Kennis

bijspijkeren

op Agriflanders

De studiemomenten vinden plaats in de vergaderzalen in het hoofdgebouw van het beurscomplex, tegenover Hal 1. Hieronder geven we in chronologische volgorde de studiemomenten met korte uitleg over wat u kunt verwachten.

Innovatie, haalbaar voor iedereen!

Wanneer: Donderdag 10 januari, van 9.30 uur tot 13.30 uur, zalen Flex 2+4

Wat: Vlaams Ruraal Netwerk wil met deze studiedag de koppeling tussen landbouwpraktijk en onderzoek centraal stellen en aantonen dat een hechte samenwerking de motor vormt voor innovatie. Prof. Dr. Xavier Gellynck van UGent zal de studiedag inleiden en zijn visie op innovatie geven. Evelien Cronin verricht binnen ILVO onderzoek rond innovatie en zal de innovatiemaatregelen Europees kaderen en toelichten welke meerwaarde een samenwerking voor innovatie over de grenzen heen kan bieden.

De Vlaamse overheid zet in op een aantal maatregelen om innovatie in de landbouw te faciliteren. Er wordt uit de doeken gedaan hoe je als landbouwer, onderzoeker, intermediair … aan de slag kan met de maatregelen ‘projectsteun voor innovatie in de landbouw’ en ‘EIP-Operationele Groepen’. Na de pauze wordt de studiedag opgedeeld in twee vrij te kiezen thema’s. Er zullen namelijk sprekers zijn die het zullen hebben over het thema ‘dierlijke productie’ enerzijds en ‘plantaardige productie’ anderzijds, met presentaties van o.a. Innovatiesteunpunt en Inagro. Er zullen ook praktische toelichtingen zijn van land- en/of tuinbouwers. Gelieve uw keuze aan te duiden in het inschrijvingsformulier (let wel: slechts één keuze aanduiden!).

Contactpersoon: Ariane Van Den Steen (ariane.vandensteen@lv.vlaanderen.be)

Bomen voor veerkracht: wat kan Agroforestry betekenen voor Vlaamse landbouwers?

Wanneer: Donderdag 10 januari, van 10.00 uur tot 12.00 uur, zaal Flex 1

Wat: Het Consortium Agroforestry Vlaanderen stelt voor… Wat is agroforestry? Hoe kan het inspelen op uitdagingen in de Vlaamse landbouw? Wat hebben wij u te bieden? Landbouwers getuigen over hun motivatie en ervaringen met dit relatief nieuwe teeltsysteem.

Contactpersoon: Bert Reubens (bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be)

Biologische landbouw, smartfarming²

Wanneer: Donderdag 10 januari, van 13.00 uur tot 15.30 uur, zaal Flex 1

Wat: ILVO, NOBL, Boerenbond, Inagro en CCBT organiseren een bijeenkomst over smart farming in de biologische landbouw. Smart farming is uit de Vlaamse land - en tuinbouw niet meer weg te denken. Precisielandbouw, sensoren, GPS, Big Data, drones, robotica... maar wat betekenen deze nieuwe ontwikkelingen voor de biologische sector, die vaak beperkter is in omvang, familiaal en/of minder gespecialiseerd? Het seminarie moet antwoord bieden op de vraag waar biologische bedrijven op in moeten zitten om in de toekomst nog ‘slimmer’ te produceren.

Contactpersoon: Lieve De Cock (lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be)

Beheerovereenkomsten, ook voor uw bedrijf

Wanneer: Donderdag 10 januari, van 14.00 uur tot 16.00 uur, zaal Flex 2

Wat: De VLM organiseert op donderdag 10 januari van 14 tot 16 uur de studienamiddag ‘Beheerovereenkomsten, ook voor uw bedrijf’ . Minister Schauvliege zal dan ook de publicatie ‘Samenwerken met landbouwers aan biodiversiteit, milieu en landschap - Ervaringen met beheerovereenkomsten’ voorstellen. Door een beheerovereenkomst te sluiten met de Vlaamse landmaatschappij, engageert een landbouwer zich om op zijn of haar landbouwpercelen vijf jaar lang maatregelen uit te voeren die goed zijn voor biodiversiteit, milieu en landschap. Tijdens de studienamiddag delen VLM-bedrijfsplanners, landbouwers en ervaringsdeskundigen hun ervaringen met de beheerovereenkomsten.

Als afsluiter van de studienamiddag lanceert de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de publicatie ‘Samenwerken met landbouwers aan biodiversiteit, milieu en landschap - Ervaringen met beheerovereenkomsten’. De brochure geeft de voornaamste terreinresultaten van de voorbije programmaperiode weer, staat stil bij de opinies van de voorzitters van Boerenbond en Natuurpunt en bekijkt hoe de samenwerking tussen landbouwers, VLM bedrijfsplanners en andere partners verloopt. Deelname is gratis mits u zich vooraf inschrijft.

Contactpersoon: Els Seghers (Els.Seghers@vlm.be)

Werkers in uitzenden bestaat 20 jaar

Wanneer: Vrijdag 11 januari, van 9.30 uur tot 11.30 uur, zaal Flex 4

Wat: Om het 20-jarig bestaan van onze activiteiten binnen het uitzendwerk te vieren, houdt Werkers in Uitzenden tijdens de beurs Agriflanders een verjaardagsontbijt waarop u van harte uitgenodigd bent. Na een welkom door Sonja De Becker (voorzitter van Boerenbond) zullen Chris Botterman (hoofd sociale zaken van Boerenbond) en Paul Verschueren (Federgon, de federatie van HR-dienstverleners) tijdens deze ontbijtsessie in gesprek gaan over de evolutie van de arbeidsmarkt en de positie van uitzendarbeid in de land- en tuinbouw.

Contactpersoon: Bart Van Weyenberg (bart.vanweyenberg@werkers.be)

De data in mijn tractor, melkmachine, ventilatieregelaar

Wanneer: Vrijdag 11 januari, om 10.00 uur, zaal Flex 1 en 2

Wat: Departement Landbouw & Visserij, ILVO, IOF 2020 organiseren een bijeenkomst over 2018 als ‘het jaar van de data in de landbouw’. Er is hard gewerkt in het onderzoek en in de bedrijven. Ook juristen, landbouwers en hun organisaties, technologiebedrijven en toeleveranciers hebben niet stil gezeten. De vermarkting van landbouwdata wordt meer en meer een feit. Op de studiedag geven de organisaties op interactieve wijze de stand van zaken: hoe bescherm je data? Hoe ‘koop’ of ‘verkoop’ je data? Zijn er al datadeelsystemen die veilig, transparant en fair omgaan met de rechten van elke partner? Welke scenario’s voor datadeling droomt u zelf? Wat staat er in de Europese ‘Code of conduct’? En wat is de ‘datahub’?

Contactpersoon: Dominic Hermans (dominic.hermans@lv.vlaanderen.be)

Etnomarketing: maak kennis met de moslimconsument in Vlaanderen

Wanneer: Vrijdag 11 januari, van 10.30 uur tot 12.30 uur, zaal Flex 3

Wat: De Vlaamse land- en tuinbouwproductie is sterk gericht op de klassieke westerse consument, terwijl steeds meer Vlamingen een andere afkomst hebben. VLAM organiseert een seminarie dat meer inzicht moet verschaffen in het aankoop- en eetgedrag van moslimconsumenten en etnomarketing meer algemeen. Het doel is ondernemers voorzetten te geven om mee aan de slag te gaan.

Contactpersoon: Luc Van Bellegem (luc.vanbellegem@vlam.be)

Op zoek naar de korte keten van de toekomst

Wanneer: Vrijdag 11 januari, van 13.30 uur tot 17.00, zaal Flex 1

Wat: Met de inspiratienamiddag ‘Korte Keten van de Toekomst’ nodigt Steunpunt Korte Keten uit om samen te reflecteren over de rol van land- en tuinbouwers in het snel veranderende Korte Keten-landschap. Meer dan 3.000 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven zijn actief in de Korte Keten. Zo’n 9.000 Vlamingen oogsten hun groenten en fruit zelf, rechtstreeks bij de boer. Het aantal webwinkels dat producent en consument verbindt groeit gestaag en heel wat distributieprojecten rond lokale voeding in de regio starten op. Een ‘voedselregiseur’ tussen stad en platteland is het nieuwe modewoord voor wie trending wil zijn in een lokale voedselstrategie.

Zes jaar na het Strategisch plan Korte Keten blijkt duidelijk dat rechtstreekse verkoop geen modegril of randverschijnsel is, maar een volwaardige manier van groeien met het landbouwbedrijf. Hoe ziet de Korte Keten consument van de toekomst er uit? En hoe kun je, als ondernemer met toekomstplannen, inspelen op hun behoeften en vragen? Voor welke nieuwe uitdagingen staan we het komende decennium ? En wat hebben land- en tuinbouwers vandaag nodig om zich samen hierop voor te bereiden?

Deze en andere vragen worden voorgelegd voor aan ervaringsdeskundigen, onderzoekers en beleidsmakers met een frisse kijk op het thema en we gaan met hen in gesprek. Minister van Economie Kris Peeters leidt de namiddag in en geeft zijn kijk op Korte Keten als economische motor van het platteland. Uit academische hoek wordt ons een uitdagende visie op de Korte Keten voorgeschoteld. Twee bijzondere Korte Keten onderneemsters vertellen vervolgens hoe zij hun bedrijf heroriënteerden om de consument te bereiken. Minister van Landbouw Joke Schauvliege sluit de namiddag af met de voorstelling van de vernieuwde Startersgids ‘Starten in de Korte Keten’.

Contactpersoon: Bart Thoelen (bthoelen@ons.be)

Boeren we allemaal bio in 2050?

Wanneer: Vrijdag 11 januari, van 13.45 uur tot 16.00 uur, zaal Flex 4

Wat: Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Bioforum Vlaanderen organiseren een bijeenkomst over de toekomst van de biologische sector. De land- en tuinbouwsector is in de weer met de vraag hoe de productiemethode kan verduurzamen. Tegelijkertijd zien we maatschappelijke trends zoals een toenemende interesse in biologische voeding. Als die groei sterk toeneemt, zou dat kunnen betekenen dat er kansen zijn voor een behoorlijk aantal bedrijven die willen omschakelen naar de biologische productie. Boeren we weldra allemaal bio, of loopt het toch zo’n vaart niet? Trendwatcher Ronald Van Marlen staat stil bij de evoluties in de sector. We vragen het ook aan enkele performante bedrijven uit de handel en verwerking. Nadien vertellen jonge bioboeren over hoe zij hun toekomst zien en waarom ze de biologische productiewijze in hun bedrijfsvisie hebben vervat.

Sander Van Haver (sander.van.haver@biozoektboer.be)

Bemesting op het veld en naast waterlopen

Wanneer: Vrijdag 11 januari, van 14.00 uur tot 16.00 uur, zaal Flex 3

Wat: VLM organiseert de studievoormiddag ‘Bemesting op het veld en naast waterlopen’. De VLM heeft de voorbije jaren verschillende onderzoeken laten uitvoeren over bemestingspraktijken. Twee van die onderzoeken zijn recent afgelopen: ‘milieu- en economisch verantwoord fosforgebruik’ en ‘bemestingsvrije stroken langs waterlopen’. De uitkomsten worden tijdens de studievoormiddag uitgebreid besproken.

Contactpersoon: Els Seghers (Els.Seghers@vlm.be)

Meest recent

Meest recent