Meer dan 1.000 Vegaplan gecertificeerde loonwerkers

De verdeling van de Vegaplan gecertificeerde loonwerkers over België.
De verdeling van de Vegaplan gecertificeerde loonwerkers over België.

Dit betekent een verhoging van 15% t.o.v. 2014. 85% onder hen zijn ook gecertificeerd voor de Sectorgids G-033.

In gans België kan u gecertificeerde loonwerkers vinden, enkel in de provincie Luxemburg is het aantal loonwerkers wat lager, omdat er in deze provincie ook maar weinig landbouwbedrijven zijn. Ter herinnering: dit is een voorwaarde (Niveau 2) uit de Vegaplan Standaard voor de primaire plantaardige productie.

Om een Vegaplan gecertificeerde loonwerker te vinden, ofwel om het certificatiestatus van een loonwerker te verifiëren, kan u de publieke lijst van gecertificeerde loonwerkers op de website www.vegaplan.be gebruiken.

Meest recent

Meest recent