Startpagina Actueel

DeLaval bouwt nieuwbouwproject in Zweden voor 550 melkkoeien

DeLaval investeert in de toekomst van haar eigen melkveehouderijtak met de ontwikkeling van een compleet nieuwe ligboxenstal in Zweden. “De nieuwe stal wordt gebouwd met dierenwelzijn als topprioriteit. De nieuwe moderne technologie verhoogt ook de efficiëntie in en rondom de stal.”

Leestijd : 2 min

Hamra Farm is het melkveehouderijbedrijf van DeLaval, tevens de R&D testboerderij en is gelegen op een prachtige heuvel recht tegenover het hoofdkantoor van DeLaval, ten zuiden van Stockholm in Zweden.

Gemiddelde melkgift in Zweden 12.100 kg per jaar per koe

“Het melkveebedrijf is het hart van DeLaval. We proberen voortdurend nieuwe en betere manieren te vinden om onze boeren te helpen bij het houden van duurzamere melkveebedrijven met nieuwe en betere oplossingen en Hamra Farm is een belangrijk onderdeel van dit werk. Wij zijn ook boeren en ‘Hamra Test Farm’ behoort tot de meest productieve melkveebedrijven in Zweden met een gemiddelde melkgift van 12.100 kg per jaar per koe”, zegt Lars Johansson, hoofd Corporate Communications & Sustainability.

Van 260 naar 550 melkkoeien

Het plan is om het aantal melkkoeien bijna te verdubbelen, van 260 naar 550. “We hebben voortdurend meerdere R&D-projecten lopen op het bedrijf en de investering biedt extra mogelijkheden om software en geavanceerde systemen te testen en enkele van DeLavals nieuwste oplossingen te demonstreren”, zegt Johansson. “Bovendien is Hamra Farm al vele jaren een voorbeeldbedrijf op het gebied van fokkerij voor klanten en andere geïnteresseerden binnen de melkveehouderij, met ongeveer 3.000 bezoekers per jaar.”

Start van de bouw begint in het voorjaar 2021

Het ontwikkelingsplan omvat een nieuwe stal voor het robotmelken, gemoderniseerde stallen voor kalveren en vaarzen en een nieuw bezoekerscentrum; allemaal gelegen op het bestaande bedrijfsterrein. De start van de bouw begint in het voorjaar 2021 en de oplevering zal zijn in de tweede helft van 2022.

DeLaval

Lees ook in Actueel

Natuurorganisaties houden juridische opties inzake GLB en PAS open

Actueel De Vlaamse Regering zal vandaag trachten tot een akkoord te komen over zowel het GLB als het PAS. De Vlaamse meerjarenplannen moeten de Europese minimumverplichtingen behalen. Dat is cruciaal voor de rechtszekerheid van de boeren en een snelle uitbetaling van hun inkomenssteun, schrijft Bond Beter Leefmilieu in een Persbericht.
Meer artikelen bekijken