Startpagina Edito

Edito: Buffers om landbouw te beschermen, aub!

De groene jongens lieten eind oktober van zich horen en bewandelden opnieuw de juridische weg om hun gelijk te halen. Na de nitraatzaak, werken ze nu een pesticidezaak uit.

Leestijd : 2 min

Vijf natuur- en milieu-organisaties stellen de Vlaamse regering in gebreke omdat de Vlaamse pesticidereglementering in strijd is met de Europese pesticiderichtlijn ( zie p 6 en 7). In hun motivering voor deze actie halen ze recent onderzoek van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) aan waaruit blijkt dat bij Vlaamse kinderen hoge waarden van pesticiden zijn teruggevonden.

De natuur- en milieu-organisaties stellen dat in het belang van burger en natuur er dringend omvangrijke bufferzones moeten komen rond huizen, scholen, crèches en rond natuur- en waterwingebieden. Vandaag zijn er bufferzones van één tot enkele meters, maar die zijn onvoldoende voor de groene jongens. Zij stellen dat pesticiden 2 à 3 km ver verspreid kunnen worden. Als deze bufferzone werkelijkheid wordt, waar kan er dan nog aan landbouw gedaan worden in Vlaanderen? Dan gaan we ongetwijfeld naar een landbouw/voedselproductie buiten Vlaanderen, waar we helemaal geen controle meer hebben over teeltomstandigheden en voedselveiligheid.

Ons inziens hebben deze organisaties de VITO-studie snel en eenzijdig gelezen. Opzoekingswerk, onder andere via Belplant, leert ons dat de kinderen die zijn blootgesteld aan insecticide in de onderzochte regio met een lokale, historische industriële vervuiling te kampen hebben. Er zijn bij hen inderdaad ook sporen van insecticiden teruggevonden. Deze blijken niet enkel van landbouwkundige, maar ook van huishoudelijke oorsprong. Denk hierbij aan luizenshampoo waarmee de haren van kinderen gewassen worden, maar ook aan luizenmiddelen die gebruikt worden bij de huisdieren en insectenverdelgers in huis (muggen, vliegen).

Zijn de mens of onze gezelschapsdieren ziek, dan wordt er zo snel mogelijk naar medicatie gegrepen, maar de boer zou geen gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken om zijn planten gezond te houden? Die landbouwer die ons voedsel wil produceren moet volgens de groene jongens een kilometerslange buffer aanhouden van kinderopvangplaatsen, woningen en bejaardentehuizen. Deze laatste zijn nota bene grootverbruikers van medicijnen.

Bufferzones zijn inderdaad misschien niet slecht, maar dan wel om onze landbouw te beschermen tegen de extremisten. Blijf dan geen scholen, kinderopvang, woonwijken, rusthuizen bouwen nabij landbouw.

We weten vandaag heel goed waar de velden, weiden en boerderijen liggen. Ben je het als burger niet eens met het pesticidegebruik – al spreken wij liever van gewasbeschermingsmiddelen – blijf dan 2 à 3 km uit de buurt van het platteland. En hou vooral de groene extremisten uit de buurt van gezond boerenverstand en lokale voedselproductie. Hun achterliggende agenda is om zoveel mogelijk natuurgebied te bekomen, ten nadele van landbouwgrond. Graag hiertegen een buffer, én die mag meer zijn dan 6 m!

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Edito: Herwonnen veerkracht na een belabberd gevoel

Edito Een belabberd gevoel... dat overheerste nadat het stikstofdecreet was gestemd door het Vlaams parlement. Gelukkig toonde de sector in een recordtijd weer zijn veerkracht en zagen we de voorbije week overal spontane acties opduiken.
Meer artikelen bekijken