Startpagina Actueel

VLM start overleg met landbouw- en natuurorganisaties over MAP7

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaat de komende weken op vraag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir via een nieuw overlegmodel bouwen aan een nieuw en zevende mestactieplan (MAP7). Net als bij het sociaal overleg is het daarbij de bedoeling dat de landbouw- en natuurorganisaties op basis van eigen voorstellen tot een akkoord komen dat de waterkwaliteit voldoende verbetert.

Leestijd : 2 min

Op 7 november lieten enkele landbouworganisaties weten dat ze liever niet verder werken op basis van de eerste werktekst met maatregelen. Deze werktekst kwam tot stand na input van zowel wetenschappers, adviesraden als individuele landbouwers doorheen alle Vlaamse provincies.

De minister reikt daarbij de hand naar alle betrokken middenveldorganisaties en overheidsinstanties om samen tot een akkoord te komen. Onder leiding van gedelegeerd bestuurder Toon Denys van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) start op 8 november een overlegmodel op dat gebaseerd is op sociaal overleg. Daarbij krijgen de landbouw- en natuurorganisaties en de overheidsinstanties de tijd om op basis van eigen voorstellen tot een akkoord te komen dat tegemoet komt aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn en dat aanvaardbaar is voor de Europese Commissie. Als zij erin slagen tot een dergelijk akkoord te komen, zal dat hetgeen zijn wat de minister zal voorleggen aan de Vlaamse regering.

Een eerste overleg waarbij de methodiek wordt toegelicht is gepland op dinsdag 8 november. De VLM krijgt de rol van moderator en bewaakt de doelstellingen en de opmerkingen van de Europese Commissie. Tijdens deze vergadering zal elke deelnemende partij gevraagd worden de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn te bevestigen. Dat is de vertrekbasis.

Wanneer het niet lukt om via dergelijk overleg tot een akkoord te komen, zal de minister een eigen voorstel neerleggen. De minister roept alvast alle onderhandelende partijen op om zich van hun meest constructieve kant te laten zien, in het belang van én de landbouw, én de waterkwaliteit in Vlaanderen.

VLM

Lees ook in Actueel

Zuivelindustrie vraagt rechtszekerheid en ontwikkelingsruimte

Melkvee De zuivelindustrie stond in 2022 voor gigantische uitdagingen. Daarbij was het doorrekenen van de sterk gestegen prijzen voor melk en andere grondstoffen alvast de lastigste uitdaging. Zo steeg de melkprijs op 1 jaar tijd met 47%. De onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende melk in de toekomst weegt op de sector.
Meer artikelen bekijken