Digitale Varkensacademie bereikt 450 varkenhouders

Geen fysieke trefdag van de Varkensacademie dit jaar, wel webinars via digitale weg.
Geen fysieke trefdag van de Varkensacademie dit jaar, wel webinars via digitale weg. - Foto: LV

De voorbije maanden waren zeker geen gemakkelijke periode”, opende gedeputeerde Bart Naeyaert elke digitale infoavond. “Maar ondanks de grote moeilijkheden denk ik dat het altijd nuttig en nodig is om te blijven bijleren. Niet het minst nu ook de Vlaamse varkenssector in een diepe crisis verkeert.

Varkenssector verkeert in diepe crisis

De Covid-19-pandemie zette een punt achter de goede biggen- en vleesvarkensprijzen van verleden jaar en begin dit jaar. Daarnaast heeft ons land de AVP-vrije statuut nog niet volledig in handen. Dit maakt de export van Belgisch varkensvlees er niet gemakkelijker op.

Begin september werd er ook Afrikaanse Varkenspest vastgesteld bij everzwijnen in Duitsland, waardoor de meest niet-Europese landen ook hun embargo hebben ingesteld op Duits varkensvlees. Dat leidde tot verdere prijsdalingen en afzetproblemen op de EU-varkensmarkt.

Tijdens de webinars kwamen naar goede gewoonte heel wat technische thema’s aan bod. Joris Vrielinck (Leievoeders/UGent) vertelde de varkenshouders wat meer over een goed vaccinatiebeleid wat zou moeten leiden tot betere vaccinatieresultaten.

Te weinig ventilatie in de stallen

“In 25 jaar heb ik heel veel zien veranderen”, aldus de Nederlandse klimaatexpert Peter van der Voorst. “Vroeger werd te veel geventileerd, vandaag wordt in de varkensstallen in Nederland en Vlaanderen te weinig geventileerd. Daardoor is het vaak ook te warm in de biggen- en in de vleesvarkensstallen.”

Dominique Huts (Inagro) adviseerde de varkenshouders of ze voor leidingwater of toch voor een alternatieve waterbron kiezen op hun bedrijf. “Het is van belang om niet enkel rekening te houden met de kostprijs van de waterbron. Er zijn nog heel wat andere factoren die een rekening spelen.”

Over de verschillende methodes die er bestaan om de conditie van de moderne zeug te behalen en hoe de resultaten in de praktijk kunnen worden toegepast, hield Michiel Vandaele (Trouw Nutrition) een interessant webinar. Sarah De Smet (Varkensloket) gaf een overzicht van het verrijkingsmateriaal voor alle varkens.

Laurens Vandelannoote (Innovatiesteunpunt) vertelde meer over de actualiteit rond energie en tenslotte ging Eline Geerardyn (ForFarmers) dieper in op brijvoer.

Wordt 2021 een hoopvoller jaar?

Ook in 2021 biedt de Varkensacademie kansen aan varkenshouders om zich verder te ontwikkelen. Die kunnen zich aansluiten bij een kenniscoöperatie of een studieclub. Inagro startte, samen met DGZ, UGent en PVL een nieuw demoproject om de gezondheid van gespeende biggen te verbeteren. Meer info op de website van Inagro of via info.varkenshouderie@inagro.be. In 2021 hoopt men weer een fysieke trefdag te kunnen organiseren.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent