Startpagina Actueel

Boeren zetten kruis in de grond tegen MAP 7

Op 2 november protesteerden zo’n 200 landbouwers in Herentals tegen het Mestactieplan (MAP7) van minister Zuhal Demir. Met zo’n 150 tractoren verzamelden ze zich voor de gebouwen van de Vlaamse Landmaatschappij. De aanwezige boeren staken daar houten kruisen in de grond om aan te tonen dat dit MAP 7 de doodsteek is voor de Vlaamse landbouw. Ook in Hasselt en Brugge verzamelden boeren zich voor de lokale mestbank.

Leestijd : 4 min

De plannen van Demir in verband met MAP 7 lekten op zaterdag 29 oktober uit naar de krant De Tijd, waarna er een stormloop aan kritiek kwam vanuit alle hoeken. De gevolgen van het MAP 7 zijn zeer ingrijpend, zo niet moordend, voor de Vlaamse landbouw en de verwerkende industrie.

Verstikkende maatregelen

Melkveehoudster Sabina Vandeweyer legt uit waarom landbouwers vandaag protest voeren: “Wij hebben ons vandaag verzameld voor de mestbank in Herentals om actie te voeren tegen MAP 7. Na meer dan 20 jaar aan mestactieplannen is het wel bewezen dat de grote verantwoordelijkheid niet bij de boer ligt, maar dat we die ergens anders moeten zoeken. Wij staan hier op Allerzielen met houten kruisen omdat we hopen dat we hier volgend jaar niet aan het graf van de boer moeten komen staan, want deze regelgeving is een doodsteek voor alle boeren in Vlaanderen.”

In het nieuwe mestactieplan worden ingrijpende maatregelen voorgesteld, zoals een teeltvrije zone van 6 m langs alle waterlopen en grachten. Voor Vlaanderen zou dat betekenen dat er 25.000 ha landbouwgrond uit productie wordt gehaald.

Thijs Floren en Bert Van Dijck, 2 jonge landbouwers uit Brecht en Loenhout, vertelden aan ons welke impact dat zou hebben op hun toekomst. “Vandaag werken we op sommige percelen met een teeltvrije zone van 1 m. Als dat overal zou veranderen naar 6 m, verliezen wij veel landbouwgrond, en dat zonder dat die vergoed wordt.”

Daarnaast zouden ook de bemestingsnormen veel strenger worden, zou er vanaf 2024 jaarlijks een volledig bemestingsverbod ingaan op 1 augustus, en zouden er na 1 september zelfs geen aardappelen en groenten meer geoogst mogen worden.

“Voor ons is dat een ramp in de maïsteelt”, gaan Thijs en Bert verder. “Maïs is voor ons een erg belangrijk voedergewas, en als we dat niet meer kunnen bemesten, hebben onze dieren te weinig voeder. Ook het aardappelareaal zal sterk dalen en verschillende groenten zullen gewoonweg niet meer geteeld kunnen worden in Vlaanderen. Wij zullen ook plots veel te veel mest hebben, en die transporteren voor verwerking is heel duur. Dat bemestingsverbod vanaf 1 augustus zou er dus voor zorgen dat boeren percelen zullen bemesten wanneer dat eigenlijk geen nut heeft, om hun mestkelder toch leeg te krijgen.”

Thijs en Bert zouden beiden graag het melkveebedrijf van hun ouders overnemen, maar dat zit er voor het eerst niet in. “Het stikstofarrest maakt een overname al bijna onmogelijk, het MAP 7 geeft de doodsteek. Wij vragen ons af of dat MAP 7 de waterkwaliteit wel degelijk zal verbeteren, want in de landbouwsector zijn er ondertussen al 6 MAP’s gepasseerd. Onze sector heeft zijn steentje dus al goed bijgedragen over de voorbije jaren. Misschien moet er ook eens gekeken worden naar waterlozingen door bedrijven en het gebrek aan rioleringen.”

Jonge landbouwers Bert en Thijs konden al geen kant meer uit door het stikstofakkoord. MAP 7 is voor hen de doodsteek.
Jonge landbouwers Bert en Thijs konden al geen kant meer uit door het stikstofakkoord. MAP 7 is voor hen de doodsteek. - Foto: SN

Reactie VLM

Leen Van den Bergh, woordvoerder van VLM, reageerde op de acties aan hun gebouwen: “We begrijpen de reactie vanuit de sector op de voorgestelde maatregelen in de werktekst voor het nieuwe mestactieplan. Er zijn helaas doortastende maatregelen nodig om de waterkwaliteitsdoelstellingen in Vlaanderen te behalen en daar is een aanzet voor gedaan. Die houdt rekening met de resultaten van de waterkwaliteit in het landbouwgebied in Vlaanderen en de Europese evaluatie van het milieubeleid in onze regio. Ook elementen uit de adviezen van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, 8 academici van de universiteiten Leuven en Gent en een 75-tal landbouwers brachten inspiratie voor deze aanzet tot mestactieplan.

Verder overleg met landbouw-, milieu-en natuurorganisaties zal de komende weken gebeuren om te bekijken of resultaatgerichte alternatieve maatregelen mogelijk zijn. Het is aan het beleid om definitieve keuzes te maken in functie van een goede waterkwaliteit en een toekomstgerichte duurzame landbouw. We staan paraat om dit gehele proces verder te ondersteunen en tot een goed einde te brengen, en rekenen daarvoor op de constructieve medewerking van alle betrokken actoren.”

Ook de jongsten kwamen mee actie voeren om hun ouders te steunen en hun toekomst in de landbouw te verzekeren.
Ook de jongsten kwamen mee actie voeren om hun ouders te steunen en hun toekomst in de landbouw te verzekeren. - Foto: SN
Aan de gebouwen van de VLM in Herentals werden houten kruisen geplaatst op Allerzielen. Men hoopt volgend jaar niet het graf van de boer te moeten bezoeken.
Aan de gebouwen van de VLM in Herentals werden houten kruisen geplaatst op Allerzielen. Men hoopt volgend jaar niet het graf van de boer te moeten bezoeken. - Foto: SN

30 jaar protesten

Ook Marcel Heylen, melkveehouder uit Geel, was aanwezig op de protestactie. Hij vertelde ons dat hij er ook al bij was toen er geprotesteerd werd tegen het allereerste MAP. “Begin de jaren 90 werd er een eerste aanzet tot het MAP gegeven door toenmalig minister van leefmilieu, De Batselier. Ook toen kwamen we met vele landbouwers samen, hier op dezelfde plaats voor de VLM. We hadden toen een lijkwagen bij - gemaakt van een veewagen - en gingen te voet bloemen leggen aan het monument van de Boerenkrijg, die toen ongeveer 200 jaar eerder plaatsvond.”

Sanne Nuyts

Lees ook in Actueel

Zuivelverwerkers vragen langetermijnbeleid

Melkvee De zuivelverwerkende industrie in België heeft vorig jaar minder omzet gedraaid en de tewerkstelling zien afnemen. De sector vraagt naar aanleiding van zijn jaarvergadering een langetermijnbeleid aan de politiek.
Meer artikelen bekijken