlaams parlement. Gelukkig toonde de sector in een recordtijd weer zijn veerkracht en zagen we de voorbije week overal spontane acties opduiken.
Meer artikelen bekijken