Startpagina Actueel

Ventilus wordt bovengronds aangelegd

De Vlaamse regeringspartijen Open VLD, N-VA en cd&v aanvaarden de inhoud en de conclusies van het rapport van de Duitse professor Westermann in het Ventilus-dossier. Dat rapport bevestigt de eerdere conclusies van de intendant dat er best een bovengrondse hoogspanningslijn langs de E403 komt.

Leestijd : 3 min

De komende dagen wordt verder gesproken over flankerende maatregelen, zoals de compensaties voor bewoners en bedrijven, en over de uitwerking van de stralingsnormen. Dat staat in het gezamenlijke persbericht van minister-president Jan Jambon en de ministers Bart Somers, Zuhal Demir en Benjamin Dalle.

De Vlaamse regering nam de beslissing na een eerste bespreking van het Ventilusdossier na de oplevering van het rapport van professor Dirk Westermann op 4 november en na de toelichting ervan aan een groep van West-Vlaamse burgemeesters op 9 november.

Voorkeurstraject in februari

De Vlaamse regering neemt tegelijk kennis van de scopingsnota van het departement Omgeving, die de afgebakende redelijke varianten bevat. Het planteam kan nu verder werken aan de effectenstudies (mer), de maatschappelijke kosten-baten analyse (mkba) en het ruimtelijk veiligheidsrapport (rvr) met het oog op een voorstel van voorkeurstraject in februari 2023.

Om het maatschappelijke draagvlak van Ventilus te ondersteunen in West-Vlaanderen en om een billijkere compensatie te garanderen voor de directe en indirecte betrokkenen van het finale voorkeurstraject, is een flankerend compensatiebeleid noodzakelijk. De komende dagen zullen de technische vragen die er nog zijn verder uitgeklaard worden. Hetzelfde geldt voor de verdere uitwerking van de stralingsnormen en het bijhorende afwegingskader

Mogelijk volgt er nog een juridische strijd met de omwonenden, bedrijven en landbouwers op het traject van Ventilus.

Enkel bovengronds realistisch

Eerder deze week maakte Vlaams minister Bart Somers al duidelijk dat volgens het rapport van de Duitse onderzoeker Dirk Westermann voor het Ventilus-project alleen een bovengrondse realisatie van het hoogspanningstraject realistisch is.

“Het nieuwe Ventilus-rapport ligt in lijn met het eerdere rapport van de intendant en sterkt ons in de overtuiging dat alleen de bovengrondse optie haalbaar en realistisch is. De realisatie is noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en het garanderen van de energiebevoorrading”, zegt Vlaams minister en vice-minister president van de Vlaamse regering Bart Somers.

Ondergrondse variant niet onderzocht

Burgemeester van Ledegem Bart Dochy (cd&v), woordvoerder van de gemeentebesturen op het traject, was eerder deze week niet overtuigd van de conclusies van Westermann. “De Duitse professor zegt op pagina 1 van zijn rapport dat hij het alternatief zoals neergelegd door de burgemeesters niet heeft onderzocht, terwijl dat wel was gevraagd.”

Verkeerde interpretatie

Oppositiepartij Vlaams Belangwijst de interpretatie van het nieuwe Ventilus-rapport door de Vlaamse regering af. Volgens deze partij bewijst het rapport van de professor helemaal niet dat een ondergronds traject onmogelijk zou zijn. “Integendeel”, zegt Vlaams parlementslid Carmen Ryheul. “Het Westermann-rapport zegt duidelijk dat ondergrondse hoogspanningsnetwerken op gelijkstroom de toekomst zijn in Europa.”

Ventilus is een hoogspanningslijn die de Belgische transmissienetbeheerder Elia wil bouwen tussen Zeebrugge en Avelgem. De voorgestelde oplossing is een bovengrondse hoogspanningslijn die voor een belangrijk deel langs de autosnelweg A17 (E403) zou gebouwd worden.

Negatief advies

In de gemeenten waar de hoogspanningslijn zou passeren, is er protest, bij bewoners, bedrijven en landbouwers. De burgemeesters van Zedelgem, Brugge, Torhout, Wingene, Lichtervelde en Oostkamp brachten samen een negatief advies uit over de startnota.

Vóór Westermann werden alternatieven zoals de ondergrondse aanleg reeds onderzocht door intendant Guy Vloegbergh. Na 9 maanden onderzoek stelde die in mei vast dat een bovengrondse hoogspanningslijn de enige toekomstgerichte oplossing is voor Ventilus. Ondergrondse voorstellen in gelijkstroom vormen voor hem geen volwaardig alternatief voor dit project.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Besnoitiose is nu een gereglementeerde ziekte

Veeteelt In overleg met de verschillende betrokken partijen werden recent 2 besluiten gepubliceerd om besnoitiose in België te voorkomen en te bestrijden. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Meer artikelen bekijken