Droogte en Covid-19 beïnvloeden de vlasmarkt

Door de droge weersomstandigheden van 2020 bracht de vlasoogst duidelijk minder op.
Door de droge weersomstandigheden van 2020 bracht de vlasoogst duidelijk minder op. - Foto: ADM

De stocks, en dan zeker deze van de lange vezels, blijven zeer hoog. Bijkomend moet in Frankrijk nog een belangrijk deel van de oogst 2019 gezwingeld worden. Dit zet een licht opwaartse druk op de vlasprijzen. Maar het prijsniveau van vorige oogsten wordt nog niet gehaald. Goede kwalitatieve vezel heeft wel nog steeds alle troeven om op een normaal niveau te worden vergoed. De normalisering van de industriële activiteit en van het dagelijks leven in China kan hier alleen maar bij helpen, echter niet evident bij de huidige gezondheidscrisis.

Lage vraag

De vlassector verwacht voor komende jaar een industriële vraag naar een relatief laag volume. Experten durven zelfs 50% van de volumes van voor de crisis aan te kondigen in de komende maanden. Pas vanaf september 2021 wordt een voleldige terugkeer naar de volumes van voor de crisis gezien.

Als de Covid-19 pandemie niet had toegeslagen, zouden we door de kwantitatieve en kwalitatieve oogst van 2020, nu wellicht hebben gesproken over een tekort aan vlasvezel met een niet te vermijden stijging van de grondstofprijzen als gevolg.

Minder uitzaai

Rekening houdend met de hoge stocks aan lange vezels én de verminderde industriële vraag, zal de voorziene uitzaai voor 2021 naar beneden moeten bijgesteld worden om een economisch verantwoordbaar en goed, duurzaam prijsevenwicht te vinden.

TD

Meest recent

Meest recent