Startpagina Actueel

Na uitbraak van vogelgriepvirus op pluimveebedrijf in Menen verliest ons land vogelgriepvrij statuut

Net als in verschillende Noord-Europese landen is nu ook in België een uitbraak van het hoog pathogeen vogelgriepvirus H5 bevestigd in de gemeente Menen in West-Vlaanderen. Het gaat om besmettingen in een vleeskippenbedrijf waar een licht verhoogde sterfte onder het pluimvee werd opgemerkt.

Leestijd : 3 min

Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, werd het aanwezige pluimvee geruimd en worden een beschermingsgebied van 3km en een toezichtsgebied van 10 km rond de haard ingesteld.

Eerste uitbraak op een pluimveehouderij in België sinds 2017

Naast de al geldende maatregelen die een verdere verspreiding van het virus moeten voorkomen zijn er een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10km ingesteld rond de pluimveehouderij die getroffen is door het virus. Binnen deze gebieden worden aanvullende maatregelen genomen.

In het toezichtsgebied (10 km) is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Elke houder van pluimvee moet zijn dieren in hun hok voeren en drenken. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder en elke inwoner met pluimvee of vogels in deze bufferzone binnen de 72 uur een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

In het beschermingsgebied (3 km) dienen pluimvee en de andere vogels in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur, en elke inwoner binnen de 48 uur, een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. In beide zones worden nog strengere bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan professionele bedrijven.

De maatregelen in de zone zijn voor onbepaalde duur van kracht.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden. Alle betrokken partijen uit de pluimveehouderijsector werden op de hoogte gebracht van de situatie. Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds verplicht moet worden toegepast in het ganse land. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten houders onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

België verliest vogelgriepvrij statuut na uitbraak

Ons land verliest het vogelgriepvrij statuut van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), na de uitbraak op een pluimveebedrijf in Menen. Dat bevestigt het FAVV donderdag. Het verlies heeft mogelijk effect op de export van eieren, levende kippen en pluimveevlees naar andere landen.

Voor de buitenlandse handel in dierlijke producten is het belangrijk dat België officieel vrij blijft van dierziekten. Bij pluimvee genoten we de vrije status voor vogelgriep, maar na de uitbraak in een pluimveebedrijf in Menen is ons land dat statuut kwijtgespeeld. Voor de Belgische export van pluimveeproducten is dat verlies een slechte zaak. Binnen Europa is dit normaal geen probleem voor de handel, maar de zogenaamde derde landen kunnen beslissen om hun grens te sluiten voor Belgische eieren en kippen.

En dat kan veel bedrijven opzadelen met een financiële kater. Het duurt ook minstens 3 maanden vooraleer België opnieuw vrij verklaard kan worden van vogelgriep. Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds verplicht moet worden toegepast in het ganse land. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten houders onmiddellijk hun dierenarts te contacteren. Het voedselagentschap volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken