Startpagina Actueel

Schrap de biolandbouw en bouw de vleesproductie af

Professor Wannes Keulemans (KU Leuven) vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij de biolandbouw zou schrappen, de vleesconsumptie in Europa zou halveren, en Oost-Europa meer pesticiden zou laten gebruiken en hen ook meer zou laten bemesten. Volgens hem moet Vlaanderen ook meer inzetten op kwaliteit dan op kwantiteit.

Leestijd : 2 min

Professor Keulemans is een scherpe waarnemer van het landbouwbeleid, rood vlees en bioboerderijen. Volgens hem zal biolandbouw de wereld niet redden. “We laten biolandbouw beter varen, want er is geen vraag naar, en er is geen plaats voor. Een biodier vraagt dubbel zoveel oppervlakte, en een biogewas vraagt anderhalve keer zoveel oppervlakte. Die plaats hebben we niet, of we moeten natuurgebied aansnijden, en dat hebben we dan ook weer nodig om het klimaat te redden”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Minder vleesproductie

Keulemans merkt op dat er in de Green Deal van Europa staat dat we veel minder vlees moeten consumeren, maar over het produceren van dat vlees wordt er niets gezegd. Volgens hem zit daar de grote winst, want als we 20 % minder rood vlees produceren, komt er landbouwgrond vrij om te bebossen, en is er een CO2-reductie van 250 miljoen ton per jaar, wat neerkomt op de helft van de volledige Europese broeikasgasemissie door landbouw. Volgens Keulemans is het dus vanzelfsprekend dat de veestapel moet worden afgebouwd. Vlaanderen produceert naar zijn weten vlees voor 18 miljoen mensen. Als we onze consumptie halveren zoals de Green Deal wil, produceren we voor 36 miljoen mensen.

De professor zegt dat er een uitbolmogelijkheid moet komen voor boeren, want een rundveebedrijf haalt 85 % van het inkomen uit subsidies, en Vlaanderen kan dat geld beter gebruiken om boeren te stoppen te vergoeden, en dan te herbebossen.

Europees niveau verbeteren

Keulemans geeft ook aan dat de landbouw in Oost-Europa naar een hoger niveau getild moet worden, zodat ze daar op een kleinere oppervlakte meer kunnen produceren dan nu. Op die manier komt ook daar meer grond vrij voor natuur. Zij kunnen volgens hem nog veel leren over bemesten en het gebruik van pesticiden. In Vlaanderen wordt dat weleenswaar te veel gedaan, waardoor wij moeten afbouwen.

Als laatste moet Vlaanderen volgens de professor meer inzetten op kwaliteit en niet op kwantiteit en daar meer winst op pakken, want kwaliteit is wat afnemers willen.

Sanne Nuyts

Lees ook in Actueel

Besnoitiose is nu een gereglementeerde ziekte

Veeteelt In overleg met de verschillende betrokken partijen werden recent 2 besluiten gepubliceerd om besnoitiose in België te voorkomen en te bestrijden. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Meer artikelen bekijken