Veestapel in Europa: 143 miljoen varkens, 77 miljoen runderen, 62 miljoen schapen en 12 miljoen geiten

Er werden eind december 2019 maar liefst 143 miljoen varkens geteld.
Er werden eind december 2019 maar liefst 143 miljoen varkens geteld. - Foto: AV

De EU heeft een aanzienlijke veestapel: er waren eind verleden jaar 143 miljoen varkens, 77 miljoen runderen, 62 miljoen schapen en 12 miljoen geiten.

Het merendeel van de veestapel in de EU wordt gehouden in slechts enkele EU-lidstaten. Over het algemeen fokten de grotere lidstaten het meeste vee. Spanje was goed voor 22% van de varkens in de EU, 9% van de runderen in de EU, 25% van de schapen in de EU en 23% van de geiten in de EU. Duitsland was goed voor 18% van de varkens in de EU en 15% van de runderen in de EU. Frankrijk was goed voor 9% van de varkens in de EU, 24% van de runderen in de EU en 12% van de schapen in de EU.

Er waren enkele andere lidstaten die relatief gespecialiseerd waren: Denemarken vertegenwoordigde 9% van de varkensstapel van de EU en Nederland nog eens 8%. Ierland vertegenwoordigde 9% van de runderpopulatie in de EU. Griekenland was goed voor 14% van de schapenpopulatie in de EU en 31% van de geitenpopulatie.

Ontwikkeling van de veestapel in de EU in 10 jaar

Tussen 2010 en 2019 waren er schommelingen in de populatie van de vier hoofdcategorieën vee. De varkensstapel in de EU bereikte in 2017 een piek van bijna 146 miljoen, voordat hij weer daalde. In 2019 lag het aantal varkens echter nog steeds 3% hoger dan in 2010.

In dezelfde periode bereikte de rundveestapel een piek van bijna 80 miljoen in 2016 (een stijging van 3% ten opzichte van 2010), om in de komende drie jaar weer af te nemen. In 2019 was het ongeveer 1% lager dan in 2010.

Daarentegen vertoonde de populatie schapen en geiten tussen 2010 en 2019 een dalende trend, met respectievelijk 7% en 8% in 2019 in vergelijking met 2010.

Lieven Vancoillie-bron Eurostat

Meest recent

Meest recent