Jonge boeren krijgen meer investeringssteun

Jonge boeren die duurzaam investeren, kunnen rekenen op 10% meer subsidies.
Jonge boeren die duurzaam investeren, kunnen rekenen op 10% meer subsidies. - Foto: AV

Deze beslissingen van de Vlaamse Regering werden genomen op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V). “Landbouwers die investeren in duurzaamheid kunnen op steun rekenen. Dat kan gaan over aanpassingen aan het bedrijf om met korte keten te starten, investeren op vlak van automatisatie of het gebruik van sensoren die meten hoeveel water een plant op welk moment nodig heeft”, stelt minister Crevits in een persbericht. “We maken het huidige systeem eenvoudiger, voorzien in hogere steunplafonds en hebben vooral oog voor onze jonge boeren. Zij moeten kansen krijgen om investeringen te doen die goed zijn voor de toekomst van hun bedrijf en onze samenleving.”

In het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stimuleert het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) duurzame investeringen in de land- en tuinbouw en verzekert het de rendabiliteit van onze land- en tuinbouwbedrijven.

De huidige GLB-programmaperiode is eind 2020 afgelopen. De nieuwe periode start pas begin 2023. Om de goede werking van het VLIF tijdens de overgangsperiode in 2021 en 2022 te garanderen en in tussentijd onze boeren te stimuleren om te blijven investeren in innovatie wordt de regelgeving op een aantal punten aangepast. Tegelijkertijd zet minister Crevits in op het Vlaamse relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’.

10% extra steun voor jonge landbouwers

Jonge boeren (leeftijd tot 40 jaar) die duurzaam investeren, kunnen rekenen op 10% meer subsidies. Deze keuze sluit aan bij wat de Europese Unie in het nieuwe GLB voorstelt, met name jonge landbouwers ondersteunen om onze land- en tuinbouw in Vlaanderen op lange termijn te vrijwaren. Het aantal jonge professionele landbouwers in Vlaanderen ligt met 3.175 op 17%. In de loop van de jaren is dat percentage lichtjes gedaald. Het is noodzakelijk om jongeren aan te trekken voor de land- en tuinbouw, want slechts 13% van de bedrijfsleiders ouder dan 50 jaar heeft een opvolger.

Toename investeringsbedrag

Een tweede algemene maatregel gaat over het maximale investeringsbedrag waarvoor landbouwbedrijven financiële ondersteuning kunnen vragen. Dat bedrag wordt tot 1.350.000 euro opgetrokken voor de volledige programmaperiode 2015-2022. Nu lag dat bedrag op 1 miljoen euro. Verder moet de begunstigde bewijzen dat hij/zij binnen 5 maanden na de selectie van zijn/haar investering gestart is met de uitvoering ervan. Zo kan het VLIF-budget beter worden aangewend.

Meest recent

Meest recent