Departement Landbouw en Visserij wordt met nieuwe cijferwebsite dé gegevensautoriteit

Het 7de LARA verscheen nog in drukvorm. Nu wordt overgeschakeld op een digitale toepassing.
Het 7de LARA verscheen nog in drukvorm. Nu wordt overgeschakeld op een digitale toepassing. - Foto: LBL

Het tweejaarlijkse decretaal rapport LARA had in 2018 als ondertitel ‘Uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw’. In dat rapport staat telkens een uitvoerige beschrijving van de deelsectoren. Per deelsector gebeurde er ook een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen).

Tussen de hoofdstukken door gaven experts uit beleid, onderzoek en middenveld hun visie op uitdagingen waarmee de Vlaamse landbouw geconfronteerd wordt en hoe de sector daarmee zou moeten omgaan.

Digitaal rapport met 350 indicatoren

Het LARA is uitgegroeid tot een standaardwerk dat de actuele cijfers en feiten over de land- en tuinbouw bevat. Het rapport is bestemd voor al wie landbouw en landbouwbeleid op de voet volgt, maar is ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de sector.

In 2021 wordt een digitaal landbouw- en visserijrapport met 350 indicatoren uitgebracht. “Met die indicatoren en bijhorende uitleg kan het brede publiek dan al snel antwoord krijgen op vragen over landbouw en visserij. Dit is een technisch (en interactief) huzarenstukje waarvoor financiële middelen moeten worden voorzien”, staat in de toelichting bij de Begroting 2021. Er komt ook nog een printversie, in beperktere vorm.

Dé gegevensautoriteit van landbouw en visserij

Het departement Landbouw & Visserij wil in de toekomst vlugger en meer (relevante) data ter beschikking stellen door middel van indicatoren voor het brede publiek en datasets voor de gebruikers die een hoger detailniveau nodig hebben. “Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de bescherming van de privacy.”

Er komt dus een nieuwe (cijfer)website. Het gaat om een eenmalige investering van 32.000 euro. Ook wordt het gebruik van het MAGDA-platform voor ontsluiting van landbouwgegevens naar andere overheden en lokale besturen verder onderzocht. “Zo wil het departement Landbouw & Visserij evolueren naar dé gegevensautoriteit over de landbouw- en visserijsector, waar iedereen - burger en overheid - terecht kan voor actuele en kwaliteitsvolle data over deze sectoren.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent