Startpagina Actueel

Open VLD wil vaart maken inzake Ventilus

Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) kondigde op 7 november aan dat volgens het rapport van de Duitse onderzoeker Dirk Westermann voor het Ventilus-project alleen een bovengrondse realisatie van het hoogspanningstraject realistisch is.

Leestijd : 3 min

Open VLD wil vaart maken met het Ventilus-dossier. "Het algemeen belang moet nu echt primeren", stelt partijvoorzitter Egbert Lachaert. Het is aan minister Demir om deze week een beslissing te nemen in het dossier.

Als de Vlaamse regering beslist om voor de bovengrondse aanleg te kiezen, volgt er hoogstwaarschijnlijk een juridische strijd met de omwonenden, bedrijven en landbouwers op het traject van Ventilus.

Enkel bovengronds haalbaar

“Het nieuwe Ventilus-rapport ligt in lijn met het eerdere rapport van de intendant en sterkt ons in de overtuiging dat alleen de bovengrondse optie haalbaar en realistisch is. De realisatie is noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en het garanderen van de energiebevoorrading”, zegt Vlaams minister en vice-minister president van de Vlaamse regering Bart Somers.

“Ventilus met de bovengrondse hoogspanningsleidingen is nodig voor de hernieuwbare energie die we opwekken op onze Noordzee met een robuust netwerk aan land te brengen. Wat ons betreft moet het gesprek met de burgemeesters en de burgers vanaf nu gaan over de randvoorwaarden en de flankerende en compenserende maatregelen”, stelt Somers.

Ondergronds niet onderzocht

Ledegems burgemeester en woordvoerder van de gemeentebesturen Bart Dochy (cd&v) is niet overtuigd van de conclusies van Westermann. “De Duitse professor zegt op pagina 1 van zijn rapport dat hij het alternatief zoals neergelegd door de burgemeesters niet heeft onderzocht, terwijl dat wel was gevraagd.”

Ook het Vlaams Belang wijst de interpretatie van het nieuwe Ventilus-rapport door de Vlaamse regering af. Volgens die partij bewijst het rapport van de professor helemaal niet dat een ondergronds traject onmogelijk zou zijn. “Integendeel”, zegt Vlaams parlementslid Carmen Ryheul. “Het Westermann-rapport zegt duidelijk dat ondergrondse hoogspanningsnetwerken op gelijkstroom de toekomst zijn in Europa.”

“Als minister Somers het rapport eerst grondig zou doorgenomen hebben, zou hij tot heel andere conclusies komen”, reageert Ryheul. In het rapport verwijst Westermann onder meer naar de hoogspanningskabels die in Duitsland volop ondergronds op gelijkstroom worden gebouwd. Het Belgische en Duitse hoogspanningsnet is ook al geruime tijd met elkaar verbonden via een ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen Luik en Aken.

“Professor Westermann stelt uitdrukkelijk in zijn rapport dat ondergrondse hoogspanningsnetwerken op gelijkstroom de toekomst zijn voor een Europees basisnetwerk”, aldus Ryheul. “Elia is schijnbaar van plan om twee keer langs de kassa te passeren”, vervolgt ze. “Een eerste maal voor de aanleg van een bovengrondse Ventilus en een tweede maal om deze verbinding op termijn alsnog ondergronds te brengen in het kader van de Europese netwerkgridplannen.”

Het Vlaams Parlementslid vraagt dat de cd&v om het been stijf houdt in de Vlaamse regering: “Als de cd&v daadwerkelijk inzit met de gezondheid en het welzijn van de West-Vlamingen, moet ze er op hameren dat dit rapport correct geïnterpreteerd wordt. Een ondergrondse Ventilus-hoogspanningslijn is mogelijk en daar zal het Vlaams Belang voor blijven strijden.”

E403

Ventilus is een hoogspanningslijn die de Belgische transmissienetbeheerder Elia wil bouwen tussen Zeebrugge en Avelgem. De voorgestelde oplossing is een bovengrondse hoogspanningslijn die voor een belangrijk deel langs de autosnelweg A17 (E403) zou gebouwd worden.

In de gemeenten waar de hoogspanningslijn zou passeren, is er protest, bij bewoners, bedrijven en landbouwers. De burgemeesters van Zedelgem, Brugge, Torhout, Wingene, Lichtervelde en Oostkamp brachten samen een negatief advies uit over de startnota van Elia.

Vóór Westermann werden mogelijke alternatieven, zoals de ondergrondse aanleg, reeds onderzocht door intendant Guy Vloegbergh. Na 9 maanden onderzoek stelde hij in mei vast dat een bovengrondse hoogspanningslijn de enige toekomstgerichte oplossing is voor Ventilus. Ondergrondse voorstellen in gelijkstroom vormen voor hem geen volwaardig alternatief voor dit project.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Opnieuw een uitdagend jaar voor aardappeltelers

Aardappelen De Verenigde Naties (FAO) riep 30 mei uit tot de ‘Internationale Aardappeldag’. Het gewas is van wereldbelang voor de voedselvoorziening, maar onze aardappelboeren hadden het vorig jaar niet makkelijk met de teelt. Ook dit jaar kampen ze alweer met heel wat uitdagingen.
Meer artikelen bekijken