Europese commissie geeft toestemming voor 8 GGO’s voor gebruik als voedsel en diervoeder

De autorisaties zijn 10 jaar geldig en elk product dat met deze GGO's wordt geproduceerd, zal onderworpen zijn aan de strenge EU-regels voor etikettering en traceerbaarheid.
De autorisaties zijn 10 jaar geldig en elk product dat met deze GGO's wordt geproduceerd, zal onderworpen zijn aan de strenge EU-regels voor etikettering en traceerbaarheid. - Foto: Pixabay

Al deze GGO's hebben een uitgebreide en strenge toelatingsprocedure doorlopen, inclusief een gunstige wetenschappelijke beoordeling door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). De toelatingsbesluiten hebben geen betrekking op de teelt.

De lidstaten bereikten geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen in het Permanent Comité en in het daaropvolgende Comité van beroep. De Europese Commissie heeft daarom de wettelijke plicht om door te gaan met de autorisaties. De autorisaties zijn 10 jaar geldig en elk product dat met deze GGO's wordt geproduceerd, zal onderworpen zijn aan de strenge EU-regels voor etikettering en traceerbaarheid.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent