Startpagina Actueel

Arvesta gaat samenwerkingen aan met landbouwers en voedingsindustrie voor carbon farming op grote schaal

Carbon farming, een landbouwpraktijk die erop gericht is om enerzijds CO2 in de bodem op te slaan en anderzijds minder CO2 uit te stoten, is een van de hot topics in de agrofood industrie. Vandaag lanceren Arvesta, brouwerij Alken Maes en maalderijen Dossche Mills en Paniflower (La Lorraine Bakery Group) als eerste een samenwerkingsmodel om op grote schaal carbon farming uit te rollen voor de Belgische land- en tuinbouw.

Leestijd : 4 min

Door gebruik te maken van het gecertificeerde platform Soil Capital zullen bovenstaande bedrijven in samenwerking met landbouwers en de voedingsindustrie de komende jaren de C02-voetafdruk van de agrovoedingsindustrie verlagen. Na een succesvol pilootproject van Arvesta in 2022 op meer dan 2.000 ha is er de de ambitie om in 2023 carbon farming praktijken toe te passen op 10.000 ha landbouwgrond, met als doelstelling om minstens 5.000 ton C02 te reduceren.

Duurzame landbouw

Om tot een C02-neutrale voedingsketen te komen zullen voedingsbedrijven en retailers niet alleen hun eigen voetafdruk maar ook de voetafdruk van hun grondstoffen moeten reduceren. Vaak blijkt dit veruit het moeilijkste om aan te pakken: het grote aantal landbouwers, de complexe agronomische realiteit en een waslijst aan mogelijke maatregelen zorgen ervoor dat veel bedrijven uit de agrofood industrie niet weten waar te beginnen.

Arvesta brengt hier nu verandering in door in samenwerking met het gecertificeerde Soil Capital-platform en landbouwers stap voor stap de C02-voetafdruk van landbouwproducten te verlagen en bovendien de C02-emissies per afgeleverd product te rapporteren aan de afnemer. Dit laat aan voedingsbedrijven toe om niet alleen de voetafdruk van hun eindproduct te verlagen maar ook om bij te dragen aan de duurzame transitie van de landbouwsector.

De eerste samenwerkingen met voedingsbedrijven zijn ondertussen opgestart en Arvesta hoopt dit de komende maanden sterk uit te bereiden. Quinten De Witte, Innovation & Sustainability Manager Arvesta: “Door de combinatie van advies over de laatste landbouwtechnieken en een geauditeerd certificatie- en vergoedingsmodel geeft Arvesta de voedingsindustrie alle middelen om landbouwers die broeikasgassen verminderen te belonen en zo de klimaatverandering tegen te gaan. “

Marc Josephus Jitta, CEO Alken Maes: “Als brouwer werken we hard om onze productie klimaatneutraal te maken. Wij willen daarbij nauw samenwerken met de partners in onze keten, in dit geval de landbouwers die gerst telen voor onze Cristal, en helpen ook hun productie te verduurzamen. We hebben dan ook geen moment getwijfeld toen Arvesta ons hierover aansprak. Carbon farming beloont immers de landbouwer voor zijn inspanningen om broeikasgassen op te slaan en te reduceren. Zo zetten we met de hele aanvoerketen samen stappen naar een duurzamere productie."

Guido Vanherpe, CEO La Lorraine Bakery Group, moederbedrijf van Paniflower: “De kwaliteit van bakkerijproducten valt of staat met de beste tarwe, en enkel een gezonde planeet kan dat bieden. Om onze ecologische voetafdruk te verminderen moeten we overschakelen naar meer duurzame landbouwpraktijken. Met dit project kunnen we onze krachten bundelen om praktijkkennis op te bouwen met alle partners in de waardeketen, om zo echt het verschil te gaan maken en stap per stap van duurzame tarweteelt een realiteit te maken."

Kristof Dossche, CEO van Dossche Mills: “Duurzaamheid zit in het hart van ons familiebedrijf en we hebben ambitieuze doelstellingen voor het reduceren van de CO2 footprint van de volledige tarweketen. Deze samenwerking met Arvesta is een unieke opportuniteit om samen bij te dragen aan het versnellen van de transitie naar een duurzame klimaatneutrale voedselketen.”

Landbouwers begeleiden van A tot Z

Landbouwers zijn bereid om mee te stappen in een duurzamer productiemodel als dat financieel haalbaar is. Daarom begeleidt Arvesta landbouwers om aan de hand van het Soil Capital-platform de C02-voetafdruk van landbouwbedrijven in kaart te brengen en per bedrijf een rendabele carbon farming-strategie uit te werken op korte en lange termijn. Het succes ligt in het bepalen van een strategie die gebruik maakt van wel 120 verschillende acties op gebied van bemesting, grondbewerking en teeltrotatie die specifiek aangepast worden aan de lokale omstandigheden. Op die manier slaagt Arvesta erin om lange termijn samenwerkingen met de landbouwers aan te gaan en jaar na jaar de C02-voetafdruk systematisch te verlagen. Dit is niet enkel positief voor het milieu maar zorgt bovendien ook nog eens voor een verbetering van de bodemkwaliteit.

CO2-voetafdruk Belgische teelten

Reeds in 2022 kon Arvesta in een pilootproject op meer dan 2.000 ha het opgezette model testen. Hier werd niet alleen veel ervaring opgedaan samen met landbouwers maar er werden ook interessante inzichten verworven. Zo konden we vaststellen dat de C02-voetafdruk van Belgische teelten in vele gevallen lager is dan West-Europese gemiddelden. Simon Eyers, Business Development Manager Arvesta: “ Voor de tarweteelt konden we vaststellen dat de voetafdruk 33% ofwel 1 ton C02 per ha lager lag dan regionale gemiddelden waarmee we significant beter scoren dan sommige buurlanden.” Belgische landbouwers doen het dus al goed en Arvesta gelooft dat het samen met de landbouwers die deelnemen aan hun carbon farming project stap voor stap nog beter kan doen.

Arvesta

Lees ook in Actueel

Besnoitiose is nu een gereglementeerde ziekte

Veeteelt In overleg met de verschillende betrokken partijen werden recent 2 besluiten gepubliceerd om besnoitiose in België te voorkomen en te bestrijden. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Meer artikelen bekijken